Anda di halaman 1dari 28

Manual Pengguna(Permohonan Dalam Daerah)- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.

MANUAL PENGGUNA SISTEM PERTUKARAN GURU SECARA ONLINE eG-Tukar

MODUL PENDAFTARAN & MODUL PERMOHONAN PERTUKARAN DALAM DAERAH

Manual Pengguna(Permohonan Dalam Daerah)- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

KANDUNGAN
TAJUK 1. Paparan utama eGtukar OBJEKTIF PERINGATAN CARTA ALIR PERMOHONAN 1.0 Skrin Utama 1.1 Skrin Daftar Masuk 1.2 Skrin Lupa Kata Laluan 1.3 Skrin Tukar Kata Laluan

2. Paparan bagi Skrin Permohonan 2.0 Skrin Permohonan 2.1 Skrin Borang Permohonan 2.2 Skrin Borang Permohonan Yang Telah Diisi 2.3 Skrin Borang Permohonan - Pengemaskinian 2.4 Skrin Status Permohonan 2.6 Skrin Semakan Permohonan 2.8 Skrin Keluar Sistem GLOSARI

Manual Pengguna(Permohonan Dalam Daerah)- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

OBJEKTIF
Manual Pengguna ini bertujuan membantu guru-guru untuk membuat permohonan pertukaran guru antara negeri secara atas talian.
Sistem boleh dicapai melalui laman web Kementerian Pelajaran Malaysia di

http://www.moe.gov.my/ atau di http://apps.emoe.gov.my/epgo/


Bagi memudahkan pengguna membuat rujukan, skrin setiap proses yang terlibat

dimasukkan ke dalam manual ini.


Setiap penerangan untuk setiap skrin di susun mengikut turutan peroses permohonan

seperti berikut : Pendaftaran Pengguna Lupa Kata Laluan Tukar Kata Laluan Permohonan Baru Simpan Sementara Kemaskini Permohonan Semakan Pemohon Cetakan Borang

Manual Pengguna(Permohonan Dalam Daerah)- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

PERINGATAN
Permohonan yang telah dibuat, perlulah di cetak dan diserahkan kepada Pegawai Pengesah iaitu Pengetua/Guru Besar atau wakil yang berkelayakan bagi proses pengesahan. Pemohon perlu memastikan cetakan yang dibuat mempunyai no permohonan di atas paparan cetakan. Mana-mana permohonan yang tidak dicetak dan diserahkan kepada Pengetua/Guru Besar, proses pengesahan tidak akan dibuat dan tidak dapat diproses oleh Jabatan Pendidikan Negeri, Bahagian atau Jabatan. Pemohon perlu memastikan maklumat-maklumat yang perlu disikan di dalam e-GTukar adalah yang terkini didalam data EMIS Bagi memastikan proses pendaftaran Berjaya, Maklumat Nama, No Kad Pengenalan, dan Nombor Gaji adalah sama seperti di dalam data EMIS

Manual Pengguna(Permohonan Dalam Daerah)- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

Manual Pengguna(Permohonan Dalam Daerah)- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

Paparan Utama e-GTukar

Paparan 1.0 Skrin Utama

1. Untuk membolehkan pemohon memohon pertukaran melalui e-GTukar, pemohon perlulah membuat proses daftar masuk melalui sistem. 2. Klik Daftar Masuk atau Di sini pada Paparan 1.0 untuk membuat proses daftar diri.

Paparan Bagi Skrin Daftar Masuk 6

Manual Pengguna(Permohonan Dalam Daerah)- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

Paparan 1.1 Skrin Daftar Masuk 3. Skrin bagi Daftar masuk adalah seperti Paparan 1.1. 4. Pemohon dikehendaki memasukkan maklumat di Paparan Daftar Masuk. Maklumat Nama, No. Kad Pengenalan dan No. Gaji perlulah sama seperti maklumat yang terdapat didalam data EMIS pengguna. 5. Pastikan ID PENGGUNA dan KATA LALUAN/PASSWORD ditaip dalam huruf besar atau huruf kecil atau campuran huruf dengan nombor. Perkara ini isu sensitif. ID PENGGUNA : Maklumat yang digunakan sebagai identiti diri untuk memasuki sistem. Panjang yang diperlukan adalah 6 hingga 16 aksara. Maklumat yang digunakan sebagai kunci untuk memasuki sistem. Panjang yang diperlukan adalah 6 hingga 16 aksara.

KATA LALUAN/

PASSWORD

6. Sila lihat contoh dibawah. 7

Manual Pengguna(Permohonan Dalam Daerah)- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

ID PENGGUNA dan KATA LALUAN. FAUDZIAH FAUDZIAH87 FAUDZIAH_58 FDZ_557 faudziah faudziah35 faudziah_58 fdz_5557

7. Pastikan ID PENGGUNA dan KATA LALUAN tidak kurang dari 6 aksara. Jika tidak memenuhi syarat, sistem akan mengeluarkan mesej seperti berikut : Kata Laluan Tidak Boleh Kurang Dari 6 Aksara. 8. Pengesahan Kata Laluan bermaksud pengguna dikehendaki memasukkan semula KATA LALUAN yang sama dalam ruangan Pengesahan Kata Laluan. Jika Pengesahan Kata Laluan adalah salah, maka sistem akan mengeluarkan mesej seperti berikut : Kata Laluan Dan Pengesahan Kata Laluan Tidak Sama. Sila Cuba Lagi. 9. Sila pastikan maklumat Soalan Keselamatan, Jawapan dan Tarikh Lahir perlu diisikan. Jika tidak diisi, maka sistem akan mengeluarkan mesej seperti berikut: Sila Masukkan Jawapan Anda Sila Masukkan Tarikh Lahir Anda 10. Pemohon dikehendaki memasukkan semua maklumat di atas dan menekan butang Simpan. a. Sekiranya maklumat pemohon tiada, sistem akan memaparkan mesej seperti dibawah :Maklumat Tiada Dalam Rekod Kami. Sila hubungi pegawai yang berkaitan untuk maklumat lanjut. b. Sekiranya maklumat pemohon telah didaftarkan, sistem akan memaparkan mesej seperti dibawah :Maklumat Telah Didaftar. Sila ke Menu Laluan Masuk Untuk Masuk Sistem. c. Sekiranya maklumat pemohon berjaya didaftarkan, sistem akan memaparkan mesej seperti dibawah :Tahniah Pendaftaran Anda Berjaya. Paparan Bagi Skrin Terlupa Kata Laluan 8

Manual Pengguna(Permohonan Dalam Daerah)- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

Paparan 1.2 Skrin Lupa Kata Laluan 11. Sekiranya Lupa Kata Laluan, klik Lupa Kata Laluan seperti di paparan 1.2 12. Pemohon dikehendaki memasukkan maklumat di Paparan Lupa Kata Laluan dan menekan butang Hantar. a. Sekiranya maklumat pemohon tidak tepat, sistem akan memaparkan mesej seperti dibawah :Maklumat Tidak Tepat. Sila Hubungi Pentadbir Sistem di JPN b. Sekiranya maklumat pemohon tepat, sistem akan memaparkan katalaluan seperti dibawah :Password Anda Adalah : ********* Sila Log in Dengan ID Pengguna dan Kata Laluan pada Skrin Daftar Masuk. Sila ke Menu Laluan Masuk Untuk Masuk Sistem.

Paparan Bagi Skrin Tukar Kata Laluan 9

Manual Pengguna(Permohonan Dalam Daerah)- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

Paparan 1.3 Skrin Tukar Kata Laluan 13. Klik pada Tukar Kata Laluan. Sistem akan memaparkan skrin seperti di paparan 1.3 untuk membuat proses tukar kata laluan. 14. Pemohon dikehendaki memasukkan maklumat di Paparan Tukar Kata Laluan dan menekan butang Hantar a. Sekiranya katalaluan baru dan pengesahan katalaluan tidak sama, sistem akan memaparkan mesej seperti dibawah :Kata Laluan Baru dan Pengesahan Kataluan Tidak Sama. Sila Cuba Lagi b. Sekiranya maklumat pemohon tidak tepat, sistem akan memaparkan katalaluan seperti dibawah :Harap Maaf Kata Laluan Salah... Cuba Lagi

c. Sekiranya maklumat pemohon tepat, sistem akan memaparkan katalaluan seperti dibawah :10

Manual Pengguna(Permohonan Dalam Daerah)- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

Pertukaran Kata Laluan Berjaya, Sila Gunakan Kata Laluan Baru Bagi Laluan Masuk Sistem. 15. Untuk membuat proses permohonan, pemohon hendaklah memasukkan maklumat pada laluan masuk iaitu ID Pengguna, Kata Laluan, No Kad Pengenalan, No Fail JPN dan NoGaji. Kemudian tekan butang OK. Paparan Bagi Skrin Permohonan

Paparan 2.0 Skrin Permohonan 16. Skrin utama pemohon adalah seperti di paparan 2.0 di mana sistem akan memaparkan Nama Penuh Pemohon berserta No. Kad Pengenalan. 17. Sistem juga memaparkan menu pengguna di sebelah kiri iaitu :a. b. c. d. PERMOHONAN SEMAKAN PEMOHON CETAK BORANG KELUAR - Membuat proses permohonan - Membuat semakan keputusan permohonan - Membuat cetakan permohonan - Keluar ke Menu Utama Sistem 11

Manual Pengguna(Permohonan Dalam Daerah)- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

18. Pemohon dikehendaki membaca syarat-syarat yang dipaparkan dan menandakan di setiap kotak sebelah kiri setiap perenggan , setiap kali selesai membaca dan memahami kandungan perenggan tersebut. 19. Sekiranya pemohon klik pada menu SEMAKAN PEMOHON, sistem akan mengeluarkan mesej seperti berikut : Anda Belum Memohon Pertukaran Guru 20. Sekiranya pemohon klik pada menu CETAK BORANG, sistem akan mengeluarkan mesej seperti berikut :
SILA HANTAR PERMOHONAN SEBELUM CETAKAN

21. Tekan butang Batal sekiranya ingin membatalkan proses permohonan dan klik Menu KELUAR. 22. Tekan butang Masuk sekiranya ingin meneruskan proses permohonan pertukaran. * Pastikan semua kotak diklik seperti di Paparan 2.0. Sekiranya, salah satu kotak tidak diisi, sistem akan mengeluarkan mesej seperti berikut Sila Pilih Para 1 Sehingga Sila Pilih Para 8

Paparan Bagi Skrin Pilihan Jenis Permohonan

12

Manual Pengguna(Permohonan Dalam Daerah)- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

Sila masukkan / pilih maklumat yang dikehendaki.

Paparan 2.1 Skrin Pilihan Jenis Permohonan 23. Skrin Pilihan Jenis Permohonan adalah seperti di paparan 2.1 di mana pemohon perlu memilih butang Pertukaran Dalam Daerah dan kemudian klik butang SETERUSNYA.

Paparan Bagi Skrin Borang Permohonan

13

Manual Pengguna(Permohonan Dalam Daerah)- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

Sila masukkan / pilih maklumat yang dikehendaki.

Paparan 2.2 Skrin Borang Permohonan 24. Skrin Borang Permohonan adalah seperti di paparan 2.2 di mana pemohon perlu mengisikan semua butiran yang dikehendaki termasuk PPD Dipohon, Pilihan Sekolah Dipohon 1-3 dan persetujuan pertukaran selain dari yang tempat yang dipohon. 25. Sistem akan memaparkan 7 kategori dalam Skrin Borang Permohonan. A) B) C) D) E) MAKLUMAT SEKOLAH MAKLUMAT DIRI PEMOHON MAKLUMAT AKADEMIK DAN IKHTISAS MAKLUMAT PERKHIDMATAN MAKLUMAT SUAMI/ISTERI 14

Manual Pengguna(Permohonan Dalam Daerah)- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

F) SEBAB MOHON TUKAR G) PENGAKUAN PEMOHON a. Sekiranya borang ini tidak diisi oleh pemohon dan menekan butang Papar Maklumat, maka mesej akan keluar seperti berikut: * Sila Masukkan Status Kahwin * Sila Masukkan Poskod b. Sila pilih Sekolah Yang Dipohon pada Paparan 2.2 namun sekiranya jenis sekolah dipohon tiada dalam senarai pilihan, pemohon dikehendaki ke menu utama (skrin 2.1) untuk memilih pertukaran antara bahagian. A. MAKLUMAT SEKOLAH c. Semua maklumat sekolah pemohon dipaparkan. Sekiranya tidak tepat, sila hubungi PPD Negeri pemohon untuk membetulkan maklumat tersebut. B. MAKLUMAT DIRI PEMOHON d. Semua maklumat diri pemohon dipaparkan. Sekiranya tidak tepat, sila hubungi PPD Negeri pemohon untuk membetulkan maklumat tersebut.

C. MAKLUMAT AKADEMIK DAN IKHTISAS d. Pada kategori C ( Maklumat Akademik Dan Ikhtisas ), sila pastikan 15

Manual Pengguna(Permohonan Dalam Daerah)- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

maklumat yang dipaparkan adalah tepat. Sekiranya tidak tepat, sila hubungi PPD / JPN Negeri pemohon untuk membetulkan maklumat tersebut.

Jika Salah Hubungi PPD Negeri Anda

D. MAKLUMAT PERKHIDMATAN e. Pada kategori D ( Maklumat Perkhidmatan ), sila isikan Tahun Tamat Latihan Ikhtisas, Tarikh Penempatan dan Tarikh Mula Bertugas mengikut format yang ditunjukkan dalam sistem. f. Bagi ruangan Lama Bertugas Di Sekolah Sekarang Hingga Tarikh Pertukaran, sistem akan mengira bulan secara automatik. g. Bagi ruangan Tarikh Kursus Dalam Perkhidmatan Yang diikuti adalah optional dimana pemohon boleh megisikan ruangan Tarikh Mula dan Tarikh Tamat atau mengkosongkan ruangan tersebut sekiranya tiada tarikh kursus dalam perkhidmatan.

16

Manual Pengguna(Permohonan Dalam Daerah)- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

Sila klik button Tambah sekiranya mengajar lebih dari satu sekolah.

h. Sila isikan Pengalaman Mengajar Sebagai Guru Terlatih di ruangan yang disediakan. Hanya lapan buah sekolah sahaja boleh diisikan pada ruangan tersebut. i. Pastikan Nama Sekolah, Alamat, Poskod, Negeri, Subjek Diajar, Tingkatan dan Tarikh diisikan dengan betul. Sekiranya mempunyai lebih daripada satu sekolah, sila klik butang Tambah. j. Sekiranya tersilap mengisikan maklumat sekolah dan pemohon ingin menghapuskan maklumat tersebut, klik kotak kecil yang terdapat di ruangan Padam. Tunggu sehingga maklumat dipadamkan.

Bersambung 17

Manual Pengguna(Permohonan Dalam Daerah)- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

E. MAKLUMAT SUAMI / ISTERI

k. Pada kategori E ( Maklumat Suami/Isteri ), sila isikan semua maklumat yang dikehendaki sekiranya status perkahwinanan pemohon adalah BERKAHWIN. Selain daripada status ini, sila abaikan ruangan ini. l. Sekiranya Suami atau Isteri adalah seorang guru dan ingin memohon tukar bersama, sila lengkapkan maklumat seperti di dalam sistem.

Bersambung

18

Manual Pengguna(Permohonan Dalam Daerah)- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

F. SEBAB MOHON TUKAR

Sila masukkan / pilih maklumat yang dikehendaki.

Apabila selesai memasukkan semua maklumat yang dikehendaki, klik button PAPAR MAKLUMAT.

m. Pada ruangan Sebab Mohon Tukar , sila pilih sebab mohon bertukar dan sekiranya tidak terdapat dalam pilihan, sila nyatakan diruang yang telah disediakan. n. Setelah mengisi semua maklumat, sila baca pengakuan yang tertera di dalam sistem dan kemudian klik di ruangan pengakuan. o. Sekiranya pemohon mempunyai alamat rumah di daerah yang dipohon, sila isikan pada ruangan Alamat Rumah dalam daerah dipohon. 26. Selepas diisi semua maklumat, Tekan butang PAPAR MAKLUMAT. 27. Butang RESET BORANG digunakan sekiranya mengisi semula maklumat dalam borang permohonan. 28. Butang SIMPAN SEMENTARA digunakan sekiranya ingin menyimpan
sementara maklumat yang diisi tanpa menghantarnya. Sekiranya masukkan ID

19

Manual Pengguna(Permohonan Dalam Daerah)- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

Pengguna dan Kata Laluan maklumat yang diisi sementara akan dipaparkan

semula. 29. Butang MENU UTAMA digunakan untuk kembali ke menu utama semula. 30. Butang BATAL PERMOHONAN digunakan untuk membatalkan permohonan yang dibuat dan kembali semula ke Skrin Permohonan ( Paparan 2.1)

Paparan Bagi Skrin Borang Permohonan Yang Telah Diisi

Sekiranya semua maklumat telah lengkap klik button HANTAR BORANG. Tetapi sekiraya masih ada maklumat yang hendak dikemaskini, sila klik EDIT BORANG.

31. Sistem akan memaparkan Skrin Borang Permohonan Yang Telah Diisi oleh pemohon. 32. Sila semak semula semua butiran yang telah diisi di dalam borang permohonan. 33. Sekiranya semua maklumat mencukupi dan tiada perubahan atau pengemaskinian maklumat, klik butang HANTAR BORANG. 20

Manual Pengguna(Permohonan Dalam Daerah)- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

34. Sekiranya pemohon ingin membatalkan permohonan, klik butang BATAL. Skrin akan bawa ke Paparan 1.0 (Skrin Utama). 35. Sekiranya pemohon ingin mengemaskini maklumat di dalam borang permohonan, klik butang EDIT BORANG.

Paparan Bagi Skrin Borang Permohonan Yang Di Hantar

36.

Apabila butang HANTAR BORANG di tekan, satu pop-up akan dipaparkan kepada pengguna , Sila tekan OK untuk menghantar permohonan.

Paparan Bagi Skrin Borang Permohonan Pengemaskinian Maklumat

21

Manual Pengguna(Permohonan Dalam Daerah)- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

Paparan 2.5 Skrin Borang Permohonan Pengemaskinian Maklumat 37. Skrin paparan 2.3 akan memaparkan semua maklumat yang telah diisi oleh pemohon. 38. Skrin ini akan membenarkan pemohon untuk mengemaskini maklumat yang telah diisi atau menambahkan maklumat. 39. Di Ruangan Pengalaman Mengajar Sebagai Guru Terlatih, klik butang KEMASKINI sekiranya pemohon ingin mengemaskini maklumat sekolah, subjek diajar, tingkatan, tahun dan tarikh. 40. Sekiranya ada penambahan sekolah, klik butang TAMBAH. 41. Setelah selesai pengemaskinian maklumat, klik butang PAPAR MAKLUMAT. 42. Sila semak semula maklumat yang telah dikemaskini. 43. Klik butang HANTAR BORANG. 22

Manual Pengguna(Permohonan Dalam Daerah)- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

44. Sistem akan mengeluarkan mesej seperti berikut : * Adakah Anda Pasti Hendak Hantar Maklumat Pertukaran? 45. Sekiranya bersetuju, klik OK atau masih ada pengemaskinian, klik CANCEL. 46. Sistem akan bawa ke Paparan 2.4 iaitu Skrin Status Permohonan. Paparan Bagi Skrin Status Permohonan

Paparan 2.6 Skrin Status Permohonan 47. Paparan berikut akan dipaparkan apabila permohonan telah berjaya dihantar.

Paparan Bagi Skrin Kemaskini Permohonan

23

Manual Pengguna(Permohonan Dalam Daerah)- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

Pemohon masih boleh mengemaskini maklumat / batal permohonan sebelum Pengetua / Guru Besar membuat tindakan.

Paparan 2.7 Skrin Pautan Kemaskini Permohonan 48. Pemohon boleh mengemaskini maklumat permohonan atau membatalkan permohonan sebelum Pengetua/Guru Besar membuat tindakan. 49. Skrin akan menunjukkan paparan seperti berikut : Permohonan Anda Telah kami Terima. Sila Klik pada Semakan Permohonan Jika Anda Ingin Mengetahui Status Terkini. Kemaskini Permohonan

50. Jika Pengetua / Guru Besar telah membuat pengesahan pengemaskinian maklumat tidak dibenarkan. Paparan mesej berikut akan dipaparkan Permohonan Anda Telah kami Terima. Sila Klik pada Semakan Permohonan Jika Anda Ingin Mengetahui Status Terkini.

24

Manual Pengguna(Permohonan Dalam Daerah)- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

Kemaskini tidak dibenarkan kerana Pengawai Pengesah telah membuat tindakan

Paparan 2.8 Skrin Semakan Status Permohonan 52. Skrin akan menunjukkan paparan 2.8 dimana pemohon boleh mengetahui status permohonan yang terkini. 53. Sistem akan memaparkan nombor kad pengenalan beserta nama pemohon dan status terkini. Contoh status adalah : Permohonan anda belum mendapat pengesahan Guru Besar / Pengetua

Paparan Skrin Keluar Dari Sistem

25

Manual Pengguna(Permohonan Dalam Daerah)- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

54. Untuk keluar dari sistem, sila tekan butang KELUAR.

26

Manual Pengguna(Permohonan Dalam Daerah)- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

Paparan 2.9 Skrin Keluar Sistem

GLOSARI
27

Manual Pengguna(Permohonan Dalam Daerah)- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

DAFTAR MASUK

Digunakan pada laman login untuk membenarkan pengguna mendaftarkan diri sebelum memasuki aplikasi. Pautan Laluan Masuk ke sistem. Dimana pengguna diperlukan mengisi maklumat Login ID, Kata Laluan, Nombor Kad Pengenalan, Nombor Fail JPN dan Nombor Gaji Maklumat yang digunakan sebagai identiti diri untuk memasuki sistem. Panjang yang diperlukan adalah 6 hingga 16 aksara. Maklumat yang digunakan sebagai kunci untuk memasuki sistem. Panjang yang diperlukan adalah 6 hingga 16 aksara. Pautan ini untuk ke skrin Lupa Kata Laluan. Pautan ini untuk ke skrin menukar Kata Laluan pengguna. Pautan ini ke skrin senarai pemohon yang perlu disahkan oleh Pegawai Pengesah. Maklumat terperinci pemohon akan dipaparkan berdasarkan borang yang telah diisi oleh Pemohon. Pautan ini ke skrin Maklumat Statistik Permohonan dimana Pegawai atau Pemohon boleh ketahui status permohonan atau tindakan yang telah dibuat terhadap pemohon. Pautan untuk ke skrin Status Tindakan bagi setiap permohonan. Pautan ini ke skrin senarai pemohon yang perlu mendapat kelulusan dari Pegawai Pelulus. Pautan dimana pemohon mencetak borang permohonan yang telah di isi dan dihantar ke sistem.

LALUAN MASUK

ID PENGGUNA

KATA LALUAN/ PASSWORD

LUPA KATA LALUAN TUKAR KATA LALUAN

PENGESAHAN

MAKLUMAT PERMOHONAN

SEMAKAN PERMOHONAN

PAPAR

KELULUSAN

CETAK BORANG

28

Anda mungkin juga menyukai