Anda di halaman 1dari 10

KUMPULAN 17

KUMPULAN 17

1. M.SATHIAVANI
2. R.TENMOLI
3. R.MOHANA MANGAI
4. A.UMAVATHY
RANCANGAN
PENGAJARAN
UNTUK
1 MINGGU
Matapelajaran: Pendidikan Seni visual Masa : 60 minit
Kelas : 4 Kamban
Bidang : Mengenal Kraf Tradisional Tema dan Tajuk:Pewangi Kereta

Standard Pembelajaran : 4.1 Persepsi 4.2 Aplikasi Seni 4.3 Eksperisi 4.4 Apresiasi
Estetik 4.2.1 Kreatif Seni
4.1.1 4.2.1.1 4.3.1 4.4.1
4.1.1.1 4.2.1.2 4.3.2 4.4.2
4.1.1.2 4.2.2 4.3.3 4.4.3
4.1.1.3 4.2.2.1
4.1.2 Prinsip
Rekaan .
4.1.2.1
4.1.2.2

Objektif :
Pembelajaran 1.Murid dapat memahami dan menggunakan bahasa seni visual dalam
menghasilkan model ukiran.
2.Menghasilkan ukiran bunga dan lain- lain dengan menggunakan sabun.
3.Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan
bahasa seni visual.
Aktiviti P&P :
1.Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang alat ukiran.
2.Guru menunjukkan satu cara menghasilkan ukiran dengan sabun
3.Murid menghasilkan ukiran
4.Murid mempamerkan dan menceritakan hasil karya seni yang mereka
hasilkan.

EMK : Keusahawanan dan kreativiti, innovasi .TMK dan Nilai Murni


Bahan Bantu : Contoh gambar-gambar alat pertahanan diri.
Belajar Media : Pensel, pembaris,pen mata bola,Pencungkil Gigi,bahan
hiasan yang sesuai
Penilaian P&P : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti kraf tradisional model parang
berdasarkan empat standard kandungan.
Refleksi : 40 Murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan .Murid yang tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembentangan pada masa akan
datang.
RANCANGAN
PENGAJARAN
UNTUK
2 MINGGU
Matapelajaran: Pendidikan Seni Masa : 60 minit
Kelas : 4 Kamban
Bidang : Mengenal Kraf Tradisional Tema dan Tajuk:Objek Buatan Manusia & Ukiran

Standard : 4.1 Persepsi 4.2 Aplikasi Seni


Pembelajaran Estetik 4.2.1
4.1.1 4.2.1.1
4.1.1.1 4.2.1.2
4.1.1.2 4.2.2
4.1.1.3 4.2.2.1
4.1.2 Prinsip
Rekaan .
4.1.2.1
4.1.2.2

Objektif :
Pembelajaran 1.Murid dapat memahami dan menggunakan bahasa seni visual dalam
menghasilkan model ukiran.

Aktiviti P&P :
1.Guru bersoal jawab tentang ukiran.
2.Guru menunjukkan satu cara menghasilkan ukiran dengan sabun
3.Murid mula menghasilkan ukiran
EMK : Keusahawanan, kreativiti dan inovasi.TMK dan Nilai Murni
Bahan Bantu : Contoh gambar-gambar Ukiran
Belajar Alat : Pencungkil Gigi,Pen Marker
Bahan : Sabun.

Penilaian P&P : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti kraf tradisional model ukiran
berdasarkan Dua standard kandungan.
Refleksi : Pada Akhir Pengajaran 40 Murid mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 Murid tidak
mencapai objektif dan akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembentangan pada masa
akan datang
LANGKAH- LANGKAH PENGHASILAN KARYA.

1.Media (Bahan /Alatan) 2.Membuat Lakaran

3.Mengukir 4.Hasil Karya


Matapelajaran: Pendidikan Seni Masa : 60 minit
Kelas : 4 Kamban
Bidang : Mengenal Kraf Tradisional Tema dan Tajuk: Objek Buatan Manusia/Ukiran

Standard : 4.3 Ekspresi 4.4 Apresiasi


Pembelajaran Kreatif Seni
4.3.1 4.4.1
4.3.2 4.4.2
4.3.3 4.4.3

Objektif :
Pembelajaran 1.Murid dapat memahami dan menggunakan bahasa seni visual dalam
menghasilkan model Ukiran.
2.Menghasilkan ukiran yang menarik menggunakan sabun.
3.Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan
bahasa seni visual.
Aktiviti P&P :
1.Guru mengulangkaji pangajaran pada minggu lepas.
2.Guru memulakan aktiviti proses penghasilan ukiran pada sabun
3.Murid mempamerkan dan menceritakan hasil karya seni yang mereka
hasilkan.

EMK : Keusahawanan, kreativiti, inovasi . TMK dan Nilai Murni


Bahan Bantu : Contoh gambar-gambar alat pertahanan diri.
Belajar Alat : Pen Marker, Pencungkil gigi dan bahan yang sesuai

Bahan : sabun
Penilaian P&P : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti kraf tradisional model parang
berdasarkan Empat standard kandungan.
Refleksi : Pada Akhir Pengajaran 40 Murid mencapai objektif yang ditetapkan dan 5
Murid tidak mencapai objektif dan akan diberi bimbingan khas dalam sesi
pembentangan pada masa akan datang
HASIL KARYA
TERIMA KASIH