Anda di halaman 1dari 14

Kurikulum Sains Sekolah Rendah Pendagogi Sains

Disediakan oleh :
Chew Lay Kwan Hor Xiao Ying Liew Ying hui Ong Woan Min

KAJIAN ALAM SEMULA JADI (NATURE STUDY)


TUJUAN : Untuk memperkenalkan pengajaran sains yang berkaitan dalam bidangnya serta berkaitan penggunaan ilmu sains dalam kehidupan harian melalui pemerhatian yang teliti tetapi tidak mengambil tahu tentang alam semula jadi.

PROJEK KHAS (SPECIAL PROJECT)


Tujuan : Meningkatkan taraf sains dan matematik, dan juga untuk meningkatkan minat kanakkanak dalam mengkaji dan memahami dunia ini

ALAM DAN MANUSIA


Tujuan : Bagi membantu murid menambahkan pengetahuan dan kefahaman tentang Alam Dan Manusia

SAINS KBSR
Tujuan : Meningkatkan standard pendidikan sains, mencapai matlamat pendidikan berdasarkan falsafah kebangsaan negara

Kenal pasti bagaimana kurikulum tersebut berkaitan antara satu sama lain(persamaan).

Kajian Alam Semulajadi VS Alam dan Manusia Persamaan :


Kurikulum berfokus kepada alam sekitar. Kurikulum dikhaskan bagi SK atau SJK. Hanya melibatkan subjek sains .

Kajian Alam Semulajadi VS Projek Khas Persamaan :


Perbincangan tentang subjek sains. Diperkenalkan kepada murid sekolah rendah. Menggunakan kurikulum sains sekolah rendah.

Pr j k Kh s S l Pers :

si

Memberi r ep pembel j r r muri pat menggabungkan fakta dan konsep dalam kehidupan. aedah pengajaran inkuiri

Pr jek Kh s S S i s KBSR Pers :

Program ini melibatkan pelajar tahap satu dan tahap dua. Melibatkan subjek sains.

ALAM DAN MANUSIA VS SAINS KBSR Persamaan


Kedua-dua mempunyai subjek sains Kedua-dua bertujuan memartabatkan sektor pendidikan negara Melonjakkan mutu pendidikan negara setanding di peringkat global Menggalakkan kemahiran berfikir, kemahiran sosial dan membentuk sahsiah positif. Menyedari kepentingan sains dan teknologi. Menanam kesedaran kepentingan dan rasa sayang terhadap alam sekitar.

Sekian, terima kasih