Anda di halaman 1dari 43

Terapi Bermain

PENGENALAN
Bermain merupakan suatu aktivitI bagi anak yang
menyenangkan dan merupakan suatu kaedah
tentang cara mereka mengenal dunia.
Bagi kanak-kanak, bermain bukan sekadar mengisi
waktu, tetapi merupakan perkembangan kanak-
kanak tentang makanan, perawatan, cinta kasih
dan lain-lain.
Anak-anak memerlukan berbagai variasi
permainan untuk kesihatan fizikal, mental dan
perkembangan emosinya.

DEFINISI
Menurut Kraus 1990, bermain secara amnya
boleh didefinisikan sebagai sebarang aktiviti
yang memberikan kegembiraan dan kepuasan
kepada kanak-kanak tanpa menimbangkan
apakah hasil aktiviti itu.
Carr pula dalam teorinya mengatakan bahawa
main adalah penting kepada kanak-kanak untuk
meluahkan pendapat masinf-masing.
Dari aspek psikologi pula, terapi main
memberi peluang kepada kanak-kanak untuk
memperolehi perasaan dan mengawal
keadaan yang dapat membantu kanak-kanak
untuk berurusan dengan realiti sebenar.
Terapi main membantu murid mununjukkan
komitmen dan fokus yang sepenuhnya
terhadap aktiviti yang dijalankan.

KONSEP TERAPI MAIN
melalui bermain kanak-kanak lebih mengenali dunia
ruang fizikal disediakan melalui aktiviti bermain
kanak-kanak berpeluang meneroka identiti masing-
masing
Mainan mencirikan kehidupan sebenar- set permainan
pekejaan seperti polis, doktor dan tukang masak
set permainan item rumah seperti seterika, kerusi dan
telefon
Mainan bercirikan luahan perasaan agresif
gari, penukul, peralatan militant, topeng.
Mainan bercirikan luahan perasaan kreativiti
crayon, playdoh, kad, boneka bekas air.
TUJUAN
mengurangkan masalah tingkah laku
meningkatkan komunikasi
mempu menilai diri sendiri
meningkatkan keupayaan mempercayai
seseorang

PROSES TERAPI MAIN
Tahap satu : rasa diterima akibat hubungan
erat yang terbina
Tahap dua : luahan perasaan secara yang
terpendam secara catharsis
Tahap tiga : penerokaan peristiwa
Tahap empat : bertindak ke atas penyelesaian
yang dipilih
PERLAKSANAAN TERAPI MAIN.

1) Bilik terapi
Kelengkapan bilik terapi bersesuaian bergantung kepada
kesesuaian kanak-kanak .
Disertakan dengan bahan-bahan resos, alatan asas
seperti rak buku, cermin, almari dan lain-lain

2) Media mainan (kritirea) -
Mendorong ekspresi pemikiran dan perasaan kanak-
kanak
Peluang untuk menguji realiti kanak-kanak
Membekalkan kanak-kanak dengan cara yang
boleh diterima untuk meluahkan
perasaan yang tidak diingini
Mudah dimanipulasi oleh kanak-kanak

1. MAIN ASOSIATIF (ASSOCIATIIVE PLAY)
2 orang atau sekumpulan atau lebih kanak-
kanak
Pola main yang sama TAPI asing/bersendirian
Melibatkan kerjasama dan komunikasi
Pinjam atau gilir2 bermain jalankan aktiviti
main
3. MAIN DIRI SENDIRI(SOLITARY PLAY)
aktiviti fizikal/psikologi/kedua- duanya
Dilaksanakan secara libatkan diri bersendirian
Berimaginasi

2. MAIN SELARI (PARALLEL PLAY)
2 atau lebih kanak-kanak
TAPI main asing/bersendirian
TAPI di tempat,masa dan aktiviti yang sama

4. MAIN KOPERATIF (COPERATIVE PLAY)
Dua atau lebih kanak-kanak libatkan diri
Matlamat tertentu
Bekerjasama

Jenis-jenis
main
JENIS-JENIS TERAPI
BERMAIN
NON- DIRECTIVE
~ Di mana kanak-kanak itu memutuskan apa yang
perlu dilakukan dalam sesi tersebut, dalam
lingkungan kawasan yang selamat.
DIRECTIVE
~di mana ahli terapi memimpin perjalanan terapi
atau kedua-duanya. Terapi bermain ini amat
berkesan dengan kanak-kanak yang tidak boleh,
atau tidak mahu bercakap tentang masalah mereka.
KEPENTINGAN
Memberi peluang kepada kanak-kanak untuk membuat
pilihan sendiri
Membolehkan melahirkan masalah
Menyediakan tempat yang selamat bagi meluahkan perasaan
Keyakinan diri
Berkomunikasi dengan rakan
Kebolehan memberi pendapat
Berkongsi
Membentuk sahsiah
Ekspress kendiri
Meningkatkan kemahiran manipulatif
Pengluahan emosi
MASALAH
PERLAKSANAAN
Kos kewangan yang tinggi
Kesukaran mendapatkan alatan
Kos peralatan yang mahal.
Tempat yang besar dan luas
Penyelenggaraan alatan yang berjadual
Kepakaran yang terhad.
Pematuhan kepada jadual dan rutin aktiviti terapi.
Kerjasama ibubapa , guru serta murid.
Tindakan susulan yang terhad.
Tidak dapat diaplikasikan di rumah.
Kepentingan
Kanak-kanak mempunyai motivasi instrinsik yang
suka mendengar cerita.
Terapi bercerita merupakan suatu pendekatan
yang paling berkesan untuk kaunseling kanak-
kanak yang mempunyai tingkah laku bermasalah.
Melalui bercerita yang terkandung nilai-nilai
moral yang berkaitan, kanak-kanak dapat
mempelajari cara menyebabkan masalah
sebagaimana yang digunakan oleh watak cerita.
Tujuan
Terapi bercerita membolehkan kanak-kanak
yang mengalami pengalaman traumatik
memproses pengalaman yang diceritakan.
Kanak-kanak dapat belajar sifat kepercayaan
dan perasaan keselamatan dengan
menggunakan prose modeling atau peniruan.
Kaedah pelaksanaan
Tiga peringkat :
1. Perancangan dan persediaan
2. Sesi bercerita
3. Penutup
Perancangan dan persediaan
Guru memilih tajuk cerita yang sesuai.
Tema cerita harus mengandungi nilai moral
yang murni
Isi cerita hendaklah menarik
Guru hendaklah menghafaz dan bercerita
secara sendiri tanpa pendengar,sekurang-
kurang sekali.
Alat bantu mengajar perlu disediakan oleh
guru seperti kad perkataan, kad
gambar/topeng-topeng yang perlu digunakan.
Guru hendaklah menyusun tempat duduk
murid supaya memastikan setiap murid dapat
mendengar dan melihat ekspresi guru.

Sesi bercerita
Bercerita dimulakan dengan suatu set induksi
yang menarik
Guru boleh menggunakan suara, gaya dan alat
bantu mengajar yang dapat menarik perhatian
serta membantu murid-murid memahami isi
cerita yang disampaikan.
Guru boleh menggunakan soalan-soalan
membimbing mereka supaya melibatkan
murid dalam sesi bercerita.

Penutup
Menyoal murid-murid tentang isi cerita yang
disampaikan
Menyuruh murid-murid mengulang isi cerita
dengan menggunakan perkataan sendiri
Berbincang dengan murid-murid tentang tema
dan nilai murni yang terkandung dalam isi cerita.
Membimbing murid-murid berlakon berdasarkan
isi cerita yang disampaikan
Menyuruh murid-murid menulis karangan
berdasarkan isi cerita yang telah didengar.
Terapi Muzik

Pengenalan
Muzik adalah satu getaran
tenaga bunyi dimana getaran
tenaga bunyi bergetar pada
tahap-tahap berbeza.
Tenaga yang serupa juga
wujud dalam tubuh dan
minda kita.
Sekiranya getaran tenaga
bunyi boleh bergetar
seiringan dengan tenaga
dalam badan kita, muzik
boleh dianggap sebagai ubat
yang memulihkan.
Definisi
Terapi muzik adalah
alternatif dalam rawatan
moden
bertujuan untuk
pemulihan, pemeliharaan
dan peningkatan taraf
kesihatan mental serta
fizikal.
Ia adalah satu teknik
klinikal dan evidence -based
yang dijalankan oleh pakar
dan berdasarkan kepada
fakta-fakta hasil kajian.

Sejarah terapi muzik telah termaktub sejak
zaman purba. Di mana sebuah buku ajaran
Cina I Ching menyatakan muzik mempunyai
kuasa untuk menenangkan ketegangan
dalaman dan juga berupaya untuk
mengurangkan gangguan emosi seseorang

Kajian menunjukkan bahawa keberkesanan teknik
terapi muzik memberi relaksasi secara fisiologi dan
psikologi.

Jellison 1975, mendapati muzik latar dapat
mengurangkan stress dan membantu dalam
proses relaksasi.
Scartelli & Borling, 1986 membantu proses
relaksasi dengan teknik biofeedback.
Hanser 1998, mendapati kajian literature
menggunakan keberkesanan muzik dalam
relaksasi.

i) memulihkan kekuatan fizikal
ii) menyediakan pesakit dalam keadaan
bersedia menanggung kesakitan akibat
rawatan
iii) memberi sokongan emosi kepada pesakit
dan keluarga
iv) memberi peluang kepada mereka
meredakan ketegangan perasaan dan fikiran

Matlamat
Terapi Muzik
Kepentingan

untuk pemulihan, pemeliharaan dan peningkatan
taraf kesihatan mental serta fizikal.
untuk menyediakan suasana yang lebih tenang.
melegakan keresahan, kemurungan dan
meringankan stress
membantu klien (pesakit ) meneroka serta
menyelami perasaan mereka sendiri.
dapat melakukan perubahan yang
positif terhadap tingkah laku.
dapat menyelesaikan konflik mereka.
dapat memperkukuhkan kemahiran
berkomunikasi dan juga kemahiran koordinasi
fizikal
Fungsi mental dan fizikal juga dapat
dipertingkatkan dan diperbaiki apabila kaedah
rawatan ini digunakan kepada mereka yang
mempunyai masalah berkaitan saraf dan
masalah pertumbuhan.
Strategi Umum terapi muzik
1. Struktur
Jadual waktu terancang untuk menggalakkan
kehadiran klien

2. Hubungan terapeutik
Hubungan baik antara kaunselor dan klien.

3. Interaksi muzik
Kaunselor memastikan klien mengambil bahagian
hingga tamat sesi rawatan
4. Kawalan emosi
Memilih cara dan muzik yang sesuai untuk
menggalakkan klien meluahkan perasaan

5. Integrasi sensori
Mempunyai pendekatan yang berbeza mengikut
keadaan klien dan mengelakkan kegagalan
dalam berkomunikasi.
Pelaksanaan terapi muzik

1. Mendapat persetujuan klien.
2. memberitahu klien tempoh sesi terapi muzik
sebelum dimulakan
3. Penilaian kemajuan klien dan efektif terapi serta
kesesuian teknik itu bagi klien
4. Merekod prestasi klien selepas sesi digalakan
5. Aktiviti refleksi untuk kaunselor memahami
perkembangan klien
6. Sesi terapi muzik diakhiri dalam keadaan sesuai

Contoh aktiviti terapi muzik

Membuat pergerakan mengikut lagu
Menulis lirik lagu ( meluahkan perasaan )
Bermain berlatar belakangkan muzik
Mengenal dan membuat latihan
guna/bunyikan alat muzik
Latihan praktikal guna alat bunyian

Kaunseling biblio
Definisi
Terapi melibatkan buku-buku untuk
membantu klien meyelesaikan masalah
Merupakan satu teknik menstruktur interaksi
antara kaunselor dan klien
Pemudahcara dengan klien berasaskan
perkongsian secara mutual dengan idea
literatur yang dibaca.
Tujuan
memperoleh pemahaman atau
menyelesaikan masalah sejajar dengan
keperluan terapeutik kanak-kanak (peroleh
ilmu, luahkan perasaan dan selesaikan
masalah) .
Sejarah
Mula digunakan pada zaman Yunani
satu papan kenyataan yang tergantung di pintu
masuk sebuah pusat sumber.
(Zaccaria dan Moses, dalam Nystul, 2003)
Perkembangannya selepas Perang Dunia Kedua.
tentera yang cedera membaca dalam tempoh
pemulihan
mempercepatkan pemulihan
Kepentingan
Memupuk konsep kendiri positif individu
memupuk penilaian dan refleksi kendiri
individu secara jujur
melepaskan tekanan emosi atau mental
menambahbaik kefahaman tingkah laku
manusia dengan motivasi
Menimbulkan minat terhadap peristiwa yang
berlaku di sekeliling
Menolong individu merancang tindakan
konstruktif untuk menyelesaikan masalah
yang dihadapi
Menolong individu membincangkan masalah
secara senang hati.
Prosedur pelaksanaan
Memotivasikan individu
menyertai aktiviti
pengenalan
Mempunyai masa
yang cukup untuk
membaca bahan
berkaitan
Membenarkan masa
refleksi dan penilaian
Menyediakan
tindakan susulan
Penutup
merangkumi
penilaian kaunselor
dan penilaian klien
Mengurangkan stress atau tekanan yang dihadapi.
Contohnya, bahan-bahan seperti Chickens Soup dapat
membantu seseorang yang murung akibat satu
pengalaman trauma untuk pulih (dari segi emosi).
-Membaca adalah satu proses terapi yang boleh bantu
hilangkan kebosanan (misalnya ketika beratur
menunggu sesuatu)
-Menghilangkan ketegangan (panas baran, marah, tidak
sabar).
-Meningkatkan perkembangan kanak-kanak.
-Dapat menyelesaikan masalah murid.
-Membantu murid memperoleh ilmu.
KEKURANGAN TERAPI BIBLIO
-Sesuai atau terhad kepada klien yang minat
membaca sahaja
-Boleh diaplikasikan kepada murid yang boleh
membaca sahaja
-Mengambil masa yang agak lama
-Kurang praktikal dalam kaunseling individu
-Memerlukan pemahaman yang tinggi.
-Perlu disesuaikan mengikut masalah yang
dihadapi.
ALAT / KAEDAH TERAPI BIBLIO

-Cerita Pendek
-Biografi
-Buku Bantu-kendiri
-Cerita Dongeng
-Buku GambarTerima kasih