Anda di halaman 1dari 6

ISL 2 : Perbezaan antara haba tindak balas piawai dan haba tindak balas TERMOKIMIA Dalam tindak balas

kimia, tenaga biasanya terjelma sebagai haba. Haba ini dinamakan ENTALPI. - Entalpi Tindak balas. Simbol H. Ada pelbagai entalpi - Entalpi pelarutan, Entalpi pembakaran, Entalpi pelarutan, Entalpi pencairan, Entalpi pembentukan. Entalpi - Satu bentuk tenaga terma yang disukat pada TEKANAN TETAP. Entalpi Piawai - Entalpi yang disukat pada tekanan tetap 1 atm (pada suhu 25C) Termokimia adalah kajian perubahan haba terhadap tindak balas kimia.

- Terdapat 2 jenis tindak balas kimia iaitu: 1. Tindak balas Eksotermik - Ekso bermaksud luar manakala termik bermaksud haba.Eksotermik bermaksud haba yang disalurkan/dibebaskan keluar ke

persekitaran dalamsistem. Oleh itu suhu di persekitaran akan meningkat. 2. Tindak balas EndotermikEndo bermaksud dalam manakala termik

bermaksud haba.Endotermik bermaksud haba yang diserap masuk ke dalam dalam bahan hasil tindak balas. Oleh itu suhu bahan tindak balas akan meningkat. Tindak balas eksotermik:

Perubahan tenaga tindak balas Eksotermik akan menunjukkan nilai negatif Perubahan Tenaga = Tenaga Hasil Tindak Balas - Tenaga Bahan Tindak Balas H = Hh - Hb

Tindak balas Endotermik

Perubahan tenaga tindak balas Endotermikakan menunjukan nilai positif, iaitu Perubahan Tenaga = Tenaga Hasil Tindak Balas - Tenaga Bahan Tindak Balas H = Hh - Hb

Persamaan Termokimia: H bertanda negatif bagi tindak balas eksotermik. H bertanda positif bagi tindak balas endotermik.

Dalam tindak balas kimia, tenaga biasanya wujud dalam bentuk haba. Haba inidinamakan entalpi. Entalpi merujuk kepada sukatan kandungan haba

yangmenggambarkan keupayaan termodinamik suatu sistem, yang boleh digunakan untukmengira kerja di dalam sistem. Kebanyakan proses yang dijalankan adalah pada tekanan malar. Entalpi piawai ialah entalpi yang disukat pada tekanan tetap 1 atm pada suhu standard 25C. Haba pembentukan piawai, Of boleh digunakan secara langsunguntuk menentukan haba tindak balas.

Entalpi tindak balas = Entalpi Pembentukan Hasil Tindak Balas Entalpi Pembentukan Bahan Tindak Balas Entalpi Pembentukan Jumlah tindak balas kimia yang dikenali sangat besar, dan ia akan sangat menyusahkan jika seseorang itu terpaksa menjadualkan entalpi tindak balas untuk mereka semua. Kita boleh mengelak daripada perlu melakukan ini dengan tabulating entalpi pembentukan molar bahan kimia, yang perubahan entalpi yang berkaitan dengan pembentukan 1 mol bahan daripada unsur-unsur dalam mereka standard negeri. Daripada entalpi pembentukan ia mungkin untuk mengira perubahan entalpi tindakbalas kimia. Istilah entalpi piawai pembentukan merujuk kepada perubahan entalpi apabila sebatian dalam keadaan piawai yang dibentuk dari unsur-unsur di negerinegeri piawai, ia tidak boleh digunakan mana-mana dalam erti kata lain. Sudah tentu, entalpi piawai pembentukan mana-mana unsur-unsur dalam keadaan piawai adalah sifar. Entalpi pembentukan sebatian organik biasanya diperolehi daripada entalpi pembakaran, melalui permohonan Hukum Hess. Hukum Hess 'memberitahu kita bahawa entalpi pembentukan bagi sebatian kimia tertentu sentiasa akan yang sama, tanpa mengira jalan yang diambil dari unsur-unsur mentah untuk mengkompaun terakhir dalam soalan. Perubahan entalpi piawai pembentukan diukur dalam unit tenaga satu jumlah bahan. Kebanyakan yang ditakrifkan dalam kilojoules setiap tahi lalat, atau kJ mol-1, tetapi juga boleh diukur dalam kalori setiap tahi lalat, joules satu tahi lalat atau kilokalori per gram (apa-apa gabungan unit-unit mematuhi tenaga setiap massa atau garis panduan yang jumlah). Semua unsur-unsur di negeri-negeri piawai (gas oksigen, karbon pepejal dalam bentuk grafit, dan sebagainya) mempunyai entalpi piawai pembentukan sifar, kerana tidak ada perubahan yang terlibat dalam pembentukan mereka. Standard perubahan entalpi pembentukan yang digunakan dalam kimia panas untuk mencari perubahan entalpi piawai tindak balas. Ini dilakukan dengan menolak jumlah entalpi piawai pembentukan bahan tindak balas daripada jumlah entalpi piawai pembentukan produk, seperti yang ditunjukkan dalam persamaan di bawah. H reactionO = HfO (Produk) - HfO (bahan tindak balas)

http://pkukmweb.ukm.my/mbz/kuliah/stkk1113/kuliah10/kuliah10.html

Termokimia
Pengenalan 1.1 Tenaga yang terkandung di dalam bahan kimia dipanggil tenaga kimia. 1.2 Tindak balas kimia biasanya disertai dengan perubahan tenaga. 1.3 Perubahan tenaga yang terlibat mungkin adalah tenaga kimia, tenaga haba, tenaga cahaya, tenaga elektrik , tenaga keupayaan dan tenaga kinetik. 1.4 Termokimia ialah kajian tentang perubahan tenaga haba yang berlaku di dalam suatu tindak balas kimia. Tindak balas eksotermik 2.1 Tindak balas eksotermik adalah disertai dengan pembebasan tenaga haba ke sekelilingnya. 2.2 Tenaga haba yang dibebaskan akan menyebakan bekas yang menampung tindak balas itu terasa panas apabila disentuh dengan tangan. 2.3 Suhu campuran bahan-bahan tindak balas eksotermik akan menaik. 2.4 Contoh-contoh : 2.4.1 Tindak balas pembakaran bahan api 2.4.2 Tindak balas pemendakan 2.4.3 Tindak balas penyesaran 2.4.4 Tindak balas peneutralan Tindak balas endotermik 3.1 Tindak balas endotermik adalah disertai dengan penyerapan tenaga haba daripda sekeliling. 3.2 Tenaga haba yang diserap daripada sekeliling akan menyebabkan bekas yang menampung tindak balas itu terasa sejuk apabila disentuh dengan tangan. 3.3 Suhu campuran bahan-bahan tindak balas endotermik akan menurun.

3.4 Contoh-contoh: 3.4.1 Penguraian kalsium karbonat apabila dipanaskan dengan kuat. 3.4.2 Melarutkan garam ammonium klorida di dalam air

Haba tindak balas


4.1 Di dalam suatu tindak balas kimia biasanya berlaku pemecahan ikatan kimia dan pembentukan ikatan kimia. 4.2 Apabila ikatan kimia dipecahkan, tenaga haba akan diserap, iaitu suatu perubahan yang endotermik . 4.3 Apabila ikatan kimia terbentuk tenaga haba akan dibebaskan iaitu suatu perubahan yang eksotermik. 4.4 Apabila suatu tindak balas eksotermik berlaku, secara keseluruhannya tenaga haba dibebaskan. Ini menunjukkan bahawa jumlah tenaga yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan kimia adalah melebihi jumalah tenaga haba yang diserap semasa berlaku pemecahan ikatan kimia. 4.5 Apabila suatu tindak balas endotermik berlaku, secara keseluruhannya tenaga diserap. Ini menunjukkan bahawa tenaga yang diserap semasa ikatan kimia dipecahkan adalah melebihi tenaga yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan kimia. 4.6 Perubahan kandungan tenaga apabila 1 mol bahan tindak balas bertindak balas atau 1 mol hasil tindak balas terbentuk dipanggil haba tindak balas dan diberi simbol DH. 4.7 Unit tenaga bagi haba tindak balas ialah joule (J). 4.8 Perubahan kandungan tenaga bagi tindak balas eksotermik diberi tanda negatif, iaitu DH = negatif, kerana jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas adalah kurang daripada jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas.

4.9 Perubahan kandungan tenaga bagi tindak balas endotermik diberi tanda positif, iaitu DH = positif, kerana jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas adalah melebihi kandungan tenaga bahan tindak balas. 4.10 Persamaan termokimia bagi suatu tindak balas kimia menunjukkan bahan dan hasil tindak balas serta haba tindak balasnya. Contoh: Tindak balas eksotermik: C (p) + O2 (g) CO2 (g) DH = - 394 kJ

Tindak balas endotermik: CuO (p) + H2 (g) Cu (p) + H2O (ce) DH = +130.5 kJ

http://www.tutor.com.my/tutor/arkib2002.asp?e=SPM&s=KIM&b=JUL&m=1&r=m&i=N OTA