Anda di halaman 1dari 3

GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN TANJUNG JABUNG TIMUR 02.491 GUGUS DEPAN TANJUNG JABUNG TIMUR 02.

492 PANGKALAN SMA N 3 TANJUNG JABUNG TIMUR


Jl. Merdeka Kel. Nipah Panjang Kode Pos : 36571

KEPUTUSAN GUDEP GERAKAN PRAMUKA TANJUNG JABUNG TIMUR 02.491 GUDEP GERAKAN PRAMUKA TANJUNG JABUNG TIMUR 02.492 PANGKALAN SMA N 3 TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 03 TAHUN 2012 T E N T A N G PEMBERIAN PENGHARGAAN BINTANG TAHUNAN PESERTA DIDIK GOLONGAN PENEGAK TAHUN 2012 Menimbang : a. Bahwa untuk mennghargai atas kesetiaan, keaktifan, jasa ,prestasi kerja, dan darma bakti peserta didik di ambalan sehingga dapat memberikan dorongan dan teladan bagi orang lain maka perlu diberikan tanda Kehormatan Bintang Tahunan kepada peserta didik . b. bahwa untuk maksud sebagaimana point a diatas perlu ditetapkan nama nama penerima tanda kehormatan Bintang Tahunan dengan surat keputusan Gugus Depan Gerakan Pramuka Tanjung Jabung Timur 02.491-02.492 Mengingat : 1. Undang undang nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka 2. Anggaran Dasar Gerakan Pramuka dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. 3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No 80 Tahun 1988 tentang pola Mekanisme Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega. 4. Keputusan Kwartir Nasiona Gerakan Pramuka No 131 tahun 2003 tentang petunjuk penyelenggaraan Dewan kerja Pramuka Penegak Dan Pandega 5. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka tentang penyelenggaraan tanda kehormatan no 090 tahun 1983 6. Program Kerja Gugus Depan Gerakan Pramuka Tanjung Jabung Timur 02.491-02.492. Memperhatikan : Hasil pengawasan, dan pengamatan Dewan Kehormatan Gugus Deapan Tanjung Jabung Timur 02.491-02.492 M E M U T U S K A N Menetapkan Pertama : : Mencabut Keputusan Gugus Depan Gerakan Pramuka Tanjung Jabung Timur 02.491-02.492 No 02 Tahun 2011 tentang Pemberian Penghargaan Bintang Tahunan Peserta Didik Golongan Penegak Tahun 2011.

Kedua

: Keputusan Gugus Depan Gerakan Pramuka Tanjung Jabung Timur 02.49102.492 tentang nama nama penerima penghargaan Bintang Tahunan (satu) tahun dan Bintang Tahunan 2 (dua) tahun dalam lampiran surat keputusan ini. 1 sebagaimana terlampir

Ketiga

: masa berlaku tanda kehormatan bintang tahunan golongan penegak adalah selama lamanya dan berakhir apabila telah mendapatkan tanda kehormatan bintang tahunan kelipatan berikutnya.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN PADA TANGGAL

: DI NIPAH PANJANG : DESEMBER 2012

GUGUS DEPAN GERAKAN PRAMUKA TANJUNG JABUNG TIMUR 02.491-02.492 KAMABIGUS

PAHRIN WIRNADIAN S.Pd.M.Si NIP 1980121520051105

Lampiran : Surat Keputusan Gugus Depan Gerakan Pramuka Tanjung Jabung Timur 02.491-02.492 Nomor : 03 Tahun 2012 Tanggal : 08 Desember 2012 Tentang : Nama-nama Penerima Penghargaan Bintang Tahunan

NAMA NAMA PENERIMA PENGHARGAAN BINTANG TAHUNAN DIBERIKAN ATAS KEKATIFAN DAN PENGAMBDIAN SERTA JASA PESERTA DIDIK SELAMA LEBIH KURANG 1 ( SATU ) TAHUN DI AMBALAN ORANG KAYO PINGAI PUTRI AYU GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN TANJUNG JABUNG TIMUR 02.49102.492 DENGAN NAMA SEBAGAI BERIKUT : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Nama Lengkap HENDRI GUNAWAN ANJAS DEWI SILFIA NINGSIH MULIANA YULIA NINGSIH ARDI WINATA AZIZ MUSLIM MERU ALIANSYAH ANGGA ADI PUTRA ZULKIFLI RD. YUDA ANGGARA AGUSTINA JULIANA DEWI KUMALA SARI Jenis Penghargaan BINTANG TAHUNAN 1 TAHUN BINTANG TAHUNAN 1 TAHUN BINTANG TAHUNAN 1 TAHUN BINTANG TAHUNAN 1 TAHUN BINTANG TAHUNAN 1 TAHUN BINTANG TAHUNAN 2 TAHUN BINTANG TAHUNAN 2 TAHUN BINTANG TAHUNAN 2 TAHUN BINTANG TAHUNAN 2 TAHUN BINTANG TAHUNAN 2 TAHUN BINTANG TAHUNAN 2 TAHUN BINTANG TAHUNAN 2 TAHUN BINTANG TAHUNAN 2 TAHUN BINTANG TAHUNAN 2 TAHUN Nipah Panjang, Keterangan

Desember 2012

GUGUS DEPAN GERAKAN PRAMUKA TANJUNG JABUNG TIMUR 02.491-02.492 KAMABIGUS

PAHRIN WIRNADIAN S.Pd.M.Si NIP 1980121520051105