Anda di halaman 1dari 28

EDU3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAHLAKU

TAJUK: PERANCANGAN PENGURUSAN BILIK DARJAH YANG BERKESAN

DISEDIAKAN OLEH : RAKINAH BINTI ROSELI NURUL FARAHIN BINTI IBRAHIM UMMI NOOR KHURSIAH BINTI KAMARUDDIN 3 PISMP PJK IPGKSM

GURU SEBAGAI PENGAJAR

GURU SEBAGAI PENGURUS

GURU SEBAGAI PEMBIMBING

KEPELBAGAIAN PERANAN GURU

GURU SEBAGAI INOVATOR

GURU SEBAGAI PEMUDAHCARA

Menyampaikan ilmu pengetahuan berdasarkan sukatan pelajaran Mendidik murid-murid menjadi insan bermoral tinggi Menjalankan tugas seperti merancang pelajaran, melaksanakan GURU SEBAGAI pengajarannya serta menilai aktiviti pelajaran dan pembelajaran PENGAJAR

Memainkan peranan sebagai pembimbing untuk membantu murid mengatasi masalah yang mereka hadapi Membimbing murid membina keyakinan diri semula bagi murid GURU SEBAGAI yang menghadapi masalah sosioemosi
PEMBIMBING

Melicinkan segala proses dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Mewujudkan suasana pembelajaran yang positif dengan menggunakan dorongan dan teknik peneguhan serta mengawal GURU SEBAGAI disiplin kelas. PEMUDAH
BICARA

GURU SEBAGAI INOVATOR

Harus memperkenalkan idea, pendekatan, strategi kaedah dan teknik mengajar yang baru untuk aktiviti dalm bilik darjah Pengubahsuaian strategi dan teknik mengajar akan menjadikan pengajarannya lebih menarik, bermakna dan membawa kesan pembelajaran yang optimum

GURU SEBAGAI PENGURUS

Menurus rutin bilik darjah Mengurus murid-murid supaya mereka menjalankan tugas mengikut jadual bertugas Kecekapan guru mengurus akan mewujudkan suasana sosioemosi yang sihat, disiplin kelas yang mantap dan bilik darjah yang kondusif

PERANCANGAN PENGURUSAN BILIK DARJAH

Kejayaan seorang guru sebagai pengajar bergantung kepada perlakuan mengajar yang baik.

Perlakuan Mengajar dari Segi Perancangan


Melibatkan aktiviti menentukan objektif pelajaran, memilih isi pengajaran, memilih dan menyediakan bahan-bahan pelajaran dan menguruskan kemudahan untuk menjalankan aktiviti pembelajaran Penentuan objektif pelajaran haruslah berdasarkan kepada saranan sukatan pelajaran, pengetahuan sedia ada murid dan kebolehan mereka Aktiviti merancang pengajaran juga meliputi usaha memilih dan menyediakan bahan-bahan pelajaran untuk digunakan oleh guru atau murid-muridnya Perlakuan mengajar guru dalam segala proses perancangan adalah penting dari segi pencapaian objektif pelajaran yang ditentukan.

Perlakuan Mengajar Guru dari Segi Perlaksanaan


Perlaksanaan meliputi aktiviti memotivasikan muridmurid supaya bersedia belajar, menyampaikan isi pelajaran,mengurus murid-murid supaya mereka mempunyai disiplin diri dan menggerakkan murid-murid dengan aktiviti soal jawab supaya mendapat respon daripada mereka. Kerja perlaksanaan rancangan mengajar merupakan perlakuan mengajar guru yang penting sekali dalam segala proses pengajaran Pencapaian objektif pelajaran amat bergantung kepada kecekapan guru mengendalikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalm bilik darjah

Perlakuan Mengajar Guru dari Segi Penilaian


Keberkesanan pengajaran dinilai berlandaskan penggunaan strategi, kaedah dan teknik mengajar Keberkesanan pembelajaran dinilai berlandaskan prestasi murid dalam aktiviti pembelajaran mereka Keberkesanan bahan-bahan pelajaran pula dinilai dari segi penggunaannya dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran

GURU SEBAGAI PENGAJAR YANG EFEKTIF

Keberkesanan pengajaran boleh berlaku apabila guru telah merancang sesuatu program mengajar mengikut prinsip mengajar yang sesuai.

DEFINISI PENGAJARAN EFEKTIF


J.M. Cooper ( Classroom Teaching Skill)
Pengajaran yang efektif ialah hasil pembelajaran terakhir yang berjaya dicapai mengikut objektifnya.

Gestalt

Pengajaran efektif sebagai pengalaman-pengalaman daripada hasil pengajaran guru yang dapat dikekalkan lama dalam fikiran murid dan boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah lain dalam keadaan berbeza

B.F. Skinner

Pengajaran yang berkesan sebagai pengajaran yang mempunyai aktiviti peneguhan yang cukup yang membolehkan murid-murid memperkukuh apa yang dipelajari dalam ingatan

David G. Ryans (1959) Hunter (Teach More, Faster (1959))

Guru yang berkesan ialah guru yang boleh melaksanakan tugas dan aktiviti pengajarannya dam bilik darjah secara adil, demokratik, baik hati, jujur, bertanggungjawab dan berkeyakinan.

Pengajaran yang efektif sebagai pengajaran yang boleh meningkatkan pembelajaran di kalangan murid dalam suasana yang sihat serta bersemangat.

CIRI-CIRI PENGAJARAN EFEKTIF


SEGI PERANCANGAN

CIRI-CIRI PENGAJARAN EFEKTIF TERBAHAGI KEPADA 3

SEGI PENILAIAN

SEGI PELAKSANAAN

CIRI- CIRI PENGAJARAN EFEKTIF DARI SEGI


PERANCANGAN
Mempunyai objektif pelajaran eksplisit yang ditentukan berdasarkan sukatan pelajaran serta mengikut kebolehan murid. Isi pengajaran tersusun, dari mudah ke semakin kompleks,bermakna,releven serta menarik

Menggunakan pelbagai alat bantu mengajar

Pendekatan pengajaran berpusat kepada murid diutamakan

Rangcangan mengajar mempunyai langkah mengajar yang lengkap; permulaan,perkembangan dan penutup.

Strategi dan kaedah mengajar yang dipilih boleh meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

CIRI-CIRI PENGAJARAN EFEKTIF DARI SEGI


PELAKSANAAN
Peringkat permulaan guru dapat memotivasi dan menarik perhatian murid supaya memngikuti pengajaran. Konsep dan kemahiran baru dapat diperkembangkan daripada yang mudah kepada yang susah.

Aktiviti pengajaran dapat dilakukan secara sistematik

Isi pelajaran dapat disampaikan langkah demi langkah.

Suasana pembelajaran adalah positif dan menggalakkan

Murid diberi peluang berinteraksi, mengemukakan ideadan pendapat dalam aktiviti perbincangan.

Guru menggunakan alat bantu mengajar dengan cekap untuk menyampaikan konsep

Strategi dan kaedah mengajar yang digunakan adalah sesuai dan cerdas diberikan aktiviti pengayaa, manakala murid yang lambat dibimbing dengan aktiviti pemulihan.

Aktiviti pengukuhan dapat membantu murid membuat rumusan

CIRI-CIRI PENGAJARAN EFEKTIF DARI SEGI PENILAIAN.


Guru boleh menggunakan hasil penilaian untuk membantu murid membetulkan kesalahan yang berlaku dengan serta merta.

Aktiviti soal jawab sering digunakan untuk membuat penilaian oleh guru.

Hasil penilaian pula dapat membantu guru mengesan pencapaian objektif pelajaran serta menambahbaikan pengajaran pada masa hadapan.

KEMAHIRAN MENGAJAR YANG BERKESAN DALAM BILIK DARJAH.


Ia merangkumi objektif tingkah laku yang bertujuan serta berarah.

Tahap kemahiran mengajar boleh dihayati daripada ketepatan prestasi, kelicinan serta kontekstual.

Ia boleh ditambah baik melalui latihan dan amalan

UNSUR-UNSUR

UTAMA TEKNIK MENGAJAR

Ilmu pengajaran

Unsur terbahagi kepada 3


Melaksanakan tindakan Membuat keputusan

1) ILMU PENGAJARAN GURU

Untuk melaksanakan teknik yang berkesan guru hendaklah menguasai ilmu pengajaran seperti :
Memahami isi kandungan pelajaran

Memahami murid-murid

Ilmu pengajaran guru

Mempunyai ilmu mengenai prinsip dan strategi pengurusan kelas dan organisasinya.

Mempunyai ilmu tentang apa yang ingin diajar

Mempunyai ilmu mengenai dasar rangcangan kurikulum

2)MEMBUAT KEPUTUSAN

Unsur ini meliputi pemikiran reflektif dan membuat keputusan sebelum,semasa,dan selepas pengajaran sesuatu pelajaran dengan tujuan mencapai objektif pelajaran ke tahap yang optimum

3) MELAKSANAKAN TINDAKAN

Ia merangkumi tingkahlaku eksplisit guru untuk memupuk dan memotivasikan pembelajaran muridnya.

SENARAI KEMAHIRAN-KEMAHIRAN PENGAJARAN


1) Perancangan dan persediaan 7) Kemahiran pemikiran reflektif 2) Perkembangan pelajar

6) Penilaian kemajuan murid

Antara unsur dalam senara kemahiran mengajar

3) Pengurusan pelajaran

5) Disiplin

4) Iklim bilik darjah

ISU KES YANG DIKAJI

SENARIO KES :

Cikgu Helen merupakan guru kelas bagi Tahun 5 Lily. Cikgu Helen mendapati wujudnya beberapa tingkah laku bermasalah dalam bilik darjah yang ditunjukkan oleh murid bernama Justin. Justin mempunyai masalah emosi akibat daripada penceraian ibu bapanya. Selepas penceraian berlaku, Justin mula menetap bersama neneknya yang dilihat sering menyalahkan ibu Justin atas masalah emosinya. Bapa Justin pula hanya menerima kerenah nenek Justin dan membuatkan masalah anaknya sukar diselesaikan. Ditambah pula dengan kekangan daripada pihak sekolah yang kurang menghulurkan

bantuan menyulitkan lagi keadaan.

Justin juga tidak memberikan perhatian terhadap pengajaran dan pembelajaran yang berlaku. Justin tidak langsung memberikan komitmen dalam tugasan atau kerja rumah yang diberikan guru. Jika guru atau rakan sekelas bertanya soalan, Justin akan berpura-pura sibuk atau membuat kerja untuk mengelak daripada orang lain.

Personalitinya yang boleh dikatakan anti sosial kerana sering berdiam diri

menyebabkan rakan sekelas dan guru susah untuk berkomunikasi


dengannya menyebabkan mereka tidak mengetahui masalah yang dihadapi Justin. Sikapnya yang pasif agresif juga menambahkan kesukaran untuk melakukan komunikasi dengan Justin.

Tingkah laku Justin turut mengganggu murid lain kerana Justin

tidak berkomunikasi semasa proses pengajaran dan


pembelajaran berlaku di dalam bilik darjah dan tidak menyiapkan kerja sekolahnya. Apakah strategi Cikgu Helen dalam menangani tingkah laku bermasalah yang dibawa oleh Justin supaya proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah berlaku dengan berkesan?

FAKTOR BERLAKUNYA TINGKAH LAKU BERMASALAH OLEH JUSTIN :

Justin berasal dari keluarga yang berpecah belah. Penceraian ibu bapanya sendiri yang mengganggu perasaan dan

emosi Justin.

Justin dipengaruhi oleh neneknya yang sering menyalahkan ibu Justin walaupun Justin amat menyayangi ibunya dan berharap supaya ibu bapanya dapat bersatu semula pada masa hadapan.

Ayah Justin yang hanya mengikut kehendak neneknya dan tidak membantah sebarang kelakuan negatif neneknya meruncingkan lagi keadaan Justin.

STRATEGI CIKGU HELEN UNTUK MENANGANI MASALAH JUSTIN :

Mengunjungi rumah Justin untuk mengenali latar belakang keluarga Justin dengan lebih mendalam.

Berbincang mengenai masalah tingkah laku Justin di sekolah dengan penjaganya.

Cuba menasihati dan meminta bantuan daripada penjaga Justin


untuk menyelesaikan masalah tingkah laku Justin.

Memberi peluang kepada Justin dalam membuat pilihan dan cuba

membantu Justin dalam menilai tingkah lakunya yang sebelum ini


sama ada merosakkan atau membina setiap perlakuannya.

Mendekati Justin secara peribadi dan menunjukkan kasih sayang dan keprihatinan terhadap dirinya.

TEORI YANG BERKAITAN DENGAN KAJIAN KES :

Model Terapi Realiti William Glasser : asas utama kepada model ini ialah setiap tingkah laku yang ditunjukkan oleh individu adalah berasaskan pilihan yang dibuat dan dipilih oleh diri mereka sendiri. Kebiasaannya, pilihan yang dibuat oleh seseorang individu adalah berdasarkan keperluankeperluan asas mereka. Menurut Glasser, masalah tingkah laku di dalam bilik darjah berlaku akibat daripada muridmurid bosan atau tidak puas hati dengan jangkaan guru di dalam bilik darjah, selain keadaan persekitaran yang menyebabkan murid gagal memenuhi keperluan asas mereka di sekolah.

Model Modifikasi Tingkah Laku B.F Skinner : Model ini menggunakan prinsip peneguhan dengan menggunakan elemenelemen luaran untuk meningkatkan

tingkah laku yang diingini.

Teori Humanistik : Seperti mana yang dinyatakan dalam


Hierarki Keperluan Maslow, setiap individu tidak terlepas untuk memenuhi keperluan kasih sayang dan keperluan

keselamatan. Oleh itu, perhatian dan kasih sayang mampu


membantu seseorang dalam mengubah tingkah lakunya.

Model Akibat Logikal Dreikurs : model ini berpegang kepada prinsip bahawa murid harus diberikan pilihan untuk

membetulkan tingkah lakunya serta tidak dipaksakan untuk bertingkah laku mengikut arahan.

SEKIAN TERIMA KASIH