Anda di halaman 1dari 7

KOMPONEN BAHASA DAN KOMUNIKASI BAHASA MELAYU

KANDUNGAN 1. Kemahiran mendengar


1.1 Mendengar dengan penuh perhatian.

JANUARI - MAC

APRIL - JULAI

OGOS OKTOBER

1.2 Mendengar dan mengecam kesamaan bunyi perkataan. 1.3 Mendengar dan mengecam bunyi perkataan yang berbeza

2. Kemahiran bertutur
2.1 Berinteraksi dengan Mesra

2.2 Merangsang pertuturan melalui soal jawab

2.3 Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul.

2.4 Melakonkan watakwatak mengikut situasi

3. Kemahiran membaca
3.4 Mengecam dan memadankan gambar dengan perkataan

3.5 Memperkenalkan dan menambah perbendaharaan kata

3.6 Membina sukukata dan perkataan

3.7 Membaca perkataan dan rangkai kata

3.8 Membaca ayat dalam konteks

3.9 Memahami bahan yang dibaca

3.10 Membimbing cara membaca

3.11 Memupuk minat membaca

4. Kemahiran menulis
4.1 Membina kemahiran menulis

4.2 Menguasai kemahiran menulis

Lampiran 1 KOMPONEN BAHASA DAN KOMUNIKASI - BAHASA MELAYU. NAMA MURID : _________________________________________ 3.1 MENGENAL BENTUK HURUF 3.2 MENGENAL HURUF VOKAL 3.3 MENGENAL HURUF KONSONAN HURUF A B C D E F G H I J K L M N MENYEBUT MENGIKUT URUTAN MENYEBUT SECARA RAWAK MENGENAL HURUF KECIL MENGENAL MENGECAM MEMBUNYIKAN HURUF DALAM HURUF BESAR PERKATAAN

HURUF O O Q R S T U V W X Y Z

MENYEBUT MENGIKUT URUTAN

MENYEBUT SECARA RAWAK

MENGENAL HURUF KECIL

MENGENAL MENGECAM MEMBUNYIKAN HURUF DALAM HURUF BESAR PERKATAAN