Anda di halaman 1dari 2

LATIHAN 1 Isi tempat kosong dengan kata bantu aspek yang sesuai.

pernah sedang telah akan belum

1. 2. 3. 4. 5.

Faiz _____________ menerima tawaran melanjutkan pelajaran ke luar negeri. Mereka _____________ bertolak ke Kedah pada hari Jumaat. Murid-murid ____________ membersihkan bilik darjah mereka. Dia _____________ bertugas di Jabatan Penerangan. Siti ______________ menyiram pokok bunga di taman bunga.

LATIHAN 2 Isi tempat kosong dengan kata bantu ragam yang sesuai. boleh harus dapat mahu mesti

1. Para murid ____________ mematuhi peraturan sekolah. 2. Ketekunan dan kerajinan ______________ membantu seseorang itu mencapai kejayaan. 3. Walaupun dihalang oleh ibu bapanya, Anis tetap ____________ menjadi seorang penyanyi. 4. Dia _____________ mendapat kelulusan yang lebih baik jika dia tekun berusaha. 5. Setiap murid _______________ menjaga kebersihan kelas masing-masing.

LATIHAN 3 Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. akan mesti harus belum masih

1. 2. 3. 4. 5.

Adnan _____________ melawat ke Zoo Negara pada minggu hadapan. Kita ______________ hormat-menghormati antara satu sama lain. Emak ________________ menjahit walaupun hari sudah senja. Amy ____________mengulang kaji pelajaran walaupun peperiksaan hampir tiba. Sebelum tidur kita ___________ mencuci kaki dan menggosok gigi.