Anda di halaman 1dari 9

Penambahan

PROGRAM ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Abakus dan Aritmetik Mental


Penambahan
Kemahiran tambah
Tambah terus Kombinasi 5 Kombinasi 10 Gabungan kombinasi

Abakus dan Aritmetik Mental


Penambahan

Abakus dan Aritmetik Mental


Penambahan
Latihan
(Tambah Terus)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

324 + 25 145 + 52 672 + 12 125 + 63 133 + 56 289 + 210 721 + 205 641 + 256 815 + 153 720 + 267

Abakus dan Aritmetik Mental


Penambahan
(Kombinasi 5)

Kombinasi 5 digunakan apabila manik bawah tidak mencukupi untuk digerakkan ke hala palang pemisah. Oleh itu, Kawan Kecil digunakan.

Kawan Kecil merupakan kombinasi dua nombor yang memberi jawapan 5.

5 1 4 2

5 3 3

5 2

Abakus dan Aritmetik Mental


Penambahan
Latihan
(Kombinasi 5)

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

324 + 325 612 + 243 782 + 214 345 + 353 732 + 244 892 + 104 453 + 534 621 + 144 342 + 524 452 + 523

= = = = = = = = = =

Abakus dan Aritmetik Mental


Penambahan
(Kombinasi 10)

Kombinasi 10 digunakan apabila manik atas dan manik bawah tidak mencukupi untuk digerakkan ke hala palang pemisah. Oleh itu, Kawan Besar digunakan. Apabila Kawan Besar digunakan, turunkan Kawan Besar dan bawa 1 pada tiang di sebelah kiri. Kawan Besar merupakan kombinasi dua nombor yang memberi jawapan 10. 10 1 9 2 10 8 3 10 7 10 10 5 5 6 10 4 10 10 8 2 9 10 1

Abakus dan Aritmetik Mental


Penambahan
Latihan
(Kombinasi 10)

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

131 + 586 435 + 555 625 + 284 738 + 182 217 + 594 642 + 260 631 + 299 245 + 582 789 + 132 568 + 312

= = = = = = = = = =

Abakus dan Aritmetik Mental


Penambahan
(Gabungan Kombinasi)

Tambah Gabungan Kombinasi 5 dan Kombinasi 10


Tambah gabungan kombinasi 5 dan kombinasi 10 digunakan apabila manik tidak cukup untuk melaksanakan operasi. Kita gunakan Kawan Besar tetapi manik tidak mencukupi. Oleh itu, Kawan Kecil dinaikkan, turun 5 dan bawa 1.

Latihan

1. 2. 3. 4. 5.

612 + 748 675 + 879 787 + 667 555 + 967 856 + 686

6. 7. 8. 9. 10.

795 + 226 135 + 788 154 + 974 547 + 557 365 + 865

Anda mungkin juga menyukai