Anda di halaman 1dari 1

RAHSIASURAHYASSINAYATKE 58

BarangsiapayangmembacaYAASINsepenuhnyadanpadaayat ke58surah tersebut"SALAAMUNQAULANMINRABBIN

RAHIM"diulangsebanyak7kali
untuk7niatbaikmu,InsyaAllahdenganizinYangMahaEsadan Maha Kuasa,semuahajatmuakandikabulkan. Jikabolehniatkansebegini:

1)YAALLAHYARAHIM,ampunkandosadosakudansaudara maraku 2)YAALLAHYARAHMAN,kurniakanakuisteri,suami,anakanak yangsolehdanmencintaiislam 3)YAALLAHYARAZZAK,kurniakanakurezekiyangberkat,kerja yangbaikdanberjayadiduniadanakhirat. 4)YAALLAHYAJABBAR,makbulkanhajatpenghantarmaklumat yangakudapatini 5)YAALLAHYAMUTAQABBIR,jauhkanakudarisifatkhianatdan munafiqdanmiskin 6)YAALLAHYAWADUUD,kurniakanakudanseluruhumat Muhammadyangberimankesihatanzahirbatin 7)YAALLAHYAZALJALALIWALIKRAM,makbulkanlahsemua hajatku,danredhaikanlahaku..... AMINnnnn.