Anda di halaman 1dari 24

Pengajian Islam (T5)

Islam Sebagai Peradaban Dan Tamadun


Faktor-Faktor Kejayaan Tamadun Islam :

a) Kekuatan teras ilmu pengetahuan yang bersumberkan kepada alQuran dan As-Sunnah.

Cth; -Banyak pengetahuan dan pengajaran yang diperolehi dari kedua2nya diamalkan sehingga sekarang.

Sambungan Faktor2 Kejayaan Tamadun Islam...

Pengajian Islam (T5)

Islam Sebagai Peradaban Dan Tamadun


Faktor-Faktor Kejayaan Tamadun Islam :

b) Kekuatan aqidah umat Islam dan kepercayaan penganutpenganutnya terhadap agama Islam sehingga ianya dapat dipertahankan daripada Islam mula disampaikan oleh Rasulullah s.a.w sehingga ke hari ini.

Cth; -Rakyat Palestin dan Iraq yang masih sayangkan Islam sekalipun ditindas pihak kafir. (Regim Zionis dan Amerika)

Sambungan Faktor2 Kejayaan Tamadun Islam...

Pengajian Islam (T5)

Islam Sebagai Peradaban Dan Tamadun


Faktor-Faktor Kejayaan Tamadun Islam :

c) Kerjasama yang wujud di antara negara-negara Islam dari seluruh


dunia tanpa mengira bangsa, sempadan negara, bahasa sehingga sekarang.

Cth; - Penderitaan rakyat Islam di Darfur, Sudan telah mendapat perhatian sewajarnya dari Malaysia.

Sambungan Faktor2 Kejayaan Tamadun Islam...

Pengajian Islam (T5)

Islam Sebagai Peradaban Dan Tamadun


Faktor-Faktor Kejayaan Tamadun Islam :

d) Pemimpin yang mengambil berat terhadap perkembangan agama


Islam di negara sendiri.

Cth; - Memberikan sumbangan dan sokongan yang diperlukan sama ada dalam dakwah atau pendidikan.

Pengajian Islam (T5)

Islam Sebagai Peradaban Dan Tamadun


Sumbangan Tamadun Islam Dalam Pelbagai Bidang

Takrif Sains :

Suatu cabang ilmu yang mengkaji sekumpulan penyataan yang

terbukti atau melalui fakta-fakta yang ditinjau serta dicerapi dan disusun
secara SISTEMATIK dan dikumpul dalam bentuk hukum-hukum umum.

Pengajian Islam (T5)

Islam Sebagai Peradaban Dan Tamadun


Faktor-Faktor Kemerosotan Tamadun Islam:

BINCANGKAN 5 FAKTOR

FIKIRKAN JAWAPAN YANG


BERSESUAIAN!!!

Sambungan Sains Dan Teknologi...

Pengajian Islam (T5)

Islam Sebagai Peradaban Dan Tamadun


Sumbangan Tamadun Islam Dalam Pelbagai Bidang

Takrif Teknologi :
-Berasal dari perkataan Tekne yang bermakna kemahiran (skill) atau

(craft). Kemahiran pula bermaksud pengetahuan, kebolehan dan


pencapaian. Manakala craft bererti kekuatan atau tenaga.

Cara-cara yang digunakan oleh manusia dalam mengaplikasikan

pengetahuan dan kemahiran untuk mencapai atau memenuhi matlamat


dan tujuan tertentu.

Pengajian Islam (T5)

Islam Sebagai Peradaban Dan Tamadun


Sumber Asas Sains Islam

Ilmu Wahyu;

Ulum Naqliyyah :- sumber asas kepada sains keagamaan (ulum diniyyah) atau syariah, sains tabii dan sains sosial. a) Sains Keagamaan; -fikah, ilmu kalam atau usuluddin, tasawuf, faraid dan sebagainya.

b) Sains tabi;
-astronomi, kosmologi, geologi, ontologi, biologi, fizik dan sebagainya. c) Sains Sosial;

Sambungan Sumber Asas Sains Islam...

Pengajian Islam (T5)

Islam Sebagai Peradaban Dan Tamadun


Sumber Asas Sains Islam

Al-Quran; -terdapat padanya mesej2 yg berbentuk doktrin (doctrinal messages), set doktrin yang menjelaskan pengetahuan berkaitan struktur tabii

dan alam
semesta. -terdapat padanya pelbagai maklumat sejarah manusia, raja2, kerajaan2 silam, sejarah dan kisah para Nabi (Qisas al-Anbiya), para awliya, peristiwa2 yang pernah berlaku.-(kisah Maryam, Nabi Musa,

Firaun,

Sambungan Sumber Asas Sains Islam...

Pengajian Islam (T5)

Islam Sebagai Peradaban Dan Tamadun


Sumber Asas Sains Islam

Sunnah Rasulullah S.A.W;


-sumber asas pmbentukan paradigma sains Islam -fungsi utamanya adalah untuk menerangkan dan menafsirkan alQuran -Hadis Nabawi-(Qawli, Fili dan Taqriri) dan Hadis Qudsi -Sumber ilmu yang mengandungi pengetahuan mengenai bidang sains

sosial spt dasar2 ekonomi, politik, sosial, undang2, moral dsb.

Sambungan Sumber Asas Sains Islam...

Pengajian Islam (T5)

Islam Sebagai Peradaban Dan Tamadun


Sumber Asas Sains Islam

Hati Manusia;
-Sumber ilmu yang menghasilkan pengetahuan melalui ilham, taufiq dan hidayah (bisikan hati dan suara kalbu). -Pemberian Allah S.W.T kepada seseorang kerana BERSIHnya hati yang dimiliki.

-mempunyai keupayaan pentaakulan dan daya faham seperti


kemampuan akal, boleh mengesani dan menemui kebenaran. -boleh membezakan yang benar daripada yang palsu /betul drpd

Sambungan Sumber Asas Sains Islam...

Pengajian Islam (T5)

Islam Sebagai Peradaban Dan Tamadun


Sumber Asas Sains Islam

Akal dan Minda;


-sumber ilmu intelek yang menghasilkan pemgetahuan melalui proses pemikiran dan pentaakulan minda. -Tempat bersemadinya kearifan dan kebijaksaan hikmah (wisdom). -Ciri2 keistimewaan yg dimiliki akal ialah membuat pentaakulan

(rationalise), membentuk konsep (conceptualise), dapat


memahami

(comprehend) dsb.
-utk memiliki sifat wisdom, seseorang perlulah menjalani latihan penajaman minda dan pendidikan pembersihan akal.

Sambungan Sumber Asas Sains Islam...

Pengajian Islam (T5)

Islam Sebagai Peradaban Dan Tamadun


Sumber Asas Sains Islam

Pancaindera (Hawas);
-Pengetahuan yang diperolehi bersumberkan kepada deria

pancaindera,
mengesani dan menemui pengetahuan melalui kepekaan deria sama ada melalui penglihatan (mata), pendengaran (telinga), hiduan (hidung),

sentuhan (kulit) dan rasaan (lidah).

Pengajian Islam (T5)

Islam Sebagai Peradaban Dan Tamadun


Tujuan Dan Matlamat Sains Islam

a)

Mengenali dan Mengetahui Allah S.W.T iaitu pemilik mutlak ilmu dan sumber kepada segala pengetahuan yang dipunyai oleh manusia.

-Dalam kejadian makhluk dan fenomena alam yang dikaji, terdapat ayat2 Allah S.W.T yang diperlihatkan untuk dikesani dan difahami oleh

manusia.

Sambungan Tujuan dan Matlamat Sains Islam...

Pengajian Islam (T5)

Islam Sebagai Peradaban Dan Tamadun


Tujuan Dan Matlamat Sains Islam

b)

Mendekat dan menghampirkan diri seseorang dengan Khaliqnya, Allah S.W.T.


-Kegagalan didalam percubaan untuk mencapai kejayaan (trial

and error)
dalam proses eksperimen (Sains) menimbulkan kesedaran dan keinsafan.

Sambungan Tujuan dan Matlamat Sains Islam...

Pengajian Islam (T5)

Islam Sebagai Peradaban Dan Tamadun


Tujuan Dan Matlamat Sains Islam

c)

Membentuk dan membina muslim soleh dan muslimah solehah


-Untuk mencapai matlamat insan unggul (al-Insan al-Kamil-Perfect

Man) iaitu unggul dalam semua aspek intelektual, fizikal dan


spiritual bagi memenuhi prinsip ulama ialah pewaris para nabi.

Sambungan Tujuan dan Matlamat Sains Islam...

Pengajian Islam (T5)

Islam Sebagai Peradaban Dan Tamadun


Tujuan Dan Matlamat Sains Islam

d)

Mempertingkatkan amal ibadah, kerja2 sosial (amal soleh) dan sumbangan jasa bakti kepada masyarakat ummah, pekerjaan sebagai ibadat, pemindahan ilmu dan kemahiran sebagai sedekah jariah, membangun dan memajukan anak bangsa sebagai amal bakti terhadap masyarakat, negara dan agama.
-Perkara2 tersebut hanya dapat dilakukan melalui sains dan ilmu pengetahuan.

Sambungan Tujuan dan Matlamat Sains Islam...

Pengajian Islam (T5)

Islam Sebagai Peradaban Dan Tamadun


Tujuan Dan Matlamat Sains Islam

e)

Memenuhi keperluan kehidupan beragama masyarakat ilmu.


-Menyediakan kemudahan, kesenangan dan keselesaan untuk menunaikan

ibadah seperti falak dalam menentukan arah kiblat, masuk dan

berakhirnya Ramadhan, iaitu bulan puasa, menentukan hari Wukuf dan Tashriq dalam ibadah Haji.

Sambungan Tujuan dan Matlamat Sains Islam...

Pengajian Islam (T5)

Islam Sebagai Peradaban Dan Tamadun


Tujuan Dan Matlamat Sains Islam

f)

Mewujudkan kemakmuran ekonomi dan memperbaiki taraf hidup melalui penambahan pendapatan
-Kemajuan teknologi membuka peluang pekerjaan-tambah

pendapatan.

Sambungan Tujuan dan Matlamat Sains Islam...

Pengajian Islam (T5)

Islam Sebagai Peradaban Dan Tamadun


Tujuan Dan Matlamat Sains Islam

g)

Memungkinkan manusia mengekspoitasi khazanah alam dan sumber tabii yang dianugerahkan Allah S.W.T secara cekap dan berkesan. (sesuai sebagai peranan kita Vicegerent Of God On

Earth)
-Sains juga mengupayakan manusia menghasilkan sumber kuasa dan tenaga daripada sumber-sumber tabii kurniaan Allah spt tenaga

solar
(matahari), hidro (air), stim (wap) dan sebagainya.

Sambungan Tujuan dan Matlamat Sains Islam...

Pengajian Islam (T5)

Islam Sebagai Peradaban Dan Tamadun


Tujuan Dan Matlamat Sains Islam

h)

Melahirkan masyarakat berilmu, celik budaya dan bermaklumat.


-membentuk personaliti individu Muslim yang bersifat rendah diri,

warak
dan banyak memberikan khidmat serta membawa manfaat kepada orang lain.

Pengajian Islam (T5)

Islam Sebagai Peradaban Dan Tamadun


Peribadi Ahli-Ahli Sains Islam

a)
b) c) d) e)

Sentiasa merasa kekurangan dan kedangkalan dalam sains dan ilmu pengetahuan (faqr).
Cinta akan ilmu dan sayang akan pengetahuan. Rendah hati dan tidak menunjuk-nunjuk kebolehan dan kepandaian. Tidak bakhil untuk mengajar dan memindahkan ilmu pengetahuan dan kemahiran kepada orang lain. Kebergantungan kepada Allah S.W.T dalam usaha menjalankan penyelidikan dan eksperimen.

Sambungan Peribadi Ahli2 Sains Islam...

Pengajian Islam (T5)

Islam Sebagai Peradaban Dan Tamadun


Peribadi Ahli-Ahli Sains Islam

f)
g) h) i) j)

Rela berkorban dan sanggup bersusah payah dalam menimba ilmu.


Sanggup meninggalkan kampung halaman untuk mendalami ilmu pengetahuan Bertanggungjawab terhadap penggunaan ilmu dan kemahiran. Melakukan penulisan buku untuk mengabadikan dapatan kajian dan penemuan. Memiliki perasaan dosa, bersalah, takut dan malu dalam menyalahgunakan pengetahuan, kepakaran dan kemahiran.

Pengajian Islam (T5)

Islam Sebagai Peradaban Dan Tamadun


Institusi2 Ahli Sains Islam

a)
b)

Balai Cecerap bangunan (makmal) penting dalam kajian astronomi (falak-Baghdad dan Cardova)
Hospital - tempat penting untuk pengetahuan ahli2 sains Muslim dalam bidang perubatan. Zaman Bani Umaiyyah lagi hospital telah didirikan. Makmal Herba Kajian tumbuhan herba dan tanaman ubatan ialah bidang sains gunaan yang cukup diminati oleh ahli2 sains Muslim. Turkish Bath atau Sauna Bath bertujuan utk berehat, menghilangkan bau busuk peluh dr badan & utk kesihatan.

c)

d)