GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN • Globalisasi – proses menyingkirkan batasan/sekatan kerajaan mengenai pergerakan antara negara supaya mewujudkan satu ekonomi dunia yang terbuka dan tanpa sempadan (Scholte. 2000:16) .

agama. status dan latar belakang dsb untuk bersaing secara adil dalam apa jua bidang . globalisasi menuntut semua negara dan penduduk berada pada landasan yang sama tanpa mengira bangsa.• Dalam konteks ini. warna kulit.

CABARAN GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN • Keperluan terhadap pembelajaran berterusan • Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) • Pengurusan pendidikan • Pembentukan jati diri murid • Kualiti guru .

KESAN/IMPAK POSITIF • Senaraikan sekurang-kurang lima kesan/impak positif globalisasi dalam pendidikan • Pendedahan lebih luas • Pendidikan jarak jauh lebih mudah • Belajar tak ikut umur (ott pun boleh) • Boleh buat rujukan cepat/benchmarking • Komunikasi merentasi budaya .

(1998) tentang kesediaan pelajar menghadapi persaingan global) .KESAN GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN (PELAJAR) • • • • • Pembelajaran sepanjang hayat Kebolehan berkomunikasi Kemahiran teknologi Kesediaan kognitif Menjadi warga negara yang bertanggungjawab (Hallinger.

KESAN GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN (GURU) • • • • • • • • Kesediaan guru Kurang rasa kepunyaan Pertambahan beban Kekurangan sokongan pentadbiran Pengurusan pendidikan Sikap guru Perbezaan tahap pengetahuan Perubahan yang kerap .

KESAN GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN (GURU) • • • • Penggunaan teknologi Pembentukan jati diri Budaya sekolah Perkembangan profesionalisme guru (Harvey. (1990) tentang faktor-faktor yang mengekang kesediaan guru untuk melaksanakan perubahan) .

KESAN/IMPAK NEGATIF • Apakah kesan/impak negatif globalisasi terhadap sistem pendidikan (khasnya) atau sesebuah negara (amnya)? .

KESAN/IMPAK NEGATIF • • • • • • • • • Negara lemah ditindas Ketidakadilan perkongsian Pemantauan yang mendalam Permintaan pasaran tenaga kerja Meminggirkan bahasa melayu Terbuka kepada persaingan tidak sihat Pengkomersilan pendidikan Penafian pendemokrasian pendidikan Penghayatan ilmu terkakis .

CABARAN TERHADAP GURU • Apakah cabaran-cabaran globalisasi terhadap guru di Malaysia? • Bagaimanakah anda sebagai seorang guru dapat menangani cabaran tersebut? .

RUMUSAN .

KITA PERLU BERSEDIA UNTUK MENGHADAPI DAN MENGATASI SEBARANG CABARAN YANG WUJUD DARIPADA FENOMENA GLOBALISASI .