GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN • Globalisasi – proses menyingkirkan batasan/sekatan kerajaan mengenai pergerakan antara negara supaya mewujudkan satu ekonomi dunia yang terbuka dan tanpa sempadan (Scholte. 2000:16) .

warna kulit.• Dalam konteks ini. globalisasi menuntut semua negara dan penduduk berada pada landasan yang sama tanpa mengira bangsa. agama. status dan latar belakang dsb untuk bersaing secara adil dalam apa jua bidang .

CABARAN GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN • Keperluan terhadap pembelajaran berterusan • Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) • Pengurusan pendidikan • Pembentukan jati diri murid • Kualiti guru .

KESAN/IMPAK POSITIF • Senaraikan sekurang-kurang lima kesan/impak positif globalisasi dalam pendidikan • Pendedahan lebih luas • Pendidikan jarak jauh lebih mudah • Belajar tak ikut umur (ott pun boleh) • Boleh buat rujukan cepat/benchmarking • Komunikasi merentasi budaya .

KESAN GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN (PELAJAR) • • • • • Pembelajaran sepanjang hayat Kebolehan berkomunikasi Kemahiran teknologi Kesediaan kognitif Menjadi warga negara yang bertanggungjawab (Hallinger. (1998) tentang kesediaan pelajar menghadapi persaingan global) .

KESAN GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN (GURU) • • • • • • • • Kesediaan guru Kurang rasa kepunyaan Pertambahan beban Kekurangan sokongan pentadbiran Pengurusan pendidikan Sikap guru Perbezaan tahap pengetahuan Perubahan yang kerap .

KESAN GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN (GURU) • • • • Penggunaan teknologi Pembentukan jati diri Budaya sekolah Perkembangan profesionalisme guru (Harvey. (1990) tentang faktor-faktor yang mengekang kesediaan guru untuk melaksanakan perubahan) .

KESAN/IMPAK NEGATIF • Apakah kesan/impak negatif globalisasi terhadap sistem pendidikan (khasnya) atau sesebuah negara (amnya)? .

KESAN/IMPAK NEGATIF • • • • • • • • • Negara lemah ditindas Ketidakadilan perkongsian Pemantauan yang mendalam Permintaan pasaran tenaga kerja Meminggirkan bahasa melayu Terbuka kepada persaingan tidak sihat Pengkomersilan pendidikan Penafian pendemokrasian pendidikan Penghayatan ilmu terkakis .

CABARAN TERHADAP GURU • Apakah cabaran-cabaran globalisasi terhadap guru di Malaysia? • Bagaimanakah anda sebagai seorang guru dapat menangani cabaran tersebut? .

RUMUSAN .

KITA PERLU BERSEDIA UNTUK MENGHADAPI DAN MENGATASI SEBARANG CABARAN YANG WUJUD DARIPADA FENOMENA GLOBALISASI .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful