Anda di halaman 1dari 84

BENGKEL STRATEGIK UPSR

TEKNIK MENJAWAB SAINS UPSR


adonie

ADONIE

OBJEKTIF CERAMAH Memahami format kertas dan bentuk soalan Sains UPSR Meningkatkan pemahaman dan penguasaan Kemahiran Proses Sains bagi menyelesaikan masalah sains dengan mudah dan tepat. Mengetahui dan menggunakan strategi menjawab soalan Sains UPSR secara berkesan. Mencapai matlamat iaitu peringkat A dengan markah maksimum bagi mata pelajaran Sains.

Bahagian A - 30 soalan objektif


Aneka pilihan

Aneka gabungan
30 markah

Soalan berdasarkan pengetahuan dan kefahaman Sains Tahun 4, 5 dan 6 dari semua tema.
adonie

HSP Sains mengandungi :Pengetahuan Kemahiran Sikap Saintifik dan Nilai Murni Bahagian A 30% Kemahiran Proses Sains 20% Kemahiran Manipulatif Nilai PEKA

adonie

5 KPS dalam UPSR

Membuat inferens Meramal Mengawal pembolehubah Membuat hipotesis Mentafsir data

adonie

5 KEMAHIRAN MANIPULATIF & 7 KPS DIUJI DALAM PEKA

Memerhati Mengelas Mengukur menggunakan nombor Perhubungan ruang dan masa Berkomunikasi Mendifinasi secara operasi Mengeksperimen
adonie

Bahagian B ( 30 minit )
Soalan berbentuk struktur / isi tempat kosong Bilangan soalan : 3 ke 5 ransangan Setiap satu ransangan ada beberapa soalan kecil (a) hingga (f) Markah : 20 markah

adonie

Kriteria Penyoalan Bahagian B

Sains UPSR
Inferens 1. Bebas Tunggal/Banding
2. Terkawal 3. Menjitukan Inferens

Meramal 1. Ramalan berdasarkan data


2. Ramalan Ekstrapolasi

Hipotesis 1. Hipotesis Biasa


2. Hipotesis Prinsip

1.Tajuk Penyiasatan

Mentafsir Data

2. Pola/Corak 3. Membuat Hubungan 4. Kesimpulan 5. Rumusan


adonie

Mengawal Pembolehubah 1. Manipulasi


2. Bergerakbalas 3. Malar 4. Dua maklumat

AYAT

BENTUK JADUAL SOALAN

GAMBARAJAH

GRAF

adonie

Sekumpulan murid menjalankan eksperimen dengan menggunakan empat keping roti yang sama jenis dan saiz, dititiskan dengan bilangan air yang berbeza. Selepas seminggu kulat tumbuh pada roti.
JENIS BAHAN KEADAAN MENTOL

A B C D

Menyala Tidak menyala Menyala Tidak menyala

Tinggi bola di lepaskan /cm Ketinggian lantunan bola /cm

15 10

20 14
adonie

25 18

30 22

35 26

Bayang-bayang

Bayang-bayang

Lampu suluh

Objek Skrin

Lampu suluh Objek Skrin

35
Isi padu air 30 yang terkumpul (ml) 25

20
PB

15 10 5 0 4 6 8 10 Bilangan ketulan ais


adonie

Ais

12
PM

PEMERHATIAN DAN INFERENS TIGA PEMBOLEHUBAH 1. MANIPULASI

2. BERGERAKBALAS
3. DIMALARKAN

HIPOTESIS
MENTAFSIR DATA:

1. DUA PEMBOLEHUBAH
2. HUBUNGAN 3. CORAK PERUBAHAN 4. RAMALAN 5. TUJUAN EKSPERIMEN 6. KESIMPULAN / RUMUSAN APLIKASI
adonie

INFERENS
Proses buat kesimpulan awal untuk menerangkan sesuatu peristiwa / kejadian / objek berdasarkan pemerhatian. KESIMPULAN AWAL INI MUNGKIN BETUL ATAU TIDAK

adonie

TEKNIK MENJAWAB SOALAN KEMAHIRAN PROSES SAINS


1.

Inferens
Nyatakan pemerhatian diikuti dengan sebab mengapa terjadi sesuatu perkara atau fenomena yang diperhatikan. ( Pemerhatian + Sebab )
adonie

Langkah-langkah semasa ingin menjawab soalan Inferens

Langkah 1 Cari dua perkara yang tidak sama / berbeza.

Contoh : A -Hidup A -liang terbuka B -Mati B -liang tertutup

adonie

Langkah 2

Tentukan PM dan PB
Contoh : Antara dua yang tak sama, yang mana merupakan hasil atau keputusan eksperimen. Ia adalah PB iaitu A -hidup B -mati

adonie

Bila dah tahu PB maka yang tak sama satu lagi adalah PM iaitu:

A liang terbuka

B liang tertutup

Tuliskan di hujung dua yang tak sama PM dan PB. Contoh: [ A hidup B mati ] PB [ A liang terbuka B liang tertutup ] PM

adonie

Langkah 3 Bacalah soalan selepas tentukan PM dan PB. Contoh : A Berikan inferens tentang biji benih B jawapan inferens mesti mula dengan pemerhatian. ______(PB)___ kerana ___________ pemerhatian
adonie

Untuk menjawab soalan inferens PM hendaklah dijadikan soalan. Kenapa bila PM, PB? Contoh: Kenapa bila liang biji benih tertutup(PM), biji benih mati(PB)? Jawapan: Biji benih B mati kerana tidak mendapat udara/tidak boleh bernafas
adonie

Contoh: Menjitukan Inferens

A Inferens:

Pokok dalam pasu A mendapat baja yang cukup manakala pokok dalam pasu B tidak mendapat baja yang cukup.

Nyatakan satu pemerhatian lain untuk menyokong inferens di atas.


adonie

1.

a)Apakah pemerhatian di atas ? b)Berikan inferens tentang magnet P. c) Berikan hipotesis yang ingin diuji.

adonie

1. Apakah pemerhatian yang boleh dibuat? 2. Nyatakan inferens yang dapat menyokong pemerhatian di atas.

adonie

Bila jawab soalan KPS Perhatikan yang tak sama Mesti cari dua yang tak sama Baru mudah untuk menjawab
Dari dua yang tak sama Cari mana hasil eksperimen Itu pembolehubah gerakbalas Yang tak sama diakhir eksperimen Satu lagi yang masih tinggal Yang tak sama diawal eksperimen Itu pembolehubah manipulasi Awal lagi ditetapkan tak sama

Bila kita nak buat inferens Yang dilihat adalah gerakbalas PM pula jadikan soalan Kenapa bila PM,PB demikian Bila tanya perbezaan inferens Kena nyata dua pemerhatian Mesti lihat beza A dengan B Juga beza inferens A dengan B

Hati senang nak jawab inferens Sunguh gembira saya dah faham Moga saya akan berjaya Dapat 5A dalam UPSR
adonie

2. Meramal
Menjangkakan apa yang akan berlaku pada masa akan datang berdasarkan pengalaman/pengetahuan atau data-data/maklumat yang terbukti kesahihannya. Teknik :
i. ii.

iii.

Kenal pasti pola perubahan kedua-dua pembolehubah dalam data. Menjangkakan apa yang akan berlaku sekiranya eksperimen yang sama diulang semula pada situasi yang sama atau situasi lain. Menggunakan kemahiran matematik untuk membuat pengiraan sama ada untuk ramalan sisipan data atau ekstrapotasi data.
adonie

Contoh: Ekstrapolasi Data


Masa / min Panjang Lilin / cm

0 28

5 26

10 24

15 22

20 20

Ramalkan panjang lilin yang tinggal selepas 1 jam ianya dinyalakan

jam (15 min): 6 cm I jam (60 min / 5 x 15 min): 4 x 6cm =24cm baki lilin 28cm - 24 cm = 4 cm.
adonie

APA ITU PEMBOLEHUBAH Pembolehubah ialah perkara-perkara yang perlu ada dalam sesuatu eksperimen dan dapat mempengaruhi hasil atau keputrusan eksperimen. JENIS PEMBOLEHUBAH i. Pembolehubah Manipulasi ii. Pembolehubah Bergerakbalas iii. Yang Dimalarkan

Bagaimana mengenal pembolehubah


Pembolehubah - perkara berbeza / berlainan / tidak sama sebelum Manipulasi eksperimen dijalankan

Pembolehubah - perkara yang berbeza / berlainan / tidak sama selepas Bergerakbalas eksperimen dijalankan - merupakan hasil / keputusan eksperimen
Pembolehubah - Perakar yang sama / tidak berubah / tetap sepanjang Malar eksperimen dijalankan adonie

1) Dimanipulasi 2) Bergerakbalas 3) Dimalarkan DIMALARKAN

Perkara yang diubah / berbeza / tidak sama Hasil eksperimen yang dicatat Perkara yang ditetapkan / tidak berubah / sama BERGERAKBALAS

DIMANIPULASI

Isi padu awal air (ml)

Bilangan ketulan ais yang dimasukkan

Isi padu akhir air (ml)

100 100 100

1 2 3

125 130 140

adonie

1.

2.

3.
adonie

Apakah pembolehubah yang :


1) Dimanipulasi ? 2) Bergerakbalas ?

3) Dimalarkan ?
adonie

1) Satu pernyataan umum yang perlu diuji untuk membuktikan kesahihannya 2) Mengait / menghubungkan antara PM dengan PB 3) Terdapat dua cara menjawab soalan hipotesis

1) Hipotesis biasa :
Semakin(lihat corak PM), semakin (lihat corak PB). 2) Hipotesis prinsip :

Jika ........(PM)........maka......(PB)............

adonie

PANDUAN MEMBUAT HIPOTESIS

1. 2. 3. 4. 5.

Kenal pasti pembolehubah yang dimanipulasikan Kenal pasti pembolehubah yang bergerakbalas Kenal pasti corak bagi setiap pembolehubah Pastikan setiap corak bagi setiap pembolehubah Kaitkan hubungan di antara dua pembolehubah yang telah di kenal pasti 6. Buatkan ayat yang menggambarkan perkataan di antara dua pembolehubah yang telah dikenal pasyi dengan menggunakan perkataan semakin 7. Jangan lupa nyatakan corak bagi setiap pembolehubah
CONTOH TEKS HIPOTESIS

adonie

30 minit

35 minit
adonie

40 minit

Bayang-bayang

Bayang-bayang

Lampu suluh

Objek Skrin

Lampu suluh Objek Skrin

1) Apakah pembolehubah yang: a) Dimanipulasi ? b) Bergerakbalas ? : ........................................ : ........................................

2) Apakah hipotesis yang ingin diuji ?


..........................................................................
adonie

BAHAN

KEADAAN MENTOL

A B
A B C D

Menyala Tidak menyala Menyala Tidak menyala

C D

Berdasarkan eksperimen di atas, apakah hipotesis yang ingin diuji?

KAITKAN DENGAN PRINSIP SAINS

Jika (lihat PM), maka (lihat PB)..


adonie

3. Mentafsir data.
Memberi penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Biasanya kita mentafsir data berdasarkan kepada hasil keputusan eksperimen yang telahpun dicatatkan. Soalan-soalan yang menguji KPS mentafsir data ialah :
adonie

i.

Membuat pernyataan tentang maksud / tujuan / tajuk penyiasatan. Teknik : Mulakan menjawab dengan ayat: (Umha) Mengkaji kesan/menyiasat hubungan antara (PM) ke atas/terhadap (PB)

adonie

ii. Pola atau corak yang terdapat dalam data yang dikumpul sama ada corak perubahan atau corak pertambahan / pengurangan sesuatu pembolehubah dalam penyiasatan.
Teknik : Sekiranya soalan meminta corak perubahan sesuatu pembolehubah, calon perlu melihat susunan angka dalam data. Turutan angka bertambah, gunakan perkataan menaik / meningkat / semakin bertambah Turutan angka menurun, gunakan perkataan berkurang / semakin rendah /menurun. Beberapa angka dalam data sama, gunakan perkataan tetap / mendatar
adonie

iii. Membuat kesimpulan.


Teknik :

Lihat markah dan pola dalam data yang diberi dalam jadual. Satu pola sahaja, gunakan cara menjawab soalan hipotesis iaitu: Semakin .(Pola PM) .., semakin ..(Pola PB) . Jika terdapat dua pola dalam data yang diberi, calon perlu menerangkan kedua-duanya sekali. Jika terdapat lebih daripada dua pola dalam data, calon perlulah menerangkan kesemua pola perubahan PM dan PB dalam data.
adonie

Contoh :
Masa biji benih direndam/minit
5 10 15

Berat biji benih/gram


10 15 25

20
25 30 35

40
60 70 75

40

75

Kesimpulan penyiasatan (2 markah) Dari minit 5 hingga ke 35 masa biji benih direndam, berat biji benih bertambah dan selepas minit ke 35 masa biji benih direndam, berat biji benih tetap tidak berubah. (2 markah) Semakin bertambah masa biji benih direndam, semakin bertambah berat biji benih (1 markah)
adonie

Suhu / C Bilangan biji bercambah

20 10

25 20

30 40

35 70

40 70

45 10

50 0

Kesimpulan penyiasatan (2 markah) Suhu 35 C hingga 40 C paling banyak bilangan biji benih bercambah. Suhu kurang daripada 35C dan lebih daripada 40 C bilangan bercambah adalah sedikit.

adonie

iv. Rumusan

Ada kaitan dengan membuat kesimpulan tetapi penerangannya lebih ringkas dan menggunakan data yang dicatat.

Klu jawapan

Lihat pada pb dahulu diikuti pm. Nyatakan jawapan pada pm sahaja. Lihat hasil yang paling banyak dihasilkan.
adonie

Contoh soalan rumusan


Berat baja Berat baja (g) 5 10 15 20 25 30 35

Bilangan buah cili yang dihasilkan

20 30 50 80 80 80 40

Paling banyak

Jadual menunjukkan maklumat yang didapati dalam satu penyiasatan yang dijalankan oleh Ani. Pokok cili daripada bahan yang sama telah ditanam pada masa yang sama tetapi pada keadaan berat baja yang berbeza. Nyatakan rumusan berdasarkan maklumat dalam jadual.
Jawapan : Berat baja di antara 20 hingga 30 gram paling banyak menghasilkan buah cili.
adonie

v.

Menyatakan hubungan antara dua pembolehubah dalam penyiasatan.

Teknik :
i.

ii.

iii.

Gunakan ayat seperti menjawab soalan hipotesis tetapi pola/corak perubahan PM dan PB mestilah sama seperti dalam data. Menyatakan kesan perubahan PM ke atas perubahan PB. Menjelaskan hubungan dua pembolehubah sama ada berkadar terus atau berkadar songsang.
adonie

Contoh Jadual 1:
Jisim ladung (g) Bilangan ayunan dalam masa 30 saat

10 20 30 40

20 20 20 20

Jisim ladung bertambah, bilangan ayunan dalam masa 30 saat tetap sama.
adonie

Contoh Jadual 2 :
Isipadu air (ml) Masa mendidih (minit)

100 200 300 400 500

10 15 20 25 30

Isipadu air bertambah menyebabkan masa untuk air mendidih pun bertambah. Semakin bertambah isipadu air semakin bertambah masa untuk air mendidih.
adonie

MENTAFSIR DATA Isi padu air (ml) Masa untuk air mendidih ( minit)

40 14

50 16

60 18

70 20

80 22

90 24

100 26

1) 2) 3) 4)

Nyatakan dua pembolehubah / dua maklumat. Apakah hubungan antara dua pembolehubah ? Corak perubahan masa untuk air mendidih Ramalkan masa air mendidih jika 120 ml air digunakan

5) Apakah tujuan eksperimen dijalankan?

6) Apakah kesimpulan / rumusan yang boleh dibuat?


7) Berikan satu cadangan supaya air di atas cepat mendidih.
adonie

1. Isi padu air dan masa untuk air mendidih


2. Apabila isi padu bertambah maka masa untuk air mendidih juga bertambah 3. Semakin meningkat 4. 30 minit 5. Untuk menyiasat hubungan di antara isi padu air dengan masa untuk air mendidih. 6. Semakin bertambah isi padu air semakin bertambah masa untuk air mendidih

7. Kurangkan isi padu air / kuatkan nyalaan api


adonie

Selepas beberapa hari didapati ikan-ikan dalam balang K mati manakala ikan-ikan dalam balang J masih hidup.

Berdasarkan pernyataan di atas, berikan satu cadangan supaya ikanikan dalam balang K sepatutnya dapat diselamatkan.

adonie

Fahamkan segala maklumat seperti PM, PB, PML, Tujuan Eksperimen, konsep atau fakta Sains yang diutarakan, maka pelajar dikehendaki membaca pecahan soalan keseluruhannya sepintas lalu. Tujuannya supaya jawapan bagi setiap soalan tidak sama atau diulang bagi setiap soalan.
adonie

Selepas itu barulah calon membaca dengan TERPERINCI setiap soalan sebelum menjawabnya.

adonie

Semasa membaca setiap soalan, cuba fahamkan kehendak utama soalan (CARI KATA KUNCI SOALAN). Anda boleh gariskan kata kunci soalan tersebut.

adonie

Bakteria juga kulat Punca makanan rosak Suhu makanan,air udara Keperluan mereka Banyak cara pengawetan Pembekuan,pendinginan Pengetinan,pembotolan Pemvakuman pun ada Pengasinan tambah garam Pengeringan singkir air Air gula garam cuka Untuk penjerukan
adonie

10. APLIKASI

1. FAKTA

2. ISTILAH

9. EKSTRAPOLASI

8. TAFSIRAN

3. URUTAN

7. TERJEMAHAN

4. KAEDAH

6. KONSEP

5. PENGELASAN

adonie

CONTOH PETA MINDA


Udara, air laut, kaca/plastik jernih

Keseluruhan cahaya menembusi bahan

Ais, cermin surih, kaca/plastik kabus

LUTSINAR KEBOLEHAN CAHAYA MENEMBUSI BAHAN


Sebahagian cahaya menembusi bahan

LUTCAHAYA
Cahaya tidak dapat menembusi bahan

Kayu, bola, batu,

LEGAP

adonie

LAPISAN

KERAK

MANTEL

TERAS LUAR

TERAS DALAM

SUHU

LAPISAN

SUHU

LAPISAN

SUHU

LAPISAN

SUHU

LAPISAN

TEKANAN

PEPEJAL

CECAIR

PEPEJAL

GERAKAN

SEPARA PEPEJAL

GEMPA BUMI

TEKANAN

KOLAM AIR PANAS

GEISER

GUNUNG BERAPI

adonie

jimat belanja udara dan air tahan lama cantik

faktor pengaratan

faedah mencegah pengaratan

Pengaratan Bahan

PENGARATAN

mencegah pengaratan pengaratan

bahan yang boleh berkarat

sadur

cara mencegah pengaratan

besi

gris
keluli minyak cat mengaloi

adonie

Cermin Licin

permata Berkilat

Logam Rata Matahari Api lilin

Nyalaan mentol

Jenis permukaan yang memantulkan cahaya Pantulan cahaya Aplikasi pantulan dalam kehidupan Kebolehan cahaya menembusi objek
Periskop Kaleidoskop Lutsinar Cermin mata Lutcahaya Ais

Sumber cahaya

CAHAYA

Pergerakan cahaya

Cahaya bergerak lurus

Legap Papan

KOSR4/K3/2003

Cahaya adonie

Pembentukan bayang-bayang

Rod Karbon

Mentol Menyala

Kicap Masin

Semua Jenis Logam

Cuka

Pepejal Cecair Konduktor


Larutan Garam Jus Limau Air Paip

Operasi Definisi

Logam
Bahan Pengalir Elektrik Mentol Tidak Menyala

Kebolehan Bahan Mengalirkan Arus Elektrik

Operasi Definisi

Penebat
Minyak

Pepejal Umum
Plastik Bahan Bukan Pengalir Elektrik Kayu
adonie

Cecair
Syampu
KOSR4/2003

KOSR4/2003

Tanah

Siratan Makanan
Hutan
Habitat

Sawah

Rantai Makanan

Parit

Hubungan Makanan Antara Haiwan

Ular Lembu Singa

Arnab
Kuda

Tumbuhan
Ayam Kelawar

Makanan Haiwan

Haiwan
Musang

Tikus

Haiwan & adonie Tumbuhan

Harimau

KOSR THN5 K6//2003

Contoh Alat Yang Menghasilkan Tenaga Elektrik Sel Kering

TENAGA ELEKTRIK
Perubahan Tenaga
T/Elektrik T/Cahaya

Dinamo

Penjimatan Tenaga

Sel Suria

(Lampu Suluh)

T/Elektrik

T/Haba

Guna Berhemah

Akumulator

(Seterika)

T/Elektrik

T/Bunyi

(Loceng)

Penjana Elektrik
T/Elektrik
adonie

T/Kinetik

(Kipas)

KOSR TH5 K6/2003

KEADAAN BAHAN
Mempunyai Jisim

Memenuhi Ruang

Bentuk Tetap

Cecair
Sifat Sifat Contoh

Mempunyai Jisim

Sifat

Gas
Contoh Mempunyai Jisim Mengikut Bentuk Bekas
adonie

Pepejal
Minyak
Contoh

Udara

Stim

Air

Kayu

Kaca

PEMBIASAN CAHAYA
Pergerakan cahaya melalui medium yang berlainan

Dari udara ke air

Dari udara ke kaca

Dasar kolam renang kelihatan cetek

Sudu kelihatan bengkok dalam gelas

Kanta pembesar

Cermin mata

Bongkah kaca

adonie

Urutan Warna spektrum


Merah, Jingga Kuning Hijau Biru Indigo Ungu

Fenomena Alam Kejadian Pelangi

PENYERAKAN CAHAYA
Memperihal Serakan Cahaya Matahari

Cermin di dalam besen

Semburan Air Ke udara

Menggunakan Prisma

adonie

CONTOH MENJAWAB ANEKA PILIHAN


1.Rajah 5 menunjukkan simulasi fenomena gerhana Bulan oleh sekumpulan pelajar.

Mary

Muthu

Ahmad

Bumi
RAJAH 5

Antara berikut yang manakah benar bagi menggambarkan fenomena tersebut ? Mary Bumi Bulan Bumi Matahari
adonie

A B C D

Muthu Bulan Bumi Matahari Bulan

Ahmad Matahari Matahari Bulan Bumi


Nota: Kaedah dan teknik menjawab perlu dipertingkatkan; cadangan kaedah 3C (Conteng, Cantas, Cari)

CONTOH MENJAWAB PELENGKAP


1.Antara berikut yang manakah pernyataan benar tentang buruj-buruj Rajah 7 ?

Buruj P

Pari
RAJAH 7

Buruj Q

Biduk

I II III IV
A B C D

Buruj Buruj Buruj Buruj

Q ialah buruj Biduk P dan Q adalah kompas kepada ahli pelayaran P boleh digunakan untuk menentukan arah Selatan adalah gugusan planet yang membentuk corak tertentu

I dan IV sahaja I, II dan III sahaja II, III dan IV sahaja I, II, III dan IV
adonie

Nota: Kaedah dan teknik menjawab perlu dipertingkatkan; cadangan kaedah 3C (Conteng, Cantas, Cari)

1. Fakta Menguji tentang ciri, sifat atau fenomena


2. Istilah Menguji tentang istilah, definisi, makna atau simbol 3. Urutan Menguji tentang urutan, proses, aliran, perkembangan dan fenomena berhubung dengan masa. 4. Kaedah Menguji teknik, pendekatan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan jawapan. 5. Pengelasan Menguji tentang jenis, kumpulan set atau bidang 6. Konsep Menguji tentang konsep dan hukum sains
7. Terjemahan Memindahkan maklumat atau data dari satu bentuk ke bentuk yang lain.

8. Tafsiran Menguji idea secara menyeluruh, membuat rumusan dan kesimpulan

9. Ekstrapolasi Menguji kefahaman tentang kesan atau akibat.

10. Aplikasi Penggunaan konsep / pengetahuan Sains dalam situasi baru dalam adonie kehidupan seharian.

Fakta
CONTOH: Manakah antara alat berikut berfungsi dengan mengubah tenaga elektrik kepada tenaga haba? A Kipas C Kamera B Radio D Pembakar roti
Jawapan: D
adonie

KONSEP

Helang Cacing Ayam Rumput

2. Maklumat di atas menunjukkan empat jenis hidupan.


Antara berikut yang manakah menunjukkan susunan rantai makanan yang betul? A B C D Helang Ayam Cacing Rumput Cacing Helang Rumput Ayam Rumput Cacing Ayam Helang Ayam Rumput Helang Cacing
adonie

Jawapan : C

Istilah (Sains 2002)


4 Antara pernyataan berikut yang manakah menerangkan maksud sifat kekenyalan pada satu objek? A Terapung di atas air B Dapat menahan hentakan C Melantun balik apabila dibaling D Kembali ke bentuk asal selepas dikenakan daya

Jawapan : D
adonie

SOALAN ISTILAH

Siratan makanan bermaksud

A B C D

gabungan beberapa rantai makanan cara hidupan mendapatkan makanan sebahagian daripada rantai makanan faktor penting untuk mengekalkan keseimbangan alam

Jawapan: A

adonie

KAEDAH

Sekumpulan murid menjalankan penyiasatan mengkaji keperluan air oleh tumbuhan untuk hidup. Antara berikut yang manakah perlu dilakukan dalam penyiasatan itu ?
I Menyediakan dua pokok yang sama jenis di dalam bekas yang berlainan II Menyapu minyak pada salah satu daripada pokok III Menyiram salah satu daripada pokok tersebut IV Memerhati keadaan kedua-dua pokok selepas satu minggu

A B C D

I dan III sahaja II dan IV sahaja I, II dan III sahaja I, III dan IV sahaja
adonie

JAWAPAN: D

URUTAN (Sains 2002)


P Q R S Campurkan sedikit cuka Potong buah dan basuh Gaul buah dan garam Masukkan larutan gula pekat

5 . Maklumat di atas menunjukkan langkah-langkah dalam proses penjerukkan. Antara susunan berikut yang manakah betul? A B C D QPSR QSRP QSPR QRSP

Jawapan : D

adonie

URUTAN
Antara berikut yang manakah merupakan urutan fasa bulan yang betul ? A Bulan purnama, bulan sabit, anak bulan, bulan separa B Anak bulan, bulan sabit, bulan separa, bulan purnama C Bulan sabit, anak bulan, bulan purnama, bulan separa D Anak bulan, bulan sabit, bulan purnama, bulan separa Jawapan: B
adonie

Penterjemahan (Sains 2002)


P Q S bergerak lebih jauh daripada bergerak lebih jauh daripada bergerak lebih jauh daripada R P P dan Q

3. Maklumat di atas menunjukkan pemerhatian tentang jarak yang dilalui kereta P,Q,R dan S dalam satu jam. Antara carta palang berikut, yang manakah boleh menggambarkan pemerhatian ini? A
Jarak

100 80 60 40 20 0 P Q kereta R S

B
Jarak

100 80 60 40 20 0 P Q kereta R S

Jawapan : B
Jarak

100

80 60 40 20 0 P Q kereta R S

adonie

Tafsiran (Sains 2002)


60 50 40 Jarak/cm 30 20 10 0 P Q R S

Jenis permukaan

6 . Rajah 6 menunjukkan jarak yang dicatatkan oleh sebuah bongkah kayu untuk berhenti apabila melalui permukaan P,Q,R dan S. Bongkah kayu itu ditolak dengan daya yang sama. Antara pernyataan berikut yang manakah betul tentang P,Q,R dan S? A. Q lebih kasar daripada P tetapi lebih halus daripada S B. S lebih kasar daripada P tetapi lebih halus daripada R C. P mempunyai permukaan yang paling halus D. R lebih halus daripada P dan Q Jawapan : D
adonie

Ekstrapolasi (Sains 2002)

7. Rajah 10 menunjukkan pembuangan sampah sarap yang tidak terkawal. Apakah yang akan berlaku jika keadaan sebegini dibiarkan selama seminggu? I. Penyebaran bakteria dan serangga perosak II. Mengganggu keselesaan hidup III. Menjejaskan keindahan alam. A B C D I sahaja I dan II sahaja II dan III sahaja I, II dan III
JAWAPAN : D

adonie

SOALAN APLIKASI Nani menghadapi kesukaran untuk memisahkan dua biji gelas kaca yang melekat antara satu sama lain. Apakah tindakan yang perlu diambil?

A Merendam kedua-dua biji gelas ke dalam air sejuk B Merendam kedua-dua biji gelas ke dalam air panas C Menjemur kedua-dua biji gelas di bawah sinaran matahari D Merendam gelas yang di bawah ke dalam air panas
Jawapan: D
adonie

PENGELASAN

Antara berikut yang manakah mempunyai prinsip yang sama dengan alat dalam Rajah 3?

Rajah 3

C
adonie

Jawapan: A

APAKAH YANG PERLU DIELAKKAN KETIKA MENJAWAB BAHAGIAN A


Jangan cicirkan masa Membuang masa untuk soalan sukar amat merugikan; lebihan masa amat perlu untuk semakan Jangan perlekehkan soalan Samarata & adil untuk semua soalan elakkan kecuaian; soalan mudah memerangkap pelajar; elakkan sebarang tanggapan Jangan biarkan soalan bebas Menconteng perlu bagi tujuan pengenalpastian / fokus minda kepada kehendak soalan Jangan gopoh / panik Kawal minda dan emosi agar berkeyakinan Jangan lupa menyemak jawapan

Rujuk semula kehendak soalan ketika penyemakan; dibuat berterusan

adonie

BAGAIMANA ANDA BOLEH CEMERLANG BAHAGIAN A


Pembacaan berterusan Buku-buku rujukan yang berkaitan; pastikan sukatan terkini; di rumah@sekolah secara berjadual Penghasilan peta minda / nota Peta minda mencakupi semua tema Thn 4-6; rujuk guru untuk penyempadanan HSP Penguasaan istilah asas Memahami konsep, menghafal & menyenarai istilah Latih tubi menjawab soalan Pelbagai sumber soalan; UPSR terdahulu, OTI, buku-buku rujukan Penyemakan kertas soalan terdahulu Jadikan latihan terdahulu untuk mengesan kekuatan & kelemahan sedia ada; semak kesilapan Pembelajaran berkumpulan
4-5 orang; diskusi waktu lapang / rehat; agih tajuk untuk pembacaan adonie

Lirik Lagu Cahaya Bulan


Tanya sama bulan Mana ia hilang Pada waktu siang Tak kelihatan
Pada waktu siang Bulan hilang seri Kerana muka bumi Disinar mentari Pada waktu malam Bulan terangi alam Indah nampak cahaya Bukan kepalang
adonie

Bulan bentuk sfera Juga tiada cahaya Hanya pantul sahaja Cahaya suria
Bulan nampak indah Hanya pada mata Tapi sebenarnya Tandus berkawah

Permukaan rata Kering dan berdebu Tiada atmosfera Halang ultraungu

adonie

adonie

Lirik lagu Planet dalam Sistem Suria


Saya Utarid planet nombor satu Planet paling dekat dengan matahari Saya Zuhrah planet nombor dua Kawan saya Bumi planet nombor tiga Sistem suria ohoi (2x) Sistem suria galaksi kita Sayalah Bumi tempat tinggal anda, Punya satu bulan yang memantul cahaya Saya Marikh planet yang keempat Juga dikenali sebagai planet merah Sistem suria ohoi (2x) Sistem suria galaksi kita Saya Musytari planet yang kelima Planet paling besar dalam sistem suria Zuhal pula planet yang keenam, Dilingkari gegelang yang cantik gemilang Sistem suria ohoi (2x) Sistem suria galaksi kita Planet ketujuh Uranus namanya Kelihatan biru dilihat dari jauh Neptun beredar di orbit yang kelapan Kandungan utma gas hidrogen Sistem suria ohoi (2x) Sistem suria galaksi kita Pluto kesembilan dalam sistem suria Planet paling kecil juga paling sejuk Pluto kesembilan dalam sistem suria Planet paling kecil juga paling sejuk Sistem suria ohoi (2x) Sistem suria galaksi kita

adonie

Anda mungkin juga menyukai