Anda di halaman 1dari 7

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5

2013

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5 2013


NAMA :___________________

KELAS :_______________

A. Bulatkan jawapan yang betul.

1. Apabila Mei Keng dituduh mencuri buku kawannya, dia sanggup


mempertahankan ________________ dengan memberikan bukti-bukti yang
nyata.
A. maruah diri

C. anggota diri

B. muka diri

D. saiz diri

2. Tuak yang biasanya dijamu semasa pelawat melawat ke rumah panjang


boleh ditukar kepada minuman jenis lain untuk menjaga ______________
masyarakat beragama lain.
A. maruah

C. sensitiviti

B. kesihatan

D. keadaan

3. Abby bertukar-tukar hadiah dengan anggota anggota keluarga lain pada


___________________.
A. Hari Thaipusam

C. Hari Ponggol

B. Hari Deepavali

D. hari Krismas

4. Upacara pengkebumian penganut agama lain perlu difahami dan


_____________ walaupun ritualnya berbeza dan kadangkala bercanggah
dengan amalan agama kita.
A. dijaga

C. dihormati

B. dituruti

D. ditakuti

5. Samad ________________ dengan kesesakan lalu lintas semasa perayaan


Thaipusam di Batu Caves.
A. bertoleransi

1 |Page

C. geram

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5

B. senyap

2013

D. marah

6. Muthusamy hanya makan nasi dan sayur-sayuran pada hari Selasa dan
Jumaat. Amalan ini dilakukan oleh segolongan penganut agama
_________________.
A. Islam

C. Kristian

B. Buddha

D. Hindu

7. Khairuddin __________________ berjumpa dengan guru besar untuk


menerangkan kedudukan dirinya yang tidak bersalah dalam kes kecurian
di kantin sekolah.
A. dipaksa

C. rela

B. susah

D. tidak mahu

Soalan 8 hingga soalan 14 adalah berdasarkan pernyataan dibawah ini.

i.

Agama Islam

ii.

Agama Buddha

iii.

Agama Kristian

iv.

Agama Hindu

v.

Agama Tao

8. Penganutnya diwajibkan sembahyang lima kali sehari.


A. i

C. iii

B. ii

D. iv

9. Penganutnya percaya terhadap adanya kuasa pada batu, pokok dan objek
alam yang lain.
A. iv

C. vi

B. v

D. vii

2 |Page

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5

2013

10.Penganutnya bermeditasi di tempat ibadat.


A. i

C. iii

B. ii

D. iv

11.Penganut lelaki memakai serban dan penganut perempuan memakai


selendang.
A. iv

C. vi

B. v

D. vii

12.Penganutnya bertukar-tukar hadiah semasa musim perayaan.


A. i

C. iii

B. ii

D. iv

13.Penganutnya memberikan penekanan terhadap keseimbangan alam dan


manusia.
A. iv

C. v

B. vi

D. vii

14.Penganutnya meletakkan tilak pada dahi selepas sembahyang.


A. i

C. ii

B. iii

D. iv

15.Laxman suka melayari internet pada waktu lapang kerana internet


membolehkannya memperoleh banyak ___________________.
A. maklumat
B. kawan

C. gambar
D. permainan

16.Sekiranya kkita telah melakukan sesuatu kesalahan, kita perlu


______________ kesalahan tersebut.
A. melupakan
3 |Page

C. mengakui

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5

B. mengingati

2013

D. menerima

17.Salah satu amalan terpuji yang dituntut oleh agama Sharon ialah saling
______________ dan memaafkan individu yang telah insaf.
A. menyayangi

C. memarahi

B. membenci

D. menagur

18.Sikap ________________ adalah amalan yang terpuji bagi individu yang ingin
berjaya dalam hidupnya.
A. mulia

C. kasih sayang

B. dedikasi

D. bertimbang rasa

19.Amalan berfikiran _____________ dan memikirkan kepentingan orang lain


akan melahirkan masyarakat penyayang.
A. negatif

C. kecantikan

B. kebersihan

D. kemegahan

20.Penjagaan kesihatan dan ________________ diri adalah tuntutan setiap


agama di dunia.
A. pengetahuan

C. kecantikan

B. kebersihan

D. kemegahan
/
20M

4 |Page

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5

B.

Lengkapkan rajah berikut dengan jawapan yang betul.

Tidak dibenarkan menyapu lantai pada pagi Tahun Baru Cina.

Wajib membasuh anggota badan sebelum sembahyang.

Perlu mencuci kaki sebelum memasuki perkarangan kuil.

Menutup kepala sebelum memasuki tempat ibadat.

Kepercayaan pelbagai kaum di Malaysia

1.

Masyarakat Melayu

2.

Masyarakat Cina

3.

Masyarakat India

4.

Masyarakat Iban dan

5.

5 |Page

Kadazan

Masyarakat Sikh

2013

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5

2013

/5 M
C. Isikan tempat kosong dengan menggunakan perkataan yang
disediakan.

menggangu
agama

mencemarkan

kebaikan

berguna
menerima

menghantar
berhubung

lemah
keburukan

Internet sangat (1) _______________ kepada kita. Penggunaan Internet


membolehkan kita (2) _______________ dan (3) _______________ maklumat dalam
masa yang singkat. Maklumat tersebut boleh dihantar atau diterima dalam
bentuk teks, gambar atau grafik. Teknologi ini ada (4) _______________ dan (5)
_______________ nya. Internet membolehkan kita melayari laman web bila-bila
masa untuk mendapatkan maklumat atau (6) _________________ dengan rakan.
Meskipun demikian, Internet boleh menyebabkan seseorang yang (7)
_______________ pedoman hidup dan tidak kuat pegangan (8) _______________
melayari laman web yang berunsur negative. Hal ini akan (9) _______________
emosi
dan
(10)
______________
pemikiran.
/10M
D..Jawab soalan dibawah ini berdasarkan petikan yang telah kamu
lengkapkan di atas.
1. Mengapakah Internet sangat berguna kepada kita?
___________________________________________________________________________
___________________________________
2. Nyatakan satu kebaikan Internet.
___________________________________________________________________________
___________________________________
3. Nyatakan satu keburukan Internet.
___________________________________________________________________________
___________________________________
4. Bagaimanakah kita boleh menghindari laman web yang berunsur negatif?
___________________________________________________________________________
___________________________________
5. Apakah nilai yang harus ada pada seseorang murid yang menggunakan
Internet?
___________________________________________________________________________
___________________________________

6 |Page

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5

2013

/10
M

BAHAGIAN E
JAWAB SEMUA SOALAN DI BAWAH

Bernandez melayan saudara mara yang datang ke rumahnya dengan ikhlas.

a) Berdasarkan petikan ayat di atas nyatakan tiga contoh amalan Bernandez


melayan saudara mara dengan ikhlas.
I. ___________________________________________________________________
II. ___________________________________________________________________
III. ____________________________________________________________________

b) Nyatakan tiga kesan kepada saudara mara Bernandez setelah dilayan dengan
ikhlas oleh Bernandez sekeluarga.
I. ___________________________________________________________________
II. ___________________________________________________________________
(5
markah)

7 |Page