Anda di halaman 1dari 3

Masa 5 minit

Isi Pelajaran Pra Pengajaran: 1. Salam. 2. Doa. 3. Kehadiran murid. 4. Kebersihan kelas atau makmal. 5. Kesediaan murid belajar.

Kefahaman/Kemahiran Pelajar

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Guru memberi salam dan dijawab oleh murid. 2. Bacaan doa oleh ketua murid dan diamminkan oleh murid lain. 3. Guru memastikan jumlah murid dalam kelas 4. Guru meminta murid memastikan keadaa makmal dalam keadaan bersih denga mengutip sampah di lantai dan atas meja. 5. Guru bertanyakan kepada murid ; Adakah mereka telah sedia untuk belajar pada masa ini.

Catatan

25 orang

Jawapan murid : sudah cikgu.

Set Induksi: Kejadian Gerhana Bulan dan Matahari Jawapan murid : 1. Hari Mendung 2. Hari nak hujan 3. Gerhana Matahari 4.Gerhana Bulan Langkah 1: Kejadian Gerhana Bulan dan Matahari Jawapan murid : 1. Siang 2. Malam

Murid menyatakan secara lisan mengapa cahaya matahari tidak kelihatan pada waktu siang

1. Guru memberikan teka-teki 1.1 Mengapa cahaya matahari tidak kelihatan pada waktu siang ? 1.2 Selain dari Gerhana Matahari, Gerhana apakah yang kamu ketahui?

Nilai : menghargai

Murid menyatakan masa berlakunya Gerhana Bulan Murid menyatakan masa berlakunya Gerhana Matahari

1. Guru menunjukkan kepada murid bagaimana berlakunya kejadian Gerhana Bulan dan Matahari. 2. Guru meminta murid memberikan contoh-contoh lain.

Masa 15 minit

Isi Pelajaran Langkah 2 : Simulasi Kejadian Gerhana Bulan Simulasi Kejadian Gerhana Matahari

Kefahaman/Kemahiran Pelajar Murid mengetahui kedudukan bulan bumi dan matahari semasa berlakunya Gerhana Bulan dan Matahari

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Guru memanggil 3 orang murid untuk melakukan simulasi kejadian Gerhana Bulan dan Matahari. 2. Guru menerangkan kedudukan bumi ,bulan dan matahari semasa berlakunya Gerhana Bulan dan Matahari. 3. Guru memberikan kata kunci kepada murid 1. Guru menunjukkan model kejadian Gerhana Bulan dan Matahari 2. Guru menerangkan perbezaan waktu berlakunya gerhana Bulan dan Matahari

Catatan 25 orang Bola Ping Pong sebagai bulan,Glob mewakili bumi dan Lampu Suluh sebagai matahari.

Langkah 3 : Penggunaan Model Kejadian Gerhana Bulan dan Matahari Murid menyatakan kedudukan bumi, bulan dan matahari semasa berlakunya Gerhana Bulan. Murid menyatakan kedudukan bumi, bulan dan matahari semasa berlakunya Gerhana Matahari Langkah 4: Melukis Kejadian Gerhana Bulan dan Matahari Jawapan murid : 3. Siang 4. Malam Murid melukis rajah kedudukan bumi, bulan dan matahari semasa kejadian Gerhana Bulan Murid melukis rajah kedudukan bumi, bulan dan matahari semasa kejadian Gerhana Matahari

Nilai : menghargai

1. Guru memberikan lembaran kertas

Masa 5 minit

Isi Pelajaran Pra Pengajaran: Penutup : Melabel dan menyusunkan kedudukan bumi, bulan dan matahari semasa kejadian Gerhana Bulan dan Matahari

Kefahaman/Kemahiran Pelajar

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Guru memanggil wakil murid untuk menyusun kedudukan bumi, bulan dan matahari semasa kejadian Gerhana Bulan dan Matahari

Catatan

Murid mengetahui perbezaan antara Kejadian Gerhana Bulan dan Matahari

25 orang Sikap Saintifik dan Nilai Murni : Mensyukuri kejadian ciptaan Tuhan