Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PELAJARAN (SK)

MATA PELAJARAN
TAHUN

:
:

MINGGU/
TARIKH

TAJUK

1
3 7 Jan

1.1 Keselamatan
dan Organisasi
Bengkel.

KEMAHIRAN HIDUP 2012


EMPAT

HASIL PEMBELAJARAN

ISI KANDUNGAN
Peraturan keselamatan

Organisasi bengkel

.
2
10 14 Jan

a. Pengenalan kreativiti.
i. Pendedahan kepada
bentuk asas reka
bentuk.

7 Jan

Aras 1

Mengamalkan langkah keselamatan semasa


menjalankan aktiviti.

Mempraktikkan cara menyimpan alatan dan


bahan dengan selamat

Aras 1

1.2 Kreativiti dan Reka


Cipta

TARIKH
DISEMPURNAKAN
(Beri kenyataan
sekiranya lewat)

Menyediakan struktur organisasi tempat kerja

Aras 1
Mengenal pasti bentuk asas reka bentuk
Melakar bentuk asas.
Menyenaraikan objek di persekitaran yang
mempunyai perasamaan dengan bentuk asas.
Membina bentuk asas secara 3D.

14 Jan

3
17 - 21 Jan.

1.2 Kreativiti dan Reka


Cipta

ii.
Mengenal idea
berdasarkan gambar atau
objek.

Aras 1
Mengenal pasti idea berdasarkan objek.

21 Jan

Melakar objek berdasarkan bentuk asal.


Membina objek berdasarkan lakaran di atas dengan
menggunakan bahan yang bersesuaian.
iii.
tampak

Komunikasi

Aras 1
Membuat persembahan hasil dan binaan secara lisan

4
24-28 Jan

1.2 Kreativiti dan


Reka Cipta.

ba Kajian reka bentuk dan


kefungsian produk.
i.
Kajian bentuk
luaran produk.

Aras 1
Mengenal pasti kegunaan produk.

28 Jan

Menghubungkaitkan bentuk dengan fungsi produk.


Melakar reka bentuk luaran pelbagai produk.

31 JAN 4 FEB TAHUN BARU CINA


6
07-11 Feb

1.2 Kreativiti dan


Reka Cipta.

bb Kajian reka bentuk dan


kefungsian produk.
i.
Memasang model
berpandukan
manual.

Aras 1
Membaca manual
Memilih dan memasang komponen
Membandingkan model yang telah di pasang
dengan manual.
- Menguji dan melaras model.

1.2 Kreativiti dan

bc Kajian reka bentuk dan

Aras 2

11 Feb

14-18 Feb

8
21 25 Feb

9
28 Feb 04 Mac

10
07 - 11
Mac

Reka Cipta.

1.2 Kreativiti dan


Reka Cipta.

kefungsian produk.
i. Memasang model
berpandukan manual.
bd Kajian reka bentuk dan
kefungsian produk.
i.
Memasang model
berpandukan
manual.

1.2 Kreativiti dan


Reka Cipta.

be Kajian reka bentuk dan


kefungsian produk.

1.2 Kreativiti dan


Reka Cipta.

ea Pendokumentasian

Memasang model yang lebih kompleks


berpandukan manual

18 Feb

Aras 3
25 Feb
Memasang model yang lebih kompleks
berpandukan manual

Membuka dan memasang produk untuk mengkaji


komponen

Aras 1

4 Mac

12 Mac

Mengumpul dan merekod maklumat

14-18 MAC CUTI PERTENGAHAN SEMESTER PERTAMA


12
21 - 25 Mac

13
28 Mac 01 Apr
14
04 08 Apr

1.2 Reka bentuk dan


penghasilan
projek.

1.2 Reka bentuk dan


penghasilan projek.

1.2 Reka bentuk dan


penghasilan projek.

a. Mereka bentuk dan


menghasilkan projek
gabungan kayu dengan
bahan kitar semula
bukan logam.

Aras 1

26 Mac

Menentukan projek berpandukan kad kerja


Membaca lukisan projek

a. Mereka bentuk dan


menghasilkan projek
gabungan kayu dengan
bahan kitar semula
bukan logam.

Mengenal pasti alatan tangan

a. Mereka bentuk dan

Mengukur, menanda dan memotong bahan projek

1 Apr

Menentukan jenis bahan dan kuantiti

9 Apr

menghasilkan projek
gabungan kayu dengan
bahan kitar semula
bukan logam.

15
11 - 15 Apr

1.2 Reka bentuk dan


penghasilan projek.

a. Mereka bentuk dan


menghasilkan projek
gabungan kayu dengan
bahan kitar semula
bukan logam.

16
18 - 22 Apr

1.3 Reka Bentuk dan


Penghasilan Projek.

a. Mereka bentuk dan


menghasilkan projek
gabungan kayu dengan
bahan kitar semula
bukan logam.

17
25-29 Apr

1.4 Elektrik dan


Elektronik.

b. Penghasilan projek elektrik

Membuat kemasan

Aras 2
Mereka bentuk dan membuat projek berdasarkan
minat murid

Aras 1

15 Apr

23 Apr

29 Apr

Mengenal pasti nama, fungsi dan simbol komponen.


Mengenal pasti alat tangan.

18
2 5 Mei

1.3 Elektrik dan


Elektronik.

b. Penghasilan projek elektrik

Membuat penyambungan litar.

6 Mei

Mengenal pasti litar siri dan litar selari.


Membezakan di antara litar siri dan litar selari.

19
9 13 Mei

1.4 Elektrik dan


Elektronik.

b. Penghasilan projek elektrik

Aras 2
Membaca dan menterjemah lukisan litar.
Memilih alatan, bahan dan komponen.

13 Mei

Mengukur, memotong, membentuk dan menjalur


wayar.

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN &


CUTI PERTENGAHAN TAHUN
24
13 17 Jun

1.4 Elektrik dan


Elektronik.

b. Penghasilan projek elektrik

Memintal dan mengikat wayar pada tamatan


komponen.

18 Jun

Menguji litar.
Membuat kemasan.

25
20 - 24 Jun

1.5 Baik pulih dan


penyenggaraan.

a. Penyenggaraan alatan
tangan.

Aras 1

24 Jun

Mengenal pasti bahan dan agen pembersih.


Membersih alat tangan.
Meminyak untuk tujuan pelindungan
dan pelinciran.
Menyimpan alatan tangan.

26
27 Jun 1
Julai

1.7 Tanaman hiasan.

a. Pengenalan

Aras 1

1 Julai

Mengenal beberapa jenis tanaman hiasan.

27
4 8 Julai

1.7 Tanaman hiasan.

b. Pemilihan biji benih.

Aras 1
Memilih biji benih pokok bunga semusim.

28
11 15

1.7 Tanaman hiasan.

b. Pemilihan biji benih.

Aras 1
Menyediakan medium semaian.
Menyemai biji benih pokok bunga semusim.

9 Julai

15 Julai

Julai

29
18 22
Julai

Aras 2
Membincangkan sifat biji benih yang berkualiti.
1.7 Tanaman hiasan.

c. Penanaman

Aras 1

22 Julai

Mengenal dan memilih bekas tanaman.


Menyediakan bekas penanaman
Menyediakan medium penamanan

30
25 29
Julai

31
1- 5 Ogos

1.7 Tanaman hiasan.

c. Penanaman

1.7 Tanaman hiasan.

c. Penanaman

Mengubah anak pokok ke dalam bekas.

Aras 2

29 Julai

5 Ogos

Menyediakan bekas penanaman tanaman hiasan.


Menanam anak pokok tanaman hiasan.

32
8 12
Ogos

33

1.7 Tanaman hiasan.

d. Penjagaan

Aras 1

12 Ogos

Menjaga tanaman dalam bekas.

1.7 Tanaman hiasan.

d. Penjagaan

Aras 2

19 Ogos

Menjaga tanaman hiasan di batas

15 - 19
Ogos

34
22 - 26
Ogos

PERNIAGAAN DAN
KEUSAHAWANAN
2.1 Barang jualan.

.a Kumpulan sasaran

Aras 1
Mengumpul maklumat barang keperluan, kesukaan
dan yang mampu dibeli oleh murid dan guru.

26 Ogos

Mengkelaskan barang mengikut keperluan,


kesukaan, dan yang mampu dibeli oleh murid dan
guru.
b. Jenis barang yang
sesuai dijual.

Aras 1
Menyenarai jenis barang yang boleh dijual kepada
murid dan guru.
Aras 2
Membuat keputusan barang yang boleh dijual
kepada murid dan guru

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER KEDUA


36
59
September

PERNIAGAAN DAN
KEUSAHAWANAN
2.1 Barang jualan.

c. Sumber bekalan.

Aras 1

9 September

Mengumpul maklumat cara mendapatkan bekalan.


Memilih pembekal.

37
12 16
September

PERNIAGAAN DAN
KEUSAHAWANAN
2.2 Merancang
dan menyediakan
jualan.

a. Membuat rancangan jualan.

Aras 1
Mengenal pasti cara mendapatkan modal.
Menyediakan maklumat barang jualan.
Membuat rancangan jualan
Menyediakan jadual kerja.
Menyediakan barang jualan

16 September

Aras 2
b. Menyediakan barang jualan.
Menentukan tujuan membungkus dan melabel.

38
19 23
September

PERNIAGAAN DAN
KEUSAHAWANAN
2.3 Mempromosi
jualan

a. Promosi melalui
pembungkusan

Aras 1
Menyatakan maksud dan tujuan promosi.

23 September

Menerangkan ciri bungkusan yang sesuai untuk


promosi.
Membungkus barang untuk tujuan promosi.
Aras 2
Membanding beza bungkusan yang menarik dan
yang kurang menarik.
Aras 3
Menilai pembungkusan yang dihasilkan untuk tujuan
promosi

39
26 - 30
September

PERNIAGAAN DAN
KEUSAHAWANAN
2.4. Mengurus jualan

a. Melayan pelanggan.

Aras 1
Menunjukkan cara layanan yang baik dan cekap.

30 September

Mengira dengan cepat dan tepat.


Aras 2
Membuat inferens etika jualan

40
37
Oktober

PERNIAGAAN DAN
KEUSAHAWANAN
2.5 Merekod jualan.

a. Merekod barang.

Aras 1
Merekod barang jualan.
Mengira baki barang jualan.

b. Merekod pendapatan dan


perbelanjaan

Aras 1
Menyediakan rekod pendapatan dan perbelanjaan

7 Oktober

jualan.
Aras 2
Mengira untung atau rugi.
c. Mengira untung atau rugi

Aras 1
Mengira untung atau rugi.