Anda di halaman 1dari 21

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

MINGGU/ TARIKH MINGGU 19 TEMA 3 UNIT 13 TAJUK : Berhati-hati Kawan 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancer, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respons dengan betul 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. TEMA/ TAJUK : HIDUP SELAMAT STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar, memahami dan member respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan peanan yang didengar dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.2Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul. 1.3.3 Mendengar, memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancer, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. CATATAN

ISNIN : BLA ms 61 BM 1 SELASA: BLA ms 62&63 RABU: BLA ms 64&65 KHAMIS: BLA ms 66 JUMAAT: eviden lembaran PBS (B2DT1E1) #BM 1seperti dalam lampiran

EMK : Keusahawanan, Kreatif dan Inovasi, Pengisian Kurikulum: Nilai : Berjimat-cermat, berdisiplin, kebersihan 06.05.2013 Ilmu : P.Moral, PJK, Sains HINGGA 10.05.2013 KBT : KB : Menjana Idea, Mengecam, kontekstual, Menhubungkait Media: buku teks, BLA, p.point, gambar, kad perkataan, lembaran kerja Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kata hubung, Kata Nama Am, Kata Kerja Kosa kata : Kantin, berhati-hati, tertib, bahaya, kerana, menegur PKJR : Melintas jalan dengan orang dewasa

3.3.2

Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf, dan konsonan bergabung dengan betul.

3.3.3 Membina dan menulis frasa dengan betul 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung yang mudah dengan betul mengikut konteks

5.1 memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks

7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas Berhenti Lihat Dengar Fikir Berwaspada

7.2.2Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat 7.2.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan selamat dan menerangkan setiap langkah

MINGGU/ TARIKH MINGGU 20 TEMA 3 UNIT 14 TAJUK EMK

TEMA/ TAJUK : HIDUP SELAMAT 1.3

STANDARD KANDUNGAN Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dan situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila.

CATATAN ISNIN : BLA ms 67 BM 1 SELASA: BLA ms 68

: Saya Selamat Di Sini : Kreatif dan inovasi 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancer, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respons dengan betul 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks 2.2.1 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancer, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. 3.6.1 menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.

RABU: BLA ms 69 KHAMIS: BLA ms 70 JUMAAT: eviden lembaran PBS (B2DT1E2)

Pengisian Kurikulum: Nilai : Patuh, berwaspada, berdisiplin Ilmu : PJK, P.Moral, P.Muzik 13.05.2013 HINGGA 17.05.2013 KBT : KB : Menjana Idea, memadankan, mengecam, kontekstual-mengalami BCB : mendengar dengan berkesan, bacaan intensif Media: buku teks, BLA, P.Point, gambar, kad perkataan, lembaran kerja Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kata Nama Am, Kata Kerja, Imbuhan Kosa kata : Buaian, tangga gelongsor, haus, bersiar-siar, taman permainan, menunggang, basikal, topi keledar, pelindung siku, pelindung lutut PKJR : Melintas jalan dengan orang dewasa

#BM 1seperti dalam lampiran

7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas Berhenti Lihat Dengar Fikir Berwaspada

7.2.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran (perkataan dan fizikal) lima langkah melintas dengan selamat-dalam situasi yang dikawal dan diselia.

MINGGU/ TARIKH MINGGU 21 TEMA 3 UNIT 15 TAJUK EMK

TEMA/ TAJUK : HIDUP SELAMAT

STANDARD KANDUNGAN 1.1 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dan situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respons dengan betul 2.6 Membaca dan pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila.

CATATAN

ISNIN : BLA ms 71 BM 1 SELASA: BLA ms 72

: Berhai-Hati Di Jalan Raya : Kreatif dan inovasi 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat. 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk memperkayakan kosa kata 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat. 3.4.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suka kata tertutup dengan tepat 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. 4.3.1 Mengujar dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mengikut konteks. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung yang mudah dengan betul mengikut konteks. 7.2.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran (perkataan dan fizikal) lima langkah melintas dengan selamat-dalam situasi yang dikawal dan diselia.

RABU: BLA ms 73 KHAMIS: BLA ms 74 JUMAAT: CITRA BAHASA buku teks ms 68 #BM 1seperti dalam lampiran

Pengisian Kurikulum: Nilai : berwaspada, berdisiplin 20.05.2013 HINGGA 23.05.2013 Ilmu : PJK, P.Moral KBT : KB : Menjana Idea,mengecam, menghubungkaitkan KP : Verbal-Linguistik Media: buku teks, BLA, kad gambar, kad perkataan, poster Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kata Hubung, Kata Adjektif Kosa kata : Kenderaan, warna, lintasan belang, hentian, lasak, lampu isyarat, topi keledar, berwaspada PKJR : Melintas jalan dengan orang dewasa 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.3 Mengujarkan bahasa indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 5.1 memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks

7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas Berhenti Lihat Dengar Fikir Berwaspada

MINGGU/ TARIKH MINGGU 22 TEMA 4 UNIT 16 TAJUK

TEMA/ TAJUK : HIDUP BAHAGIA

STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar, memahami dan member respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan peanan yang didengar dengan betul. 1.4Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dan situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancer, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respons dengan betul 2.6 Membaca dan pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca 3.4 Menulis imlak dengan tepat.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.2Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul. 1.3.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila. 2.2.2Membaca dan memahami frasa yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf, dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancer, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk memperkayakan kosa kata 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber.

CATATAN BLA JILID 2 ISNIN : BLA ms 1 BM 1 SELASA: BLA ms 2 RABU: BLA ms 3 KHAMIS: BLA ms 4 JUMAAT: BLA ms 5&6 #BM 1seperti dalam lampiran

: Taman Kita

EMK : Elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi Pengisian Kurikulum: Nilai : Kerjasama, bertanggungjawab, tolong-menolong, kesopanan 10.06.2013 HINGGA 14.06.2013 Ilmu : Kesihatan, PSV, Dunia Sains dan Teknologi KBT : KB : Menjana Idea,mengumpul dan mengkelaskan, mengesan kecondongan pendapat KP : Verbal-Linguistik, Interpersonal, Naturalis Media: buku teks, kad perkataan, buku aktiviti Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kata Tanya, Kata Nama, Kata Adjektif Kosa kata : Taman, gotong-royong, pemilik, bersih, menarik, ceria, hias, angkuh, harum, bergaduh, menang PKJR : 5 langkah melintas dengan selamat

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.3 Mengujarkan bahasa indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 5.1 memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas Berhenti Lihat Dengar Fikir Berhati-hati

4.3.2 Mengujar dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata Tanya merujuk manusia dan benda dengan betul 7.2.3 Menggambarkan prosedur melintas dan menerangkan setiap langkah. 7.2.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran (perkataan dan fizikal) lima langkah melintas dengan selamat-dalam situasi yang dikawal dan diselia.

MINGGU/ TARIKH MINGGU 23 TEMA 4 UNIT 17 TAJUK EMK

TEMA/ TAJUK : HIDUP BAHAGIA

STANDARD KANDUNGAN 1.4Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dan situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancer, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respons dengan betul 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancer, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 3.4.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suka kata tertutup dengan tepat 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber. 4.2.2 mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul 5.2.1 Memahami dna menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks 7.2.3 Menggambarkan prosedur menerangkan setiap langkah. melintas dan

CATATAN BLA JILID 2 ISNIN : BLA ms 7 BM 1 SELASA: BLA ms 8 RABU: BLA ms 9

: Rakan Karib : Kreativiti dan Inovatif

Pengisian Kurikulum: Nilai : Tolong-menolong, bersopansantun, sayangi alam sekitar 17.06.2013 HINGGA 21.06.2013 Ilmu : K. Tempatan, P. Moral KBT : KB : Mengumpul dan mengelaskan KP : Interpersonal Media: buku teks Sistem Bahasa : Tatabahasa : Imbuhan Awalan, Kata Ganda, Kata Nama Am, Kata Perintah, Simpulan Bahasa Kosa kata : Tose, kencang, rakan karib, ditambat, menghulur, poskad PKJR : 5 langkah melintas dengan selamat

KHAMIS: BLA ms 10 JUMAAT: eviden lembaran PBS (B3DL1E1) #BM 1seperti dalam lampiran

4.2

Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur

4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas Berhenti Lihat Dengar Fikir Berhati-hati

7.2.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran (perkataan dan fizikal) lima langkah melintas dengan selamat-dalam situasi yang dikawal dan diselia.

MINGGU/ TARIKH MINGGU 24 TEMA 4 UNIT 18 TAJUK

TEMA/ TAJUK : HIDUP BAHAGIA

STANDARD KANDUNGAN 1.4Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dan situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.1Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila. 1.4.2Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan yang sesuai secara bertatasusila 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan.

CATATAN BLA JILID 2 ISNIN : BLA ms 11 BM 1 SELASA: BLA ms 12 RABU: BLA ms 13 KHAMIS: BLA ms 14 JUMAAT: eviden lembaran PBS (B3DB1E1)

: Jiran Huda 1.5Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respons dengan betul 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.3 Mengujarkan bahasa indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul 1.2 Bahagian-bahagian jalan raya 7.1 Memilih melintas Tempat yang selamat untuk

EMK : Keusahawanan, Kreativiti, teknologi maklumat dan komunikasi Pengisian Kurikulum: Nilai : Tolong-menolong, bekerjasama 24.06.2013 HINGGA 28.06.2013 Ilmu : PK, P. Moral KBT : KB : Mencirikan KP : Verbal inguistik BCB : Mendengar dengan berkesan Media: buku teks, BLA, p.point, gambar, kad perkataan, lembaran kerja Sistem Bahasa : Tatabahasa : Imbuhan awalan ber, men Kosa kata : Kak long, alang, memetik, telefon bimbit, penjirus, berkunjung PKJR : Berhenti sebelum melintas jalan raya

#BM 1seperti dalam lampiran 3.4.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suka kata tertutup dengan tepat 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. 4.3.1 Mengujar dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur 5.2.1 Memahami dna menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks 1.2.2 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3

MINGGU/ TARIKH MINGGU 25 TEMA 4 UNIT 19 TAJUK EMK

TEMA/ TAJUK : HIDUP BAHAGIA

STANDARD KANDUNGAN 1.4Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dan situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila 1.3.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan.

CATATAN

BLA JILID 2 ISNIN : BLA ms 15 BM 1 SELASA: BLA ms 16

: Hidup saling Membantu : Kreativiti dan inovasi 1.5Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respons dengan betul 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.3 Mengujarkan bahasa indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks 1.2 Bahagian-bahagian jalan raya

Pengisian Kurikulum: Nilai : Tolong-menolong, bekerjasama, berdisiplin 01.07.2013 HINGGA 05.07.2013 Ilmu : PSK, P. Moral KBT : KB : Menghubungkaitkan KP : Verbal Linguistik BCB : Bacaan Imbuhan Media: Gambar, topeng, lembaran kerja Sistem Bahasa : Tatabahasa : Tahniah, sejahtera, buah tangan, derma, baik hati, menyesal, perigi Kosa kata : Kak long, alang, memetik, telefon bimbit, penjirus, berkunjung PKJR : Berhenti sebelum melintas jalan raya

RABU: BLA ms 17 KHAMIS: BLA ms 118 JUMAAT: eviden lembaran PBS (B3DB1E2)

3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. 4.3.2 Mengujar dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.3 memahami dan menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dalam pelbagai konteks dengan betul. 1.2.2 Mengenalpasti bahagian-bahagian tertentu jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal.

#BM 1seperti dalam lampiran

7.2

Memilih melintas

Tempat

yang

selamat

untuk

7.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah berbahaya, melintas jalan adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak-kanak untuk melintas jalan dengan selamat. 7.1.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagianbahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan sewaktu melintas. 7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.

MINGGU/ TARIKH MINGGU 26 TEMA 4 UNIT 20 TAJUK EMK

TEMA/ TAJUK : HIDUP BAHAGIA

STANDARD KANDUNGAN 1.4Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dan situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancer, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.3 Mengujarkan bahasa indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.4Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancer, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber.

CATATAN

BLA JILID 2 ISNIN : BLA ms 19&20 BM 1 SELASA: BLA ms 21 RABU: BLA ms 22 KHAMIS: BLA ms 23

: Meriahnya : Kreativiti dan inovasi

Pengisian Kurikulum: Nilai : Kerjasama 08.07.2013 HINGGA 12.07.2013 Ilmu : Sivik dan ketatanegaraan KBT : KB : Menghubungkaitkan, menjana idea, mentafsir, mengumpul dan mengelaskan KP : Verbal linguistic, interpersonal BCB : Bacaan intensif Media: kad gambar, buku teks, buku aktiviti Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kata Perintah, Kata kerja 1.2 Bahagian-bahagian jalan raya Kosa kata : tolong, sila, minta, sam fu, sari, kolum, terompoh gergasi, menuai padi, istimewa PKJR : Berhenti sebelum melintas jalan raya 7.3 Memilih melintas Tempat yang selamat untuk 1.2.2 Mengenalpasti bahagian-bahagian tertentu jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal. 7.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah berbahaya, melintas jalan adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak-kanak untuk melintas jalan dengan selamat. 7.1.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagianbahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan sewaktu melintas. 7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.

JUMAAT: BLA ms 24 #BM 1seperti dalam lampiran

4.3.1 Mengujar dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur 5.3.1 Memahami dan membina ayat menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK. dasar

MINGGU/ TARIKH MINGGU 27 TEMA 5 UNIT 21 TAJUK EMK

TEMA/ TAJUK : MARI BERTANI

STANDARD KANDUNGAN 1.5Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancer, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancer, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber. 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur 5.3.1 Memahami dan membina ayat menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK. dasar

CATATAN

BLA JILID 2 ISNIN : BLA ms 27&28 BM 1 SELASA: BLA ms 29 RABU: BLA ms 30 KHAMIS: BLA ms 31 JUMAAT: BLA ms 32

: Kebun Datuk Anas : Keusahawanan

Pengisian Kurikulum: Nilai : Kerajinan Ilmu : Matematik, sains 15.07.2013 HINGGA 19.07.2013 Media: kad gambar, kad perkataan , buku teks, buku aktiviti, ICT Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kata Nama Am Kosa kata : cangkul, pencakar, sarung tangan, baldi, penyiram, terung, petola, sawi PKJR : Berhenti sebelum melintas jalan raya KBT : KB : mengumpul dan mengelaskan KP : Logik-matematik BCB : Bacaan intensif, mencatat nota

#BM 1seperti dalam lampiran

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 1.2 Bahagian-bahagian jalan raya

1.2.2 Mengenalpasti bahagian-bahagian tertentu jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal. selamat untuk 7.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah berbahaya, melintas jalan adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak-kanak untuk melintas jalan dengan selamat. 7.1.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagianbahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan sewaktu melintas. 7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.

7.4

Memilih melintas

Tempat

yang

MINGGU/ TARIKH MINGGU 28 TEMA 5 UNIT 22 TAJUK

TEMA/ TAJUK : MARI BERTANI

STANDARD KANDUNGAN 1.5Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.1 Menyebut dan memahami unsure seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan.

CATATAN

BLA JILID 2 ISNIN : BLA ms 33&34 BM 1 SELASA: BLA ms 35&36

: Buah-buahan Tempatan

EMK : Keusahawanan, TMK, kreativiti dan inovasi Pengisian Kurikulum: Nilai : bersyukur dan tolong-menolong Ilmu : kesihatan 22.07.2013 HINGGA 26.07.2013 KBT : KB : Menjana idea. menaakul kontekstual, mengaplikasi KP : Verbal linguistik, interpersonal, muzik, BCB : Media: buku teks, BLA, gambar tunggal,kad perkataan, bahan maujud, seni kata lagu, lembaran kerja Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kata Nama Am, Kata kerja, Ayat Tunggal, Ayat Majmuk Kosa kata : dusun, memotong, mengisar, menapis, menuang, khasiatnya, kerabu, lepat, pengat, mengeram, pinggir PKJR : melihat kenderaan 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat. 3.6.1 menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK. dasar 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul.

RABU: BLA ms 37 KHAMIS: BLA ms 38 JUMAAT: eviden lembaran PBS (B3DT1E1) #BM 1seperti dalam lampiran

1.2 Bahagian-bahagian jalan raya 1.5 aliran lalu lintas-arah lalu lintas. 4.3 Darjah penglihatan

1.2.1 Mengenalpasti bahagian-bahagian tertentu jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal. 1.2.2, 1.2.3 untuk 7.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah berbahaya, melintas jalan adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak-kanak untuk melintas jalan dengan selamat. 7.1.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagianbahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan sewaktu melintas. 7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.

7.5

Memilih melintas

Tempat

yang

selamat

MINGGU/ TARIKH

TEMA/ TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.4Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul maklumat dalam bahn grafik dengan betul 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat. 3.6.1 menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks. 1.2.2 Mengenalpasti bahagian-bahagian tertentu jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal. 7.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah berbahaya, melintas jalan adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak-kanak untuk melintas jalan dengan selamat. 7.1.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagianbahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan sewaktu melintas. 7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.

CATATAN

MINGGU 29

TEMA 5 UNIT 23 TAJUK

: MARI BERTANI

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dan situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur

BLA JILID 2 ISNIN : BLA ms 39 BM 1 SELASA: BLA ms 40 RABU: BLA ms 41 KHAMIS: BLA ms 42 JUMAAT: eviden lembaran PBS (B4DL1E1) * CITRA BAHASA buku teks ms 102 &106 (jika 4&5/8/13 bersekolah)

: Ternakan Ayam

29.07.2013 HINGGA

EMK : Keusahawanan, kreativiti dan inovasi Pengisian Kurikulum:

05.08.2013 Nilai : Kerajinan, kasih sayang, kebersihan Ilmu : P.Moral, Sains KBT : KB : Menjana idea. Menyusun maklumat, KP : Verbal linguistik BCB : bacaan mekanis Media: buku teks, BLA,p.point, gambar, kad perkataan, lembaran kerja Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kata Nama Khas, Kata Nama Am, Kata Kerja, Ayat Tunggal, Ayat Tanya Kosa kata : menetas, dedak, reban, mengeram, memelihara, hampas, lading, mudah alih PKJR : melihat kenderaan

5.1 memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks 1.2 Bahagian-bahagian jalan raya 1.5 aliran lalu lintas-arah lalu lintas. 4.3 Darjah penglihatan 7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas

#BM 1seperti dalam lampiran

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 2


MINGGU / TARIKH MINGGU 18 (06.05.13-10.05.2013) Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Kraf Tangan Sistem Bahasa : Imbuhan Akhiran Ilmu : Kajian Tempatan, Pend. Moral, Dunia Seni Visual NM : menghargai, berusaha, bersyukur, rajin, menolong 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada KBT : KB menjanakan idea, menghubungkaitkan, mengenal pasti, menyusun maklumat KP interpersonal Konstruktivisme mengembangkan idea EMK : Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi TEMA PKJR: dalam pelbagai situasi dengan betul UNIT 4 2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA 4.3 Darjah penglihatan TAJUK 1: BOLEH DILIHAT DAN LEBIH SELAMAT
5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan, akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 2.1.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki. 4.3.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3.5.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.

STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.4 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.3.3 Mendengar, memahami, dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan bercapah. 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 1.6.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.

CATATAN

ISNIN : BLA ms 61 BM 1 SELASA: BLA ms 62 RABU: BLA ms 63 KHAMIS: BLA ms 64 JUMAAT: BLA ms 65&66 #BM 1seperti dalam lampiran

pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.1 menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai

MINGGU / TARIKH

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

MINGGU 19 (20.5.13-23.5.13) Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Permainan Tradisional Sistem Bahasa : Imbuhan Akhiran Ilmu : Kajian Tempatan, Pend. Moral, Dunia Seni Visual NM : menghargai, berusaha, bersyukur, rajin, menolong KBT : KB menjanakan idea, menghubungkaitkan, mengenal pasti, menyusun maklumat BCB mencatat nota KP interpersonal Konstruktivisme mengembangkan idea EMK : Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi TEMA PKJR: UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 2: CUACA DAN WAKTU

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

1.3.3 Mendengar, memahami, dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan bercapah. 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 1.6.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3.5.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.

ISNIN : BLA ms 67 BM 1 SELASA: BLA ms 68 RABU: BLA ms 69 W KHAMIS: BLA ms 70 JUMAAT: eviden (B2DT1E2)

#BM 1dan eviden seperti dalam lampiran

2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 4.3 Darjah penglihatan 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan, akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.

2.1.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki. 4.3.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. 4.3.3 Menerangkan bagaimana keadaan cuaca tertentu dan pencahayaan boleh member kesan terhadap keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal.

MINGGU / TARIKH MINGGU 20 (10.6.13-14.6.13) Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Makanan Tradisional Sistem Bahasa : Ayat Tanya Ilmu : Pend. Moral, PSK NM : kesungguhan, menghargai, seronok, bersopan KBT : KB mentafsir, mengenal pasti, membandingkan dan membezakan, menjanakan idea BCB menulis cepat, mengingat, bacaan intensif KP interpersonal Konstruktivisme mengembangkan idea EMK : Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan

STANDARD KANDUNGAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan

STANDARD PEMBELAJARAN 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 3.4.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, digraf dan konsonan bergabung dengan tepat. 3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 2.1.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki. 4.3.1 Menunjukkan kesedaran kesan saiz badan mereka yang kecil ke atas keselamatan mereka. 4.3.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.

CATATAN

ISNIN : BLA ms 71 BM 1 SELASA: BLA ms 72 RABU: BLA ms 73 KHAMIS: BLA ms 74 JUMAAT: : eviden (B2DT1E3)

#BM 1seperti dalam lampiran

TEMA PKJR: 4.3 Darjah penglihatan UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 4: KEBOLEHLIHATAN DI ANTARA DUA BUAH KERETA YANG DILETAKKAN

MINGGU / TARIKH

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

MINGGU 21 (17.6.13-21.6.13) Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Warisan Kita Sistem Bahasa : kata ganda penuh Ilmu : Pend. Moral, PSK, Sejarah NM : berani, menghargai, tanggungjawab,bersyukur KBT : KB menaakul, mengenal pasti, menghubungkaitkan, menjanakan idea BCB bacaan intensif KP - interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi TMK- belajar melalui TMK TEMA PKJR: UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 1: JALAN RAYA ADALAH KOMPLEKS DAN BERBAHAYA

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 1.1 Jenis-jenis jalan raya 1.5 Aliran lalu lintas arah lalu lintas 7.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk diksi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. 1.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan berbahaya. 1.5.1 Kenal pasti arah datangnya lalu lintas. 7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.

ISNIN : BLA ms 75 BM 1 SELASA: BLA ms 76 RABU: BLA ms 77 KHAMIS: BLA ms 78 JUMAAT: BLA ms 79 #BM 1seperti dalam lampiran

MINGGU / TARIKH

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

BLA JILID 2 MINGGU 22 (24.06.13-28.06.13) Tema : Petani Moden Tajuk : Kebun Sekolahku Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend. Moral, Pertanian NM : rajin, kerjasama, berhati- hati, bersyukur KBT : KB membuat urutan, mengenal pasti, verballinguistik BCB mendengar dengan berkesan, bacaan intensif, mencatat nota Kontekstual - menghubungkaitkan EMK : Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 3.4.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong dan vokal berganding dengan tepat. 3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.3.1 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. ISNIN : BLA ms 1 BM 1 SELASA: BLA ms 2 RABU: BLA ms 3 KHAMIS: BLA ms 4&5 JUMAAT: BLA ms 6

#BM 1seperti dalam lampiran

TEMA PKJR: UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 2: MENGIMBAS LALU LINTAS

7.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan

7.3.1 Memahami apa yang dimaksudkan dengan mengimba lalu lintas untuk mengenal pasti risiko dan bahaya.

MINGGU / TARIKH

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

BLA JILID 2 MINGGU 23 (1.07.13-5.07.13) Tema : Petani Moden Tajuk : Dusun Pak Long Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend. Moral, Pertanian NM : rajin, kerjasama, berhatihati, bersyukur, tekun KBT : KB menjanakan idea, mengenal pasti BCB mendengar dengan berkesan, bacaan intensif Kontekstual - menghubungkaitkan 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu EMK : Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan melalui nyanyian secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam TEMA PKJR: pelbagai situasi. UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas. TAJUK 3: MENCARI PETUNJUK 7.2.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas. 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan betul. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 3.8.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. 4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. #BM 1dan eviden seperti dalam lampiran 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. ISNIN : BLA ms 7 BM 1 SELASA: BLA ms 8 RABU: BLA ms 9 KHAMIS: BLA ms 10 JUMAAT : eviden (B3DL1E1)

MINGGU / TARIKH

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

BLA JILID 2 MINGGU 24 (8.07.13-12.7.13) Tema : Petani Moden Tajuk : Ternakan Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend. Moral, Penternakan NM : rajin, membantu, teliti,Bersih KBT : KB menjanakan idea, mengenal pasti, menganalisis, membuat urutan BCB bacaan intensif 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan Kontekstual - menghubungkaitkan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita KP - interpersonal secara didik hibur. EMK : Kreativiti dan inovasi 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam Keusahawanan pelbagai situasi. TEMA PKJR: UNIT 5 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas. MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 4 : PEMERHATIAN LALU LINTAS 7.2.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas. 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan 1.3.3 Mendengar, memahami, dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan bercapah. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 3.8.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. #BM 1dan eviden seperti dalam lampiran 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. ISNIN : BLA ms 11 BM 1 SELASA: BLA ms 12 RABU: BLA ms 13 KHAMIS: BLA ms 14 JUMAAT: : eviden (B3DL1E2)

MINGGU / TARIKH

STANDARD KANDUNGAN 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3.4.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, digraf dan konsonan bergabung dengan tepat. 3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.

CATATAN BLA JILID 2 ISNIN : BLA ms 15 BM 1 SELASA: BLA ms 16 RABU: BLA ms 17 KHAMIS: BLA ms 18 JUMAAT: BLA ms 19

MINGGU 25 ( 15.7.13-19.7.13) Tema : Petani Moden Tajuk : Hasil Laut Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend. Moral, Perdagangan NM : rajin, membantu, berusaha, Kerjasama KBT : KB menjanakan idea, mengenal pasti, menganalisis, mensintesis, membandingkan dan membezakan BCB mencatat maklumat, bacaan intensif Kontekstual - menghubungkaitkan KP naturalis, interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan TEMA PKJR: UNIT 6 MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB TAJUK 1: TALI PINGGANG KELEDAR

#BM 1seperti dalam lampiran

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 6.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang. 6.2 Penggunaan alat penahan 10.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko.

4.4.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 6.1.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab. 6.2.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul. 6.2.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam atau melanggar objek

MINGGU / TARIKH

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

BLA JILID 2 MINGGU 26 (22.07.13-26.7.13) Tema : Mari Berniaga Tajuk : Hari Jualan sekolahku Sistem Bahasa : kata ganda penuh Ilmu : Pend. Moral, Perdagangan NM : rajin, kerjasama, jujur, adil, Kebersihan, bersungguh-sungguh KBT : KB menjanakan idea, mengenal pasti, menaakul BCB mencatat maklumat, bacaan intensif, bacaan imbasan Kontekstual - menghubungkaitkan KP verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.2.2 Membacadan memahamifrasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong,vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkaatan dua atau lebih suku kata, diftong,vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3.5.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 4.4.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. ISNIN : BLA ms 21 BM 1 SELASA: BLA ms 22 RABU: BLA ms 23 KHAMIS: BLA ms 24 & 25 JUMAAT: eviden (B3DT1E1)

#BM 1seperti dalam lampiran

TEMA PKJR: UNIT 6 MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB TAJUK 2: MENJADI PENUMPANG YANG BERTANGGUNGJAWAB

6.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang.

6.1.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab. 6.2.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul.

6.2 Penggunaan alat penahan

6.2.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam atau melanggar objek.

10.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko. 10.1.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab.

MINGGU / TARIKH

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

MINGGU 27 (29.7.13-6.8.13) Tema : Mari Berniaga Tajuk : Kedai Cenderamata Sistem Bahasa : ayat penyata Ilmu : Pend. Moral, DST NM : rajin, menghormati, menghargai, teliti KBT : KB menghubungkaitkan, mengenal pasti, menaakul, membandingkan dan membezakan BCB mencatat maklumat, bacaan intensif Kontekstual - menghubungkaitkan KP interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan TMK belajar melalui TMK TEMA PKJR: UNIT 7 MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH TAJUK 1: PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. 3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan percatan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan brevaza secara berpandu. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui lakonan spontan secara didik hibur. 5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.

BLA JILID 2 ISNIN : BLA ms 27 BM 1 SELASA: BLA ms 28 RABU: BLA ms 29 KHAMIS: BLA ms 30 JUMAAT: BLA ms 26

* CITRA BAHASA buku teks ms 98&103 (jika 5&6/8/13 bersekolah) #BM 1seperti dalam lampiran

1.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal.

1.6.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan secara sah atau tidak sah, serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal.

1.6.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan bertimbang rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko.

Anda mungkin juga menyukai