Anda di halaman 1dari 9

RPH KHSR

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KEMAHIRAN HIDUP Tarikh Masa Tahun Topik Unit Bidang : 06.01.20xx : 8.40 am 9.40 am : 5 Budiman : 1.7 Ikan hiasan : Pengenalan Ikan Hiasan : Reka Bentuk dan Teknologi

Hasil Pemb. : Pada akhir pembelajaran,murid dapat: i. Melabel 8 daripada 9 bahagian luar ikan (secara fizikal) dengan betul. ii.Menyebut 10 daripada 12 spesis ikan hiasan tropika dengan betul. Aktiviti Pembelajaran: 1. Pengenalan kepada ikan hiasan. 2. Mengenali sifat fizikal dan fungsinya 3. Mengenali contoh ikan hiasan dan ciri istimewa 4. Latihan pengukuhan dan pengayaan Elemen-elemen Bestari: Pendekatan : i) Kecergasan Pelbagai - Visual, verbal-linguistik, muzik, naturalistik ii) Kontekstual.

Kecergasan Emosi Komunikasi, kawalan diri Strategi Pembelajaran Berpusatkan murid, metakognitif Mod TMK Mod aplikasi, mod tutorial, mod penerokaan Kemahiran Pemudahcaraan - Penyoalan BBM Power Point, klip video, latihan interaktif, laman web ABM LCD, komputer Nilai-nilai Murni Mensyukuri dan mengagungi nikmat tuhan, menyayangi kehidupan, bekerjasama, bertanggungjawab KBKK - mencirikan, meneliti

Langk ah / Masa Set Induks i (5 Minit)

Isi Kandungan

Aktiviti P&P

Elemen Bestari

Pengenalan mengenai ikan hiasan tropika Soalan: Apakah nama ikan yang kamu lihat berdasarkan tayangan tadi?

1.Guru menayangkan video di skrin mengenai kehidupan ikan hiasan.

BBM: Lagu :(Ikan Kekek)

2. Murid-murid diminta meneliti video yang dipaparkan. BBM: 3. Guru bersoal jawab dengan muridmurid tentang video yang mereka tonton tadi. video ikan, LCD,laptop

Apakah kehidupan lain yang anda boleh dapati dalam persekitaran

Kecergasan 4. Guru mengaitkan tayangan dengan Pelbagai: tajuk dan tugasan serta panduan yang akan dilaksanakan oleh pelajar. Verbal Linguistik

Langk ah / Masa

Isi Kandungan

Aktiviti P&P

Elemen Bestari

ikan tadi?

Interpersonal Muzik

Bagaimanakah ikan hidup dalam persekitaranny a?

Nautralistik

KBKK:

Alat Berfikir Soalan dan Penyoalan

Strategi pembelajaran: Metakognitif

Mod TMK: Mod tutorial

Kecergasan Emosi: Komunikasi Kawalan Kendiri

Nilai Murni: Menyayangi

Langk ah / Masa

Isi Kandungan

Aktiviti P&P

Elemen Bestari

Langk ah 1 (10 Minit)

Mengenal dan melabel bahagianbahagian luar ikan Bahagian luar ikan:

Guru menerangkan secara ringkas mengenai ikan hiasan tropika.

kehidupan Mod TMK: Mod tutorial Mod aplikasi

Murid-murid meneliti penerangan guru. Pendekatan :

Penutup insang Sirip pektoral Sirip pelvik Dubur

Murid-murid diminta membentuk dan berada di dalam kumpulan masingmasing.(1 kumpulan 3 orang)

Kontekstual.

Strategi Pembelajaran: Berpusatkan murid

Sirip anal Sirip kaudal Sirip dorsal Sisik Mata

Murid melabel bahagian luar ikan menggunakan slaid yang ditayangkan di hadapan kelas

ABM: Aktivti murid dinilai dan diulas oleh guru. Slaid MS Power Point (lembaran kerja)

Nilai Murni: Kerjasama Mensyukuri nikmat tuhan

Langk ah / Masa Langk ah 2 (10 Minit)

Isi Kandungan

Aktiviti P&P

Elemen Bestari

Fungsi setiap bahagian luar ikan hiasan. a.Mata Untuk melihat b.Insang untuk bernafas c.Ekor Untuk menentukan hala tuju/arah. d.Mulut Untuk makan e.Sisik Pertahankan diri f.Dubur Pengeluaran bahan kumbahan atau najis g.Sirip Membantu pergerakan ikan

Guru memberi penerangan mengenai fungsi bahagian luar ikan hiasan menggunakan slaid MS Powerpoint.

BBM: MS Power Point Jadual Sifat Fizikal Ikan dan Fungsi

Murid mendengar dengan teliti dan memindahkan maklumat dalam nota.

ABM: LCD,laptop

Kecergasan pelbagai: Visual

Mod TMK: Mod tutorial

Langk ah 3 (10 Minit) -

Spesies ikan hiasan Tropika: Flower horn Guru bersoal-jawab dengan memilih secara rawak murid untuk mengesan pengetahuan sedia ada murid.

ABM: LCD,laptop

BBM: Kelisa MS Power Point Guru menayangkan slaid mengenai

Langk ah / Masa -

Isi Kandungan

Aktiviti P&P

Elemen Bestari

Guppy Pelaga Emas Angel Barb Gourami Koi Tetra Discus Kaloi

spesis ikan hiasan tropika.

Murid-murid meneliti dan mentafsir maklumat.

Kecergasan pelbagai: Interpersonal Visual

Mod TMK: Mod tutorial

Langk ah 4 (10 Minit)

Ciri-ciri istimewa yang ada pada ikan hiasan tropika.

Guru bersoal-jawab dengan memilih secara rawak murid untuk mengesan pengetahuan sedia ada murid.

Kecergasan Pelbagai: Naturalis Interpersonal

Soalan: Soalan: Apakah ciri-ciri ikan hiasan dari segi waiz, warna dan corak? Apakah ciri-ciri istimewa yang terdapat pada ikan hiasan tersebut.(saiz,warna dan corak)? Kemahiran Pemudahcaraan: Penyoalan Visual

Murid memberi perhatian pada

Langk ah / Masa

Isi Kandungan

Aktiviti P&P

Elemen Bestari

penerangan guru. Kecergasan Emosi: Keyakinan kendiri Komunikasi

Mod TMK: Mod tutorial

Kemahiran Berfikir: Mencirikan

Nilai Murni: Menyayangi hidupan Mengagungi kekuasaan tuhan Mod TMK: Mod apilkasi

Langk ah 5 (10 Minit)

Latihan pengukuhan

Guru menyediakan 1 latihan Interaktif.

Murid-murid menjawab latihan menggunakan laptop guru dan jawapan dipaparkan di skrin.

BBM: Latihan Interaktif

Langk ah / Masa

Isi Kandungan

Aktiviti P&P

Elemen Bestari

Guru mengedarkan 1 latihan pengayaan dan laman web untuk rujukan murid.

ABM: LCD,Laptop

http://www.aquariumfish.net http://fins.actwin.com/gallery/movies.p hp http://www.lagunakoi.com http://www.hikariusa.com http://www.ofish.com/Arwana/Arwana_Pemelihara an.htm http://www.geocities.com/juweru2/sepi lau.html

Kecergasan Pelbagai: Intrapersonal

Kecergasan Emosi: Keyakinan kendiri

Aktiviti murid dinilai dan dibincangkan.

Nilai Murni:Bertnggungja wab

Penutu Rumusan p pelajaran hari ini. (5 Minit)

Guru membimbing murid-murid membuat rumusan dan menilai hasil perbentangan setiap kumpulan menggunakan borang Rubrik.

BBM: Klip Video: Lagu (Ikan Kekek)

Guru meminta murid bersama-sama menyanyikan lagu berpandukan

Langk ah / Masa

Isi Kandungan

Aktiviti P&P

Elemen Bestari

tayangan klip video. Kecergasan pelbagai: Muzik