Anda di halaman 1dari 3

BORANG SOAL SELIDIK

TAHAP PENGUASAAN HUKUM TAJWID IDGHAM DALAM KALANGAN MURID TAHUN 4

BAHAGIAN A : LATAR BELAKANG RESPONDEN

Sila tandakan ( / ) dalam ruangan yang sesuai

1. Jantina

1. Lelaki

2. Perempuan

2. Umur 1. 9 tahun 2. 10 tahun 3. 11 tahun

BAHAGIAN B: TAHAP PEMAHAMAN RESPONDEN Sila jawab berdasarkan skala yang diberikan.

YA TIDAK

(Y) (T)

BIL 1

SOALAN Adakah kamu berminat mempelajari kelas Khatam Al-Quran ?

YA / TIDAK

Adakah kamu tahu tentang hukum tajwid yang terdapat di dalam Al-Quran ?

Adakah kamu membaca Al-Quran mengikut hukum Tajwid yang betul ?

4 5 6

Adakah kamu pernah mendengar hukum Idgam ? Tahukah kamu idgham terbahagi kepada dua ? Adakah kamu tahu Idgham terbahagi kepada Idgham Maalghunnah dan Bilaghunnah ?

7 8

Adakah kamu tahu huruf-huruf Idgham ? Adakah kamu tahu huruf-huruf Idgham Maalghunnah ?

Adakah kamu tahu huruf-huruf Idgham Bilaghunnah ?

10

Adakah kamu tahu cara bacaan bagi hukum


2

Idgham Maalghunnah ? 11 Adakah kamu tahu cara bacaan bagi hukum Idgham Maalghunnah ? 12 Tahukah kamu bacaan bagi Idgham Maalghunnah dan Bilaghunnah berbeza ? 13 Pernahkah kamu jumpa ayat yang mengandungi hukum Idgham Maalghunnah di dalam Al-Quran ? 14 Pernahkah kamu jumpa ayat yang mengandungi hukum Idgham Bilaghunnah di dalam Al-Quran ? 15 Pernahkah kamu diajar cara mudah untuk mengingati huruf-huruf Idgham ?