Anda di halaman 1dari 6

PERMATA YANG HILANG

PERMATA YANG HILANG

"Jika kita bukan pelita yang mampu menerangi malam,


memadailah kita menjadi kunang-kunang
yang menemani di kegelapan".
-Madah Pujangga.

PENGHARGAAN
Diucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Khatib Tuan Hj Mohd
Yusof, Senator Dato Hj Ahmad, Tuan Hj Abdul Aziz, Tuan Hj Jusoh,
Tuan Hj Tajuddin, Tuan Hj Zakaria, En Hamid, En Mohd Fuad, En
Mustaffa, En Abd Rahman, Ustaz Abdul Hamid, Ustaz Hj Omar, Tuan Hj
Idris, Hjh Anis, Puan Selamah dan beberapa guru lagi yang telah sudi
mengajarkan berbagai pengetahuan yang amat berguna bagi
melengkapkan isi buku ini. Sesungguhnya jasa-jasa mereka tetap akan
bermanfa'at kepada masyarakat dan dikenang zaman berzaman.
Setinggi-tinggi penghargaan juga kepada beberapa saudara dan rakan
yang telah memberikan galakan, saranan serta kemudahan rujukan
selama proses penulisan buku berlangsung dan sesungguhnya itu terbit
dari perasaan yang tulus ikhlas demi faedah generasi yang kemudian.
Semoga kerjasama yang sedemikian dapat menjadi contoh kepada semua
yang berilmu dan memanfa'atkan ilmu.
Ikhlas Dari,,

IbnuYusof
Permata Yang Hilang

PERMATA YANG HILANG

Jadual Kandungan
Pengenalan ............................................................................................... 10
Muqaddimah ...........................................................................................
Al-Fatihah ................................................................................................
Ringkasan Buku .......................................................................................
Permata Yang Hilang ...............................................................................
Kitab Yang Terhimpun.............................................................................
Menuntut Ilmu .........................................................................................
Sedutan Kata Imam Ghazali .....................................................................
Perempuan Untuk Lelaki..........................................................................
Faedah Berkahwin....................................................................................
Keperluan Berkahwin Dan Matlamatnya ..................................................
Ilmu Senggama Bangsa Melayu ...............................................................

11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

BAB FENOMENA ANGGOTA KELAMIN ........................................... 24


Faedah Mengetahui Anggota Jimak..........................................................
Asal Usul Kejadian Manusia ....................................................................
Empat Unsur Kejadian Manusia ...............................................................
Antara Lelaki Dan Wanita........................................................................
Kejadian Wanita.......................................................................................
Perempuan dan Jimak...............................................................................
Mengenal Faraj ........................................................................................
Bahagian Zahir Faraj................................................................................
Bahagian Dalam Faraj ..............................................................................
Hakikat Selaput Dara ...............................................................................
Bentuk-Bentuk Selaput Dara ....................................................................
Ural Jarum dan Sekitarnya .......................................................................
Gelaran Bagi Faraj Wanita .......................................................................
Rahsia Jenis Faraj Wanita ........................................................................
Empat Ciri Faraj Wanita...........................................................................
Tiga Saiz Zakar Lelaki .............................................................................
Tiga Saiz Faraj Wanita .............................................................................
Penyesuaian Saiz Zakar Dan Faraj ...........................................................
Gadis Lubang Tanduk ..............................................................................
Ilmu Kemutan Faraj .................................................................................
Mengenal Ghairah Faraj ...........................................................................
Payudara Dan Sekitarnya .........................................................................
Nafsu Jimak Seorang Perempuan .............................................................
Rahsia Makam Yang Lima .......................................................................
Logika Makam Yang Lima.......................................................................
Rahsia Bahagian Yang Kiri ......................................................................
Zakar Seorang Lelaki ...............................................................................
Zakar Jenis Berbeza .................................................................................
Rahsia Unsur Zakar..................................................................................

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
40
42
47
49
50
53
57
58
59
60
61
66
67
68
69
70

PERMATA YANG HILANG

Saiz Zakar Dan Petua Jimak ..................................................................... 72


Zakar Yang Sentiasa Bertenaga................................................................ 74
Bertindik Zakar ........................................................................................ 79
BAB PENJAGAAN BADAN MENERUSI PENCEGAHAN .................. 81
Ilmu Empat Tabib .................................................................................... 82
Petua Pantang Larang............................................................................... 83
BAB PENJAGAAN BADAN MENERUSI LATIHAN FIZIKAL ........... 84
Ilmu Nafas ............................................................................................... 85
Ilmu Nafas Melayu................................................................................... 88
Nafas Ketahanan Apok............................................................................. 89
Ilmu Nafas Tajul Muluk ........................................................................... 90
Ilmu Nafas Shiatsu Jepun ......................................................................... 91
Faedah Menjaga Makan Minum ............................................................... 92
Tiga Jenis Guna Makanan ........................................................................ 93
Makanan Menurut Islam .......................................................................... 95
Disiplin Senaman Harimau....................................................................... 96
Senaman Harimau .................................................................................... 98
Disiplin Senaman Kucing......................................................................... 111
Senaman Kucing ...................................................................................... 112
Senaman Tiga Sedondon .......................................................................... 122
Nafas Tiga Serangkai ............................................................................... 124
Panji Teruna............................................................................................. 126
Petua Adik Bangun Dulu.......................................................................... 131
Petua Terumbu Batin................................................................................ 133
BAB TERTIB JIMAK ............................................................................. 134
Faedah Mengetahui Tertib Jimak ............................................................. 135
Kelebihan Jimak Cara Islam..................................................................... 136
Komentar Awal........................................................................................ 137
Ringkasan Tertib Jimak Dalam Islam ....................................................... 138
Tertib Bergurau Senda ............................................................................. 139
Rahsia-Rahsia Istimta ............................................................................. 140
Rahsia Sembilan Lubuk Berapi ................................................................ 144
Edaran Nafsu (Mani) Perempuan ............................................................. 149
Rahsia Cenderakala Kuno ........................................................................ 150
Tiga Lubuk Nafsu .................................................................................... 152
Inzal Tiga Peringkat ................................................................................. 153
Doa-doa Percintaan Dan Pertemuan ......................................................... 154
Strategi Dan Ganjaran .............................................................................. 157
Ketika Terbaik ......................................................................................... 161
Tertib Sebelum Menghampiri Jimak......................................................... 162
Tertib Menghampiri Jimak ....................................................................... 164
Istimta' Sifatun Naum............................................................................... 166
Sasaran Istimta Sifatun Naum ................................................................. 167

PERMATA YANG HILANG

Langkah Istimta Sifatun Naum................................................................ 168


Istimta Kamasutra India .......................................................................... 172
Istimta Dinasti Han Cina......................................................................... 173
Rahsia Ciuman ......................................................................................... 174
Berbagai Kaedah Ciuman......................................................................... 176
Cumbuan Sekitar Wajah........................................................................... 179
Langkah Cumbuan Sekitar Wajah ............................................................ 180
Kaedah Sentuhan Lidah............................................................................ 181
Tertib Memulakan Jimak.......................................................................... 182
Tertib Meneruskan Jimak ......................................................................... 183
Tertib Ketika Keluar Mani Dan Selepas Jimak ......................................... 184
Ilmu Nisa ............................................................................................... 185
Rahsia Dan Praktik Ilmu Insan ................................................................. 187
Seni Kunci Damai .................................................................................... 188
Membangkitkan Syahwat Suami .............................................................. 190
Petua Cina Kuno Melambatkan Pancutan Mani........................................ 191
Senggama Petua Guru .............................................................................. 192
Teknik Memasukkan Zakar Dan Berdayung............................................. 193
Seni Dayungan Selam Mutiara ................................................................. 194
Senggama Cumbu Tangan........................................................................ 200
Senggama Paksi Bumi.............................................................................. 201
Pipit Sedih................................................................................................ 203
Langkah Makam Terakhir ........................................................................ 205
Nasihat Berkaitan Jimak........................................................................... 207
Mandi Wajib ............................................................................................ 208
BAB POSISI-POSISI JIMAK .................................................................. 209
Teknik Ciuman Kamasutra....................................................................... 210
Posisi Jimak Kitab Kuno .......................................................................... 213
Posisi Senggama Kamasutra..................................................................... 215
Posisi Senggama Cina Kuno..................................................................... 218
Posisi Senggama Melayu.......................................................................... 219
Posisi Senggama Barat ............................................................................. 225
Posisi Taman Wangi ................................................................................ 226
BAB BEBERAPA PETUA KETIKA JIMAK .......................................... 227
Tungguan Rindu....................................................................................... 228
Petua Yin Yang Dalam Dayungan Senggama........................................... 234
Jantina Anak Dari Hubungan Kelamin ..................................................... 235
Petua Barat Memilih Jantina Anak. .......................................................... 236
Petua Barat Mendapalkan Anak Perempuan ............................................. 237
Petua Barat Mendapatkan Anak Lelaki..................................................... 238
Petua Barat Mengenai Masa Kesuburan Isteri .......................................... 239

PERMATA YANG HILANG

BAB PEMULIHAN PRESTASI .............................................................. 240


Pengubatan Tenaga Batin ......................................................................... 241
Petua Penjagaan Tenaga Batin.................................................................. 242
Mati Pucuk Masalah Semua Lelaki .......................................................... 244
Pentingnya Jiwa Yang Tenang ................................................................. 245
Koleksi Penguatan Tenaga Batin .............................................................. 247
Petua Mengeraskan Dan Menguatkan Zakar............................................. 250
Petua Melewatkan Pancutan Mani............................................................ 251
Petua Membesarkan Zakar ....................................................................... 252
Rahsia Khasiat Madu Rahim .................................................................... 253
Jangan Minum Air Mazi........................................................................... 255
Petua Menghebatkan Nikmat Jimak ......................................................... 257
Maajun Hakim Abdullah dari Rome......................................................... 259
Maajun Kuat Dari Rome .......................................................................... 260
Maajun Sultan Mahmud Raja Melaka ...................................................... 261
Maajun Naskhah Khoja Muhammad Turki............................................... 262
Amalan-Amalan Berkaitan Jimak............................................................. 263
BAB CATATAN AMALAN MISTIK DAHULUKALA ......................... 265
Hukum Amalan Mistik............................................................................. 266
Antara Sihir dan Jampi Serapah Melayu................................................... 269
Contoh Jampi Serapah Ilmu Kelamin ....................................................... 272
BAB UJIAN-UJIAN PERSONALITI ...................................................... 274
Hakikat Bayangan Firasat......................................................................... 275
Tubuh Dan Kelakuan Wanita ................................................................... 277
44 Sifat Wanita ........................................................................................ 278
Firasat Anggota Badan ............................................................................. 282
Rahsia Cara Wanita Berjalan.................................................................... 286
Firasat Tahi Lalat ..................................................................................... 288
Firasat Nilai Keturunan Bangsa................................................................ 290
Rahsia Tabiat Wanita ............................................................................... 291
Bulan Melangsungkan Perkahwinan......................................................... 292
Petung Perjodohan Hari Kelahiran ........................................................ 293
BAB NOTA TAMBAHAN...................................................................... 294
Nota-Nota Tambahan ............................................................................... 295
Catatan Penutup ....................................................................................... 300
Renungan ................................................................................................. 301
Saranan Pembacaan dan Rujukan Prima................................................... 302
Terima kasih kerana telah memuat-turun ebuku Permata Yang Hilang.
Bahagian kedua ebuku ini mengandungi kandungan lengkap dan anda
perlukan katalaluan/password untuk membukanya.

Anda mungkin juga menyukai