Anda di halaman 1dari 1

TMK TAHUN 4

Dunia Komputer
Memahami peranti computer
Tahap Penguasaan 4
Nama: ..................................................................
Tahun 4 : .......................

Berikan justifikasi anda berkenaan peranti-peranti yang di bawah yang


dapat meningkat keupayaan sesebuah computer.

a)

b)

Justifikasi:

Justifikasi:

1.......................................................
.........................................................
.............................2..........................
.........................................................
.........................................................

1.......................................................
.........................................................
.............................2..........................
.........................................................
.........................................................

c)

d)

Justifikasi:

Justifikasi:

1.......................................................
.........................................................
.............................2..........................
.........................................................
.........................................................

1.......................................................
.........................................................
.............................2..........................
.........................................................
.........................................................
MENGUASAI / TIDAK MENGUASAI