Anda di halaman 1dari 3

TAJUK : NOMBOR BERARAH

NAMA : ______________________
NO. KAD PENGENALAN : _________________________
KELAS : _____________
TARIKH : ______________
B3D1E1
1) Cari hasil darab
a) 3 x (-8) =
b) -8 x 7 =
c) -15 x (-10) =

2) Cari hasil bahagi


a) 8 (-2) =
b) -48 6 =
c) -56 (-8) =
B3D1E2
1) Dengan menggunakan simbol < atau > , bandingkan nombor pecahan berikut

a)

b)

c)

d)

2) Susun nombor pecahan berikut mengikut susunan menaik

3) Susun nombor pecahan berikut mengkut susunan menurun

B3DIE3
1) Kira dan berikan jawapan dalam nilai terkecil
a.

b.

c.

d.

2)Kira dan berikan jawapan dalam nilai terkecil


a.

b.

c.

+(

dan

dan

d.

3)Kira dan berikan jawapan dalam nilai terkecil

a.

b.

c.

d.

X(

X(

4) Kira dan berikan jawapan dalam nilai terkecil


e.

f.

g.

h.