Anda di halaman 1dari 4

BORANG PENILAIAN KECERIAN DAN KEBERSIHAN (MINGGUAN)

SMK DESA KENCANA

BULAN: TARIKH:

MARKAH 10 10 5 5 10 20 10 10 5 5 10 100

JADUAL JADUAL CARTA SENARAI SUDUT KREATIVITI/ LANGSIR LANTAI TONG SUSUNAN TINGKAP JUMLAH
WAKTU BERTUGAS ORGANISASI NAMA MATAPEL HIASAN SAMPAH MEJA
AJARAN KELAS
3RK

3KAA

3A

3B

3C

3D

3E

3F

3G

3H

3I

KELAS TERCERIA: GURU PENILAI

KELAS KURANG CERIA : ................................................


BORANG PENILAIAN KECERIAN DAN KEBERSIHAN (MINGGUAN)
SMK DESA KENCANA

BULAN: TARIKH:

MARKAH 10 10 5 5 10 20 10 10 5 5 10 100

JADUAL JADUAL CARTA SENARAI SUDUT KREATIVITI/ LANGSIR LANTAI TONG SUSUNAN TINGKAP JUMLAH
WAKTU BERTUGAS ORGANISASI NAMA MATAPEL HIASAN SAMPAH MEJA
AJARAN KELAS
5RK

5KAA

5SK

5MPV

5A

5B

5C

5D

5E

5F

KELAS TERCERIA: GURU PENILAI

KELAS KURANG CERIA : ................................................


BORANG PENILAIAN KECERIAN DAN KEBERSIHAN (MINGGUAN)
SMK DESA KENCANA

BULAN: TARIKH:

MARKAH 10 10 5 5 10 20 10 10 5 5 10 100

JADUAL JADUAL CARTA SENARAI SUDUT KREATIVITI/ LANGSIR LANTAI TONG SUSUNAN TINGKAP JUMLAH
WAKTU BERTUGAS ORGANISASI NAMA MATAPEL HIASAN SAMPAH MEJA
AJARAN KELAS
4RK

4KAA

4SK

4MPV

4A

4B

4C

4D

4E

4F

KELAS TERCERIA: GURU PENILAI

KELAS KURANG CERIA : ................................................


BORANG PENILAIAN KECERIAN DAN KEBERSIHAN (MINGGUAN)
SMK DESA KENCANA

BULAN: TARIKH:

MARKAH 10 10 5 5 10 20 10 10 5 5 10 100

JADUAL JADUAL CARTA SENARAI SUDUT KREATIVITI/ LANGSIR LANTAI TONG SUSUNAN TINGKAP JUMLAH
WAKTU BERTUGAS ORGANISASI NAMA MATAPEL HIASAN SAMPAH MEJA
AJARAN KELAS
6 ATAS 1

6 ATAS 2

6 BAWAH 1

6 BAWAH 2

KELAS TERCERIA: GURU PENILAI

KELAS KURANG CERIA : ................................................