Anda di halaman 1dari 7

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

MATEMATIK
TINGKATAN 1
MATEMATIK TINGKATAN 1

2

MATLAMAT KURIKULUM MATEMATIK
Kurikulum Matematik Sekolah Menengah bertujuan untuk membentuk individu yang berpemikiran matematik dan berketerampilan
mengaplikasikan pengetahuan matematik dengan berkesan dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan,
supaya berupaya menangani cabaran dalam kehidupan harian bersesuaian dengan perkembangan sains dan teknologi.


OBJEKTIF KURIKULUM MATEMATIK
Kurikulum matematik sekolah menengah membolehkan murid:
1. Memahami definisi, konsep, hukum, prinsip dan teorem yang berkaitan dengan Nombor, Bentuk dan Perkaitan.
2. Memperluaskan penggunaan kemahiran operasi asas tambah, tolak, darab dan bahagi yang berkaitan dengan Nombor, Bentuk dan
Perkaitan.
3. Menguasai kemahiran asas matematik iaitu:
Membuat anggaran dan penghampiran
Mengukur dan membina
Memungut dan mengendali data
Mewakilkan dan mentafsir data
Mengenal perkaitan dan mewakilkannya secara matematik
Menggunakan algoritma dan perkaitan
Menyelesaikan masalah
Membuat keputusan
4. Berkomunikasi secara matematik.
5. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.
6. Menghubungkaitkan ilmu matematik dengan bidang ilmu yang lain.
7. Menggunakan teknologi yang bersesuaian untuk membina konsep, menguasai kemahiran, menyelesaikan masalah dan meneroka ilmu
matematik.
MATEMATIK TINGKATAN 1

3
8. Membudayakan penggunaan pengetahuan dan kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggungjawab.
9. Bersikap positif terhadap matematik.
10. Menghargai kepentingan dan keindahan matematik.
MATEMATIK TINGKATAN 1

4

BAND PERNYATAAN STANDARD
1 Tahu pengetahuan asas matematik.
2 Tahu dan faham konsep dalam matematik.
3 Tahu, faham dan boleh menggunakan kemahiran asas matematik.
4 Tahu, faham dan boleh menyelesaikan masalah matematik secara sistematik.
5
Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dengan
menggunakan pelbagai kaedah.
6 Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik secara kreatif, inovatif dan berkesan.


MATEMATIK TINGKATAN 1

5

DESKRIPTOR MATEMATIK TINGKATAN 1


TAJUK

BAND

DESKRIPTOR


1

Mengenal pasti nombor dengan betul.


2

Menentukan dengan betul,
- nilai tempat dan nilai digit nombor bulat.
- nombor ganjil, nombor genap dan nombor perdana.
- nilai pecahan dan nilai nombor perpuluhan.
- menggunakan symbol > dan < bagi dua integer.


3

Melakukan pembundaran nombor dengan betul dan tepat kepada,
- nombor bulat
- nombor perpuluhan

Menentukan gandaan dan faktor bagi nombor bulat dengan betul.


NOMBOR

*NOMBOR BULAT
*POLA DAN URUTAN
NOMBOR
*PECAHAN
*PERPULUHAN
*PERATUSAN
*INTEGER4

Melakukan operasi nombor secara sistematik kepada,
- gabungan yang melibatkan nombor bulat.
- gabungan jenis-jenis nombor.
- peratusan.
- integer.MATEMATIK TINGKATAN 1

6

5

Menyelesaikan masalah tidak rutin secara sistematik yang melibatkan gabungan operasi
pelbagai nombor.


6

Menggunakan idea kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan masalah matematik berkaitan
dengan nombor dalam suatu situasi harian yang melibatkan gabungan pengetahuan dan
kemahiran matematik secara sistematik.
atau
Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk persembahan, penulisan ,projek atau
permainan yang menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik berkaitan dengan
nombor secara berkesan.


1

Mengenalpasti bentuk dan ruang dengan betul.


2

Menentukan ciri-ciri sudut dan garis dengan betul.

Menamakan jenis jenis polygon dengan betul.


3

Mengukur dan melukis sudut dengan tepat.


4

Melukis bentangan kubus dan kuboid dengan betul.


BENTUK DAN
RUANG

*UKURAN ASAS
*SUDUT DAN GARISAN
*POLIGON
*PERIMETER & LUAS
*PEPEJAL GEOMETRI
5

Menyelesaikan masalah secara sistematik yang melibatkan,
- ukuran asas.
- sudut dan garis.
- polygon.
- perimeter dan luas.
- isipadu kubus dan kuboid.

MATEMATIK TINGKATAN 1

7

6

Menggunakan idea kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan masalah matematik berkaitan
dengan bentuk dan ruang dalam suatu situasi harian yang melibatkan gabungan
pengetahuan dan kemahiran matematik secara sistematik.
atau
Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk persembahan, penulisan ,projek atau
permainan yang menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik berkaitan dengan
bentuk dan ruang secara berkesan.


1

Mengenalpasti pemboleh ubah dengan betul.


2

Menyatakan pekali dan sebutan serupa bagi suatu sebutan dengan betul.


3

Menentukan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra dengan betul.


4

Memudahkan ungkapan algebra dengan tepat.


5

Menyelesaikan masalah berkaitan ungkapan algebra dengan sistematik.PERKAITAN

*UNGKAPAN ALGEBRA

6

Menggunakan idea kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan masalah matematik berkaitan
dengan ungkapan algebra dalam suatu situasi yang melibatkan gabungan pengetahuan dan
kemahiran matematik secara sistematik.
atau
Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk persembahan, penulisan, projek atau
permainan yang menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik berkaitan dengan
ungkapan algebra secara berkesan.