Anda di halaman 1dari 36

ANUGERAH

PELAJAR CEMERLANG
SMK KOTA MARUDU II KALI
KE-15

DIRASMIKAN OLEH:
DATU ROSLIN BIN DATU SIABOK
PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH
KOTA MARUDU

11 OGOS 2022

7.30 PAGI – 1.30 PETANG

DEWAN PERDANA,
SMK KOTA MARUDU II
ISI KANDUNGAN

Bil Kandungan Mukasurat


1 Atur cara Majlis 02
2 Ucapan Perasmi 03
4 Ucapan Pengetua 05
5 Jawatankuasa Induk 07
6 Jawatankuasa Pelaksana 08 — 10
7 Senarai Penerima Anugerah 11 — 17
Kecemerlangan HEM
8 Senarai Penerima Anugerah 18 — 24
Kecemerlangan Kokurikulum
9 Penghargaan kepada Institusi 25
Luar
10 Senarai Penerima Anugerah 26 — 30
Kecemerlangan Kurikulum
11 Penerima Anugerah 32 — 34
Khas Pengetua
12 Penghargaan 35

1
ATURCARA MAJLIS
7.00 pagi Kehadiran AJK

7.15 pagi Kehadiran Pelajar dan Guru

7.30 pagi Ketibaan Ibu/bapa dan jemputan

7.45 pagi Ketibaan Pengetua

7.55 pagi Ketibaan Perasmi

8.00 pagi - Persembahan Sambut Tamu


- Nyanyian Lagu Negara Ku
- Nyanyian Sabah Tanah Air Ku
- Bacaan Doa
- Ucapan Alu-aluan dari En. Morris Kundapit
(Pengetua SMK Kota Marudu II)
- Ucapan Perasmian oleh Datu Roslin Datu
Siabok, Pegawai Pendidikan Daerah Kota
Marudu
- Penyampaian Cenderahati Perasmi
- Persembahan Choral Speaking Cuatro UM
- Penyampaian Anugerah HEM
- Persembahan Nyanyian Solo
- Penyampaian Anugerah Kokurikulum
- Persembahan pelajar (Aerodance)
- Penghargaan Institusi Luar
- Penyampaian Anugerah Kurikulum
- Orkestra (Sky Community Hostel)
- Anugerah Khas Pengetua
- Majlis Bergambar
- Makan Tengahari
1.30 petang Bersurai

2
UCAPAN PERASMI
Beras kunyit saya taburi,
Air mawar direnjis wangi.
Berkembang kasih menabur budi,
Undangan tuan amat disanjungi.

Bersyukur saya ke hadrat Allah SWT kerana pada pagi yang mulia ini dapat kita
bersama-sama menghadiri Majlis Anugerah Kecemerlangan Pelajar pada tahun ini.
Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada
jawatankuasa Majlis Anugerah Kecemerlangan Pelajar, Sekolah Menengah Kebangsaan
Kota Marudu II kerana sudi menjemput saya untuk merasmikan Majlis Anugerah
Kecemerlangan SMK Kota Marudu II pada kali ini. Saya juga ingin mengucapkan syabas
dan tahniah kepada pihak sekolah yang berjaya mengadakan program seumpama ini
sebagai pembakar semangat kepada anak-anak pelajar untuk bersaing mencipta
kecemerlangan dalam pelbagai bidang. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada para
pelajar cemerlang sekolah ini.

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian,

Seperti yang kita sedia maklum, para pelajar merupakan tiang negara, pewaris bangsa
yang bakal menjadi pemimpin negara satu hari nanti. Para pelajar ini bukan sahaja
belajar semata-mata untuk belajar tetapi untuk dididik sebagai pewaris negara agar
menjadi modal insan yang berilmu dan berakhlak mulia. Hal ini selari dengan sasaran
membawa negara mencapai standard pendidikan berkualiti di peringkat antarabangsa
yang perlu digalas oleh semua pihak. Pelbagai program diperkenalkan Kementerian
Pelajaran Malaysia seperti Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah sebagai platform
meningkatkan penglibatan ibu bapa dengan pembelajaran anak-anak serta
menggalakkan penglibatan komuniti dengan sekolah. Inisiatif ini seperti yang
termaktub dalam Laporan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-
2025, merupakan salah satu daripada 11 anjakan strategik dan operasi menyediakan
pendidikan yang berkualiti adalah kerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor
swasta secara meluas.

Lantaran Kementerian Pendidikan telah memperkenalkan Pentaksiran Bilik Darjah


(PBD) iaitu pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi
mendapatkan maklumat tentang perkembangaan, kemajuan, kebolehan dan
pencapaian murid yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan pada tahun 2016.
Dengan kata lain, kita perlu melahirkan para pelajar yang cemerlang dan kompeten
iaitu mencapai standard kualiti untuk merealisasikan aspirasi dan agenda negara.

3
UCAPAN PERASMI
Hadirin sekalian,

Saya percaya sambutan Majlis Anugerah Kecemerlangan pada hari ini adalah selari
dengan matlamat memberi dorongan dan memotivasikan para pelajar agar terus
berusaha untuk mencapai kecemerlangan dalam semua bidang. Saya yakin SMK Kota
Marudu II di bawah pimpinan yang ada ini cukup berkemampuan dan berkebolehan
untuk melahirkan murid-murid yang bukan sahaja cukup cemerlang dalam bidang
akademik malah cukup cemerlang dalam kegiatan sukan dan kokurikulum sama ada di
peringkat daerah, negeri, kebangsaan malah di peringkat antarabangsa. Syabas dan
tahniah saya ucapkan kepada setiap anak didik, para guru dan warga SMK Kota Marudu
II. Semoga program seumpama ini dapat berterusan pada masa-masa akan datang bukan
sahaja untuk pelajar yang cemerlang tetapi juga yang kurang cemerlang
tetapi ada peningkatan atau kemajuan.

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian,

Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada
para pelajar yang akan menerima hadiah nanti atas pencapaian mereka dan diharapkan
pencapaian cemerlang tersebut tidak berakhir di sini sahaja. Teruskanlah kecemerlangan
itu sampai bila-bila. Segala kejayaan ini tidak seharusnya melekakan kita.

Kepada para pelajar yang tidak menerima hadiah, janganlah kecewa tetapi ingatlah
pesanan saya ini. Untuk menjadi seorang pelajar yang cemerlang, kita harus mempunyai
sikap rajin berusaha dan tidak mudah berputus asa, berpeganglah pada prinsip alang-
alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan. Saya percaya para pelajar yang
mendapat anugerah pada hari ini merupakan mereka yang rajin
berusaha dan konsisten dalam usaha. Mereka yang cemerlang ini biasanya rajin pada
setiap masa dan bukannya rajin menjelang peperiksaan semata-mata atau rajin mengikut
musim. Saya percaya jika para pelajar dapat mencontohi mereka yang menerima
anugerah pada hari ini, anda juga pasti akan berada di tempat tersebut pada tahun akan
datang.

Akhir kata, saya ingin mengambil kesempatan sekali lagi mengucapkan tahniah dan
syabas kepada semua guru kerana berjaya menganjurkan Majlis Anugerah
Kecemerlangan Pelajar pada tahun ini.

Digerak oleh iltizam mencapai kecemerlangan, saya dengan lafaz


Bismillahhirrahmannirahim (Dengan nama Allah yang Maha pemurah lagi Penyayang)
MERASMIKAN Majlis Anugerah Kecemerlangan Pelajar SMK Kota Marudu II tahun
2019,2020 dan 2021.

DATU ROSLIN BIN DATU SIABOK


PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH
KOTA MARUDU

4
UCAPAN PENGETUA

Selamat pagi, salam sejahtera,


Salam Sekolahku Sejahtera dan Salam Keluarga Malaysia.

Setinggi kesyukuran saya rafakkan ke hadrat Yang Maha Esa kerana dengan limpah kurnia-Nya
saya dapat merakamkan sepatah dua kata dalam Majlis Anugerah Kecemerlangan SMK Kota
Marudu II kali ke-15. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih dan tahniah kepada
semua ahli jawatankuasa majlis yang berjaya menganjurkan majlis ini selepas dua tahun kita
berehat kerana pandemic Covid-19. Sekalung penghargaan juga saya ucapkan kepada ibu bapa,
para waris dan putera-puteri SMK Kota Marudu II yang hadir memeriahkan majlis kita pada
pagi ini.

Sidang hadirin yang dimuliakan,

Majlis Anugerah Kecemerlangan ini merupakan kemuncak pengiktirafan pihak sekolah kepada
pencapaian pelajar yang cemerlang khususnya dalam bidang kurikulum, kokurikulum dan Hal
Ehwal Murid (HEM) sepanjang tahun 2019, 2020 dan 2021.

Walaupun sudah 2 tahun kita melalui PKP yang melarang semua institusi pendidikan
mengadakan majlis besar secara bersemuka, pihak sekolah tidak melupakan penghargaan
kepada pelajar-pelajar yang telah berjaya mengharumkan nama sekolah terutamanya generasi
2019 dan 2020. Setinggi-tinggi tahniah kepada semua penerima hadiah. Semoga anugerah yang
diperoleh akan terus membakar semangat anak-anak pelajar untuk terus cemerlang dunia dan
akhirat.

Berbekalkan moto ‘Let Together Strive Towards Success’ pihak sekolah mengajak semua warga
sekolah dan ibu bapa termasuk pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dengan
sekolah untuk bersama-sama meletakkan SMK Kota Marudu II sebagai sebuah institusi
Pendidikan yang dapat melahirkan murid yang seimbang dalam aspek jasmani, emosi, rohani
dan intelek serta berperibadi mulia

Hadirin yang dihormati sekalian,

Kita semua sedia maklum bahawa sepanjang PKP , institusi Pendidikan melalui norma baharu
proses pengajaran dan pembelajaran iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah (PdPR) yang
sangat mencabar baik kepada pihak anak-anak, ibu bapa dan sekolah. Ditambah dengan
kebolehcapaian akses internet yang lemah di kawasan tempat tinggal murid menyukarkan
murid-murid dan guru berkolaboratif sepanjang PdPR. Namun anak-anak pelajar SMK Kota
Marudu II tetap didedahkan dengan aktiviti yang mendidik kematangan mereka dalam
mendepani cabaran dunia global melalui pembelajaran di rumah .

Pendek kata, cabaran pendemik Covid- 19 ini bukanlah penghalang kepada para pelajar
melakarkan kecemerlangan akademik dan kokurikulum. Bahkan, guru-guru juga disarankan
sentiasa berusaha menyesuaikan bahan pembelajaran mengikut keupayaan capaian murid.
Syukur pada tahun 2022, kita telah kembali kepada kehidupan normal dan belajar secara
bersemuka.

5
UCAPAN PENGETUA
Hadirin yang dihormati sekalian,

Keputusan SPM 2020 dan 20221 telah membuktikan kesungguhan dan komitmen para pelajar, waris
serta guru walaupun terpaksa menempuh dugaan dan cabaran pengajaran dan pembelajaran era
pandemik Covid 19. Syukur dengan berkat keizinan Tuhan, para pelajar SPM 2020 telah memperoleh
kejayaan yang cemerlang. Keputusan peperiksaan SPM, SMK Kota Marudu II telah mencapai Gred
Purata Sekolah (GPS) sebanyak 5.38 pada tahun 2020 berbanding 5.71 pada tahun 2019. Manakala
GPS SPM 2021 agak menurun, iatu 5.57. Namun sekolah sangat berbangga kerana berjaya
melahirkan beberapa orang pelajar cemerlang yang mendapat 9A , 8A, 7A dan 6A dalam semua mata
pelajaran. Pada SPM 2019, pelajar cemerlang SMK Kota Marudu II ialah Clara Ivyra Mewal telah
mendapat 9A, SPM 2020, Markryan Marceleo Marjunting, 8A dan SPM 2021, Julie Grace 9A. Manakala
bagi keputusan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM), pada tahun 2019, GPS sekolah ialah 2.44 (
kelulusan 98%) dan 2.49 pada tahun 2020. Kita Berjaya melahirkan beberapa calon STPM yang
cemerlang antaranya adik Brian Julis yang mendapat PGNK 3.92 (3A 1A-) pada tahun 2019 dan adik
Raieno Mansawit dengan keputusan PGNK 3.92 (3A1A-).

Sesungguhnya, kejayaan yang dicapai adalah hasil usaha murid-murid, guru-guru, kakitangan
sekolah, pihak PIBG dan kerjasama serta sokongan yang tidak berbelah bahagi daripada ibu bapa.
Semoga kejayaan ini terus menjadi pemangkin untuk warga SMK Kota Marudu II terus mengorak
langkah menyemarakkan budaya ilmu demi melakarkan kejayaan yang lebih cemerlang.

Hadirin yang dimuliakan,

Fokus sekolah juga bukanlah sekadar dalam bidang akademik, tetapi sekolah turut menyasarkan
penglibatan pelajar dalam bidang kokurikulum dan koakademik . Pada tahun ini saja, beberapa
kejayaan berjaya dirangkul dalam bidang sukan dan permainan seperti Bola Jaring, Bola Tampar,
Memanah, Hoki, Catur, Badminton, Bola Baling dan bola keranjang serta olahraga. Malah beberapa
orang pelajar kita terpilih untuk mewakili Daerah Kota Marudu ke kejohanan peringkat negeri.
Sesungguhnya ini merupakan pencapaian yang amat membanggakan kita warga sekolah. Selain itu,
penglibatan pelajar dalam program-program yang dianjurkan secara atas talian dapat memberi
keseimbangan dalam melahirkan pelajar yang bijak dan intelek, mampu menguruskan emosi serta
memiliki kesihatan rohani dan jasmani.

Sesungguhnya, aspek disiplin menjadi cerucuk utama dalam pembinaan jati diri murid-murid di
sekolah ini mencapai kejayaan khususnya dalam bidang akademik. Saya juga percaya kekuatan
disiplin yang dibina dalam kalangan murid di sekolah ini akan mampu menuai hasil yang
membanggakan. Semoga kita terus kekal bekerjasama dalam mengharungi cabaran Pendidikan Alaf
ke-21.

Sebelum saya mengundur diri, izinkan saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan
sekalung terima kasih kepada Yang Berbahagia, Datu Roslin bin Datu Saibok ,Pegawai Pendidikan
Daerah Kota Marudu, pihak PIBG dan kakitangan SMK Kota Marudu 2, waris-waris serta semua pihak
yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan Majlis
Anugerah Kecemerlangan, SMK Kota Marudu 2 Kali ke-15. Saya juga mengambil kesempatan untuk
memohon ribuan maaf sekiranya majlis kami pada hari ini terdapat cacat celanya.

Sekian.

ENCIK MORRIS KUNDAPIT


PENGETUA SMK KOTA MARUDU II
6
JAWATANKUASA INDUK

Penaung : Puan Tah Nia Binti Haji Jaman


Pengarah Pendidikan Negeti Sabah
Penasihat : Datu Roslin Bin Datu Siabok
Pegawai Pendidikan Daerah Kota
Marudu
Pengerusi : En. Morris Kundapit (Pengetua)
Tim. Pengerusi : En. Banius Kangau (PK 1)
Naib Pengerusi I : En. Weltter Ariffin (PK HEM)
Naib Pengerusi II : Pn. Asnah Binti Salamat (PK Kokum)
Penyelaras Program : En. Weltter Ariffin (PK HEM)
Penolong Penyelaras : Pn. Asnah Binti Salamat (PK Kokum)
Setiausaha : Pn. Noor Shahariyah Binti Samsudin
Penolong Setiausaha : Pn. Noraidah Atoh
Bendahari : Pn. Haimasleha Hairun(K)
: En. Zulkifli Bin Salleh
AJK Tertinggi : Pn. Kaseren Dominikus (PK Ting. 6)
: Pn. Ferrenica @ Veronice Sipaul
(PK PPKI)
: Jailin Gumpil ( KB Bahasa )
: Junas Sintom ( KB Sains & Math)
: Norhayati Isha ( KB Kemanusiaan)
: Jamilah Bakar ( KB TVET)
: Pn. Nor Azila Binti Adenan (SU PKBS)
: En. Arman Aliamat (SU STPM)
: Pn. Noreen Doasa (SU SPM)
: Pn. Olivia Oh (SU PBD)

7
JAWATANKUASA PELAKSANA
Pengarah Program : En. Weltter Ariffin
: Pn. Asnah Binti Salamat
Setiausaha : Pn. Noor Shahariyah Binti Samsudin
Penolong Setiausaha : Pn. Noraidah Atoh
Bendahari : Pn. Haimasleha Hairun(K)
: Cik. Roseline Salapan
Floor Manager : Cik Norhayati Binti Isha (K)
: Syed Mohamad Ashraf Bin Mokdin
Raptai/Runner : Cik Freshniellis Mcquineo Jappri (K)
: Pn. Rozanah Marabin
: Pn. Ellista Albert
Protokol : En. Datu Sainuddin Bin Datu Hussin
Penyambut tetamu : En. Morris Kundapit(Pengetua)
: En. Banius Kangau (PK1)
: En. Wellter Ariffin (PK HEM)
: Pn. Asnah Binti Salamat (PK Kokum)
: Pn. Kaseren Dominikus (PK Tingkatan 6)
: Pn. Ferrenica @ Veronice Sipaul (PK PPKI)
: Cik Norhayati Isha (KB Kemanusiaan)
: Pn. Jailin Gumpil (KB Bahasa)
: En. Junas Sintom (KB Sains Matematik)
: Pn. Jamilah Binti Bakar (KB TVET)
Juruiring : En. Banius Kangau (Perasmi)
: Pn. Ferrenica@Veronice Sipaul (Pengetua)
: En. Junas Sintom (YDP PIBG)
PA Sistem : En. Majhony Mahap(K)
: En. Azlan Guntalib
Bacaan Doa : Ustz Mohd Asmawi Bin Ali
: Ustz Zaidi Kabil
Elektrikal : En. Azereyce Bin Iwon (K)
: En. James Kundapit
: En. Bilhorn Defrin
Dokumentasi/Fotografi : Ustzh Murni Najihah Binti Hamzah(K)
: Cik Viviana Henry
Pancaran LCD & : Cik Chen Soo Yin (K)
Persembahan Multimedia : Cik Nurain Bt. Mohd Nasri
: Eliana Ann Binti Malampit@Maurice(praktikal)
Juruacara Majlis : En. Ehzatulawlia Hassan
: Pn. Marlina Liew
: Pra U (2 orang)
Sambutan/ Persembahan : Pn Olivia Oh (K)
: Pn. Haimasleha Hairun
Kompang : Ustz Zaidi Kabil (K)
: Ustz Asmawi
8
JAWATANKUASA PELAKSANA
Hiasan Pentas & Dewan : Pn. Noreen Doasa (K)
: Pn. Noraidah Atoh
: Pn. Helna Lilikon
: Pn. Nainalis Nasir
: Pn. Noor Shahariyah Samsudin
: Pn. Jurinah Nandoh
: Pn. Siti Najihah Binti Mohamad Nawi
: En. Horace Ressi
: En. Jiran Daud
: En. Richales Kinchin
: Adriannie Yaga (praktikal)
: Chelsea Cindy Laokin (praktikal)
: Geo Dzentri Ahmat (praktikal)
: Elniesah Dianah Kindon(Praktikal)
Buku Aturcara : Pn. Nor Azila Binti Adenan(K)
: Pn. Siti Baizura Nastin
Banner & Backdrop : En. Fedelish Modirim (K)
: En. Pajos Aliong
Peralatan Dewan : En. Hilton Soibik (K)
: En. Nawandey Warry Nawari
: En. Fandi Bin Jafri
: En. Arman Aliamat
: En. Jeros Manggong
: En. Charles Bellston Doson
: En. Bilhorn Defrin
: En. Hantzebre James
: En. Benedict
: Herry Anderson Marudin (praktikal)
: Jeremy Aames James (praktikal)
: Niccholl Marius (praktikal)
Keselamatan &Disiplin : En. Gayos Aliong (K)
: En. Bommey Jamadil
: Cik Nor Azura Adenan
: En. James Kundapit
: En. Jingol Metin
: Pengawal Keselamatan
Jamuan VIP& Guru : Pn. Asmah Duah (K)
: Pn. Ruzitah Kamit
: Pn. Tiadun Nalin
: Pn. Jamaliah Bidin
: Pn. Yona Charles
Surat Jemputan : Pn. Nur Juliana Masingan ( K)
: Pn. Norsabturiah Binti Dul
: Cik Diana Majou 9
JAWATANKUASA PELAKSANA
Penyedia Teks Ucapan : Pn. Yona Charles (K)
: Pn. Maria Sabin
Penyelidik Biodata Tokoh : Pn. Jamilah Binti Bakar (K)
Ibubapa Pn. Jailin Gumpil
Tokoh Pelajar (L &P) : En. Datu Sainudin (K)
: UBK
Hadiah dan Sijil : Pn. Rajiah Binti Igang (K)
: Pn Tracy Marcus
: Pn. Lydia Jumat
: Pn. Asnani Asik
: Cik Afenyee Inggiu
: Cik Nur Anina Shuada bt Abdul Rahman
: Pn. Nurul Hasanah Binti Jamasin
: Elve Carbera Yosliy (praktikal)
: Finley Wong (praktikal)
Cenderahati Tokoh ibu/bapa : Pn. Siti Liah Binti Atin
: Pn. Charie Lenny Franklin
Penyelaras Penerima Cik Faiqah Bt. Kadir (K)
: Cik Farhanim bt Suhaimi
: Pn. Hasnawati Binti Kaddase
: Cik Voon Chen Li
: Pn. Sutiah Onggoh
: Pn. Rinah Langap
: Pn. Vannesa Binti Jinal
: Fifiahricka Binti Juis (praktikal)
: Nurul Aidah Binti Masri (praktikal)
Penyelaras Pakaian/ Jubah : Pn. Norlida Bonat
Cik Lenny Norosan @ George
: Winnie Chong Yit Rong (praktikal)
: Glovia Moijing (praktikal)
: Nurul Ain Hafiqah Binti Raim (praktikal)
Kebersihan (Lantai dewan dan : En. Al Malik Sabdani (K)
Tandas tetamu) : Syarikat Pembersihan
Buku pelawat : Cik Roseline Salapan(K)
: Pn. Marcilla Binti Ginsain
Publisiti : En. Nyermen Selipat (K)
: En. Mosiong @Royce Madjaman
Photo Booth : Pn. Marni Amin (K)
: Pn. Sumarni Bt. Lakulassa
: Pn. Emmae Thaleen Arinjamal
: Cik Norhasnidah Mohd Sari
: Emysafira Jaulin@Jualan (praktikal)

10
JAWATANKUASA PELAKSANA
Panel Pemilihan Penerima : En. Morris Kundapit (Pengetua)
Anugerah Khas : En. Banius Kangau(PK Pentadbiran)
: Pn. Asnah Binti Salamat (PK Kokum)
: Pn. Kaseren Dominikus (PK Tingkatan 6)
: Pn. Ferrenica @ Veronice Sipaul (PK PPKI)
: Cik Norhayati Binti Isha ( KB Kemanusiaan)
: Pn. Jailin Gumpil (KB Bahasa)
: En. Junas Sintom (KB Sains & Matematik)
: Pn. Jamilah Binti Bakar (KB TVET)
Panel Pemilihan Anugerah : Pn.Asnah Binti Salamat (PK Kokum)
Kokurikulum : En. Jafleh Talah (PK KOKUM Tingkatan 6)
: En. Bilhorn Defrin (SU Sukan )
: En. Syed Mohamad Ashraf Bin Mokdin (Penyelaras UB)
: En. Bommey Jamadil (Penyelaras Sukan dan Permainan)
: Pn. Olivia Oh (Penyelaras Kelab Akademik)
: En. Jiran Daud (SU Kokum)
: Cik Nor Azura Adenan (Pen SU Kokum)
: En. Jesson Hintanau (Pen. SU Sukan PPKI)
: En. Weltter Ariffin (PK HEM)
Panel Pemilihan Anugerah HEM
: Pn. Kaseren Dominikus (PK Tingkatan 6)
: En. Samawi Kula
: Cik Nor Azura Binti Adenan (Unit Disiplin)
: En. Fandi Jafri (Unit Disiplin)
: En. Bommey Jamadil (Asrama)
: Pn. Sylvia Simeon (UBK)
: Pn. Asnani Asik (PSS)
Panel Pemilihan Pelajar : En. Banius Kangau (PK Pentadbiran)
Cemerlang STPM, SPM, PT3, : Pn. Kaseren Dominikus
dan Pencapaian Pelajar Terbaik : Pn. Nor Azila Binti Adenan
: En. Arman Aliamat (SU STPM)
: Cik Olivia Oh (PBD)
Cetak dan Klip : Pn. Tinumah @Justina Binti Madut (K)
: Pn. Sauziah Masapi
Kewangan dan Sponsor : Semua pentadbir
: En. Al Malik Sabdani
: Pn. Sauziah Masapi
Gimik perasmian : En. Fedelish Modirim
: Ervilan Bin Rogelio (praktikal)
: Isabelle Michelle Anna Uto Binti Izaak Igo (praktikal)

11
ANUGERAH
KECEMERLANGAN
HAL EHWAL MURID
PENGAWAS SEKOLAH
TAHUN 2021
MAXUCEARDO UBIN NURAIN BINTI AMIN
MOHD HAZIQ IFWAT BIN JAILANI NUR SYAIDA BINTI ALUH
MOHD KHAIRAN KHAI BIN VERMOND KETTY DANNY
NUR BALQIS SYARMILA ALDRO PIDDIN
GRACE MADAIL HELVIE ONOS
FERNIH JUSLI RYNDYCHALLS DIRIN
NUR ‘ ALEYA FATHIN BINTI RAIM AMIRUL DANISH BIN HAMDAN
CARROLAINNE JIWON NUR SHARFINIE BINTI IBRAHIM
SARLINE JABON NURULAINNATASYA BINTI KUDOH@JAMIL
EVANTASHA VELARICA MEXWELL ADREA AVEYLIENDA ANTHONY
DANISH IRHAM BIN MASRE BARRECHIN JINJON
SITI NURFATIMAH BINTI MUNIR ANDRE ALLSON INGKAI
NURAFIQAH SHAHNIM BINTI MUNIR SAIDATUL AKMARIZZAH BINTI MASARI
FRESCIE KOLICE NUR FARAH FARHANA BINTI ZULKIFLEH
NUR SHAFIRAH BINTI MOHD RIDWAN NUR HAZRINAH MAJAKI
INTAN RETIKA BALQIS BINTI JANIZAM ADLYNN DAINAL
JULMAH BINTI ABDULLAH ADRO JALI
NOR ATIKAH BINTI ABDUL RAHIM NUR FASHA UMAIRAH BINTI MUHAMMAD
ELBERTO ZITOL SHAH NIZAM
AIMAN AMIRUDDIN NURUL JUNAITUL IFTIZAM BINTI MISTANG
JEANLEY JURIMON SITI NORZIANA BINTI MOHD
NURFAADIAH BINTI TALIP ZAIN@MOHAMAD
VENNIE ELFY BINTI VENSON DENNIS ENRIQUE
NORIN RONNY ALLEXWEN REIBIE
MEXWELL YUNUS MAXWELL REIBIE
ALICIA MALINUS VIEOLETA JERAN
ADRIANE ANN HARRY AMAT BIN NASRAN
ARYIANA BRENDA CHONG ROSE ATIRAH SIMBULUK
NUR ILLYQA ILLYANA GEORGE JELCY CHOLYN DIRIN
NURUL SYAFIKA ROSLAN AMY CHERLYANAH JACKLY
DEASYREE NULIUS ALLEYSHA ELWINA PEIRUS
MOHD ISMA HARIL HAMZAH BIN ROSLAN SYLISLYN ALEYSIUS
MIKE DAVEN JAMES NURSUHAILAH YUSOP
MOHD AL-AFIE IZZUL EMEYLIAHZILAH JUSINIM
NURHIDAYAH BINTI SALBIN CHRISDYANIE ERNAH RISHA SAMLIE
JELETO ROTOP DAYANG NORHIDAYAH BINTI ZALDY
VICKEN JOSMIN EROCKY LEE SAKARIM
NUR ALIYA NAZWA BINTI MOTULIS SYALVICSON MANSON
MOHD IQMAL BIN RIZAN ASNITA SAIBON
NUR FATIHAH BINTI ARMAN MERCEY DIZUAN
NUR SARA BINTI UTUH SAN NURUL SYAZWANI IZZATI BINTI JOLONA

13
PENGAWAS PUSAT SUMBER
SEKOLAH TAHUN 2021
AMYLIANA YAKUB BRYANDAN HANSGYVERS SUNNY
DAVE HENDERY CALVIN NAKTIRI
EVLIN JENAI CLAERA FONSEKA MEWAL
MARIE MAJORIE MAJIWIS JENESON JIMIN
MARLIANA LIA KAMAWIN MASNIZAH MARTIN
ROZIE JUMILY RECEY MARTIN
CLAIRE MARK MADINAH RIEO NIVEO JIOR
HALARRY THOMES LANGGOR SITI DANNY
HEPPY ANDRIAN OLOI SITI NORAINA MOHD. JAMRI
ISAHIZA JAIPI STIVENLEY JABINSON
JESUAH JUNIH WAINDLIN RODDIN
MUHD. HAFIZUDDIN BIN RAFFAE HELMAN LAIM
NUR ADILIA ARDILLA JUTIN HERRYWELLNOE RAYMON
PATRICK SANTAGOK JAERETH JURIN
PREITY ELSIEVIANA JEPIH JOAN ROMMY NONONG
RONALD BIDING MOHD. FARYZAL SHAZWAL
SHARIFAH SARLINEY ARMAN NORIN RONNY
ARNINAZIRAH BINTI OYOH

PENGAWAS SPBT TAHUN 2021


EASTER WAINIE MARTIN EWINSON ERIK
JIBRAEL ONISON JACKSON JOH BIN JUNIH
DAVE AERON BIN REFLEN MARCELA
MOHAMMAD KHMARULL BIN RUSLI CINDY HO AI SHIN
AYUWANDIRA AWONG ARIMATIYA METTO
FRISCY MELL MATINGOL ERNA MARDIANA JESON
VILEIRRA DEPRESCO SUNNY EVLIN JENAI

14
PEMBIMBING RAKAN SEBAYA
TAHUN 2021
MADELYN G. JAINIS BEZLIN BENNY
EVE NISHA AZIRA JUPILI CHESTER GERALD JOE
VALERANCIA SALNY JISLON ESTEREKA FREDERIN JUSUA
NUR FAIZAH BINTI ARFANDI SHAZMIZA EDORA MOSUNGKIL
MOHD IRFAN HAIRUL BIN JAKUB PRINZE NELEVEKRIE HARRY
SITI NORASITA BT MUHAMAD OLYVER HANC G. JAINIS
SYAFIZ KARDANNY ENILTTER JEH
FADLEY PETRUS RICK NICKLER JIMBULAN
ERTHIE BIRNIEKAH MAJAMIN JARRED JIMNY BIN JAMES
EFRON ZAINAL LESRYANILQIE MOTUIS
ALVIN HERNY PARINUS HEZRON JAUDIN
ANDDY EREC IVY CLARASHA SALAMAT
MOHD AFIQ FIRDAUZ NURUL NATASHA JAKUB
JAREAL METIN LYRADAWIDICA MASAIN
HEZEDEXCEY JINGGAH MUHAMMAD FAZRIN SYAHMIZAN
MASHYANA INDUYUN MOHD FIKRI BIN LATIF
FLORLYNSIA MARINDING SITI NORAIKAH BT MUHAMAD
SYLVIEGRACE CLARISEYANA RODYSIUS JAERETH JURIN
MEX ROLLAND JUSTIN NUR AQILAH UMAIRAH BT DJAIDIN
MEWIE SIZEN ZITOL ADDLINE ELLYA ANDAN
ARMANDO ARIBAH UMAIRAH HAKIMAH
PRINZE NEAO HARRY ADY AFFIE FAZMAN
GERALLYN JADE N. LINSAYAN DODONG EWOK PERAI UKU

15
ANUGERAH
KECEMERLANGAN HEM
PEMBIMBING RAKAN SEBAYA TERBAIK
(LELAKI)
JAREAL METIN (5 USM)

PEMBIMBING RAKAN SEBAYA TERBAIK


(PEREMPUAN)
MADELYN G. JAINIS (5 USM)
ANUGERAH NILAM 2021
VIVIANA EDORA JEFFRY (3 UM)

ANUGERAH KEPIMPINAN PELAJAR TERBAIK


ASRAMA (LELAKI)
AARON ADUS

ANUGERAH KEPIMPINAN PELAJAR TERBAIK


ASRAMA(PEREMPUAN)
JULIE GRACE MOZEREN (5 UPM)

ANUGERAH KEPIMPINAN PELAJAR TERBAIK


PPKI
RICHIE WONG

16
ANUGERAH
KECEMERLANGAN HEM
ANUGERAH SAHSIAH PELAJAR TERBAIK
(LELAKI)
MAXUCEARDO BIN UBIN(5 UPM)

ANUGERAH SAHSIAH PELAJAR TERBAIK


(PEREMPUAN)
ROSE ATHIRAH SIMBULUK(5 UPM)
ANUGERAH TOKOH PELAJAR TERBAIK
(LELAKI)
JAREAL METIN (5 USM)
ANUGERAH TOKOH PELAJAR TERBAIK
(PEREMPUAN)
JULIE GRACE MOZEREN (5 UPM)

17
ANUGERAH
KECEMERLANGAN
KOKURIKULUM
ANUGERAH PENCAPAIAN PELAJAR
TERBAIK UNIT BERUNIFORM

KADET BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA


PERTANDINGAN CADET CHALLENGE
• EMMASON NABIL ANAK EMPAGA - PENYERTAAN
(KEBANGSAAN & NEGERI )
• CHARIE CHEE KET FAH - PENYERTAAN (NEGERI )
• MAXUCEARDO BIN UBIN - PENYERTAAN (NEGERI )
• THAJU NISHA BINTI JIKAL - PENYERTAAN (NEGERI )

KADET REMAJA SEKOLAH


CABARAN CYBER KADET REMAJA SEKOLAH
• DANISH IRHAM BIN MASRE - PENYERTAAN (KEBANGSAAN)
PERTANDINGAN ORIENTERING (KRS)
• CHESTER GERALD JOE - PERTAMA (KEBANGSAAN)
• ANGELA KALPIUS - PERTAMA (KEBANGSAAN)
• PRINZE NELEVELRIE HARRY - PERTAMA (KEBANGSAAN)
• SHAZMIZA EDORA MOSUNGKIL - PERTAMA (KEBANGSAAN)
• EROCKY LEE SAKARIM - KEDUA(KEBANGSAAN)
• NURLAINI ARTIM - KEDUA(KEBANGSAAN)
• NALBY HAYDEN KIRBY - KETIGA (KEBANGSAAN)
• RESYICA IVYSARAH JUIH - PENYERTAAN (KEBANGSAAN)
• ADREAN RICHIE DAINAL - PENYERTAAN (KEBANGSAAN )
• ELDYRON TEDREY BIN TAIBEN - PENYERTAAN (KEBANGSAAN )

PERSATUAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA


MALAYSIAN RED CRESCENT NATIONLA YOUTH ONLINE
GATHERING EXPLORING HUMANITARIAN LAW (SECONDARY
SCHOOL & VAD CATEGORY)
JULIE GRACE MOZEREN - PENYERTAAN (KEBANGSAAN)

19
ANUGERAH PENCAPAIAN PELAJAR
TERBAIK KELAB AKADEMIK

PERTANDINGAN BINTANG IRAMA MALAYSIA


KARTINEY CLEYMONT PENYERTAAN (NEGERI )

PERTANDINGAN BUSANA TRADISIONAL FESTIVAL


KESENIAN SABAH 2021
ALLEYSHA ELWINA PEIRUS PENYERTAAN (NEGERI )

KUIZ CABARAN MINDA - PENYERTAAN (KEBANGSAAN)


• DEASYREE NULIUS
• MOHD ISMA HARIL HAMZAH BIN ROSLAN
• ADLYNN DAINAL
• JELETO ROTOP
• JULIE GRACE MOZEREN
• FLORLYNSIA MARINDING
• NURUL SYAZWANI IZZATI BINTI JOLONA
• SITI NORZIANA BINTI MOHD ZAIN @ MOHAMAD
• ALICIA
• MAXUCEARDO BIN UBIN
• SYLVIEGRACE CLARISEYANA RODYSIUS
• SYLZIECHELSEY CLARISEYANA RODYSIUS
• LEA EVANGEL CHRISTOPHER CHARLES
• ADREAN RICHIE DAINAL
• ELDYRON TEDREY BIN TAIBEN
• NATHELIE FRANSYEN WONG
• MAC DARRENT DAMIEN
• MOHD KHAIRAN KHAI BIN VERMOND
• ANATHYA AAVERY ALIONG
• ELNAH DIANA JUMAIN
• NURUL MAIZATUL ALEYA BINTI NORSALLEH
• AVRIL FRANCIE MOLISIN
• DANISH IRHAM BIN MASRE

20
ANUGERAH PENCAPAIAN PELAJAR
TERBAIK KELAB AKADEMIK
PEDALAMAN CHALLENGE
PENDIDIKAN SENI VISUAL
LEA EVANGEL CHRISTOPHER CHARLES PENYERTAAN (NEGERI)
SITI NORZIANA BINTI MOHD ZAIN@MOHAMAD PENYERTAAN (NEGERI)

PENULISAN ESEI MENENGAH RENDAH


ASANNY JOIT PENYERTAAN (NEGERI)
WESTI CLAY FOO PENYERTAAN (NEGERI)

PENULISAN ESEI MENENGAH ATAS


FLORLYNSIA MARINDING PENYERTAAN (NEGERI)

MENCIPTA SAJAK
OLIVER ROBOT PENYERTAAN (NEGERI)
CLAIRACE M JENNY PENYERTAAN (NEGERI)

TULISAN CANTIK MENENGAH RENDAH


NUR BALQIS SYARMILA BINTI ATOH PENYERTAAN (NEGERI)
VERONELA AGUSTINUS PENYERTAAN (NEGERI)

TULISAN CANTIK MENENGAH ATAS


ALLEYSHA ELWINA PEIRUS PENYERTAAN (NEGERI)
JENDRYKEW BIN AGUSTINUS PENYERTAAN (NEGERI)

SEMARAK TARI SEKOLAH MENENGAH


PRINZE NEAO HARRY PENYERTAAN (NEGERI)
NURLAINI ARTIM PENYERTAAN (NEGERI)

PERTANDINGAN FOTOGRAFI ALAM SEMULAJADI


(KARNIVAL SAINS SABAH)
MIKE DAVEN NICKY JAMES PENYERTAAN (NEGERI )
21
ANUGERAH PENCAPAIAN PELAJAR
TERBAIK SUKAN PERMAINAN

KEMAHIRAN ASAS BOLA KERANJANG


AREL DUMARING PAJOS PENYERTAAN (NEGERI)

KEJOHANAN CATUR
NUR ASMIDAH BINTI IDRIS PENYERTAAN (NEGERI)
NUR ASNAHLELA BINTI IDRIS PENYERTAAN (NEGERI
NUR ASTRIANA BINTI IDRIS PENYERTAAN (NEGERI)

KEMAHIRAN ASAS HOKI


NALBY HAYDEN KIRBY PENYERTAAN (NEGERI)
CHESTER GERALD JOE PENYERTAAN (NEGERI)
PRINZE NELEVELRIE HARRY PENYERTAAN (NEGERI)
EROCKY LEE SAKARIM PENYERTAAN (NEGERI)

KEMAHIRAN ASAS BOLA TAMPAR


JESYIKA JAIMAN PENYERTAAN (NEGERI)

KEMAHIRAN ASAS BOLA SEPAK


ARIMATIYA METTO PENYERTAAN (NEGERI)

KEMAHIRAN ASAS OLAHRAGA


ARIMATIYA METTO PENYERTAAN (NEGERI)

KEMAHIRAN ASAS TENIS


PRIANGELO JINIK PENYERTAAN(KEBANGSAAN)

22
ANUGERAH PENCAPAIAN PELAJAR
TERBAIK SUKAN PERMAINAN
KUIZ SUKAN e-BAKAT (PENYERTAAN (NEGERI)
AVBYSHARLYANA GRYSECE JERRY ADLYNN DAINAL
JULIE GRACE MOZEREN ADLINNIE DAINAL
DANISH IRHAM BIN MASRE DEASYREE NULIUS

VIRTUAL RUN (PENYERTAAN (KEBANGSAAN))


MOHD. FIRDOUS BIN LATIF HILMON LAIM
EMMASON NABIL ANAK EMPAGA ANDDY BIN EREC
DANISH IRHAM BIN MASRE DAVE HENDERY
RICO JODIE @ELDIE
MAXUCEARDO BIN UBIN
SURIANTY JUNIM
NESHTHEEYZEE ALEXSON
ARIMATIYA METTO
FRISCY MELL MATINGOL
ELVIN JENAI
AYUWANDIRA AWONG
JELCY CHOLYN DIRIN
SUZIANNA BINTI SUBIN SYLISLYN ALEYSIUS
CLAYRESSA DIAN LISTER FLORLYNSIA MARINDING
VILEIRRA DEPRESCO SUNNY NADIAH BINTI MAT NOZI
SYLVIEGRACE CLARISEYANA RODYSIUS JULIE GRACE MOZEREN
ERTHIE BIRNIEKAH MAJAMIN MASHYANA INDUYUN
NURUL SYAZWANI IZZATI BINTI JOLONA AHSER MADIN
BRYAN ED OLIVER HEDYPELDY ANDERSON JENIWONG
CHRISTER WINNIAM CHARLISON MEIUS
TISA DIDRA MAZUIN EDMEND JOHNNY
NORAIN BINTI NASSRY JEOSUA MADAIL
ABIGIEL PANSIE EFANDI AZLEY ALEYSIUS
NUR FATIN SYAHIRAH BINTI SULAIMAN DARTIKAH LAIM
WELRINAH BT. YAHYA KERRY BINTI SIKAWAN
ERMA FATIMAH BINTI ASMAT EVELYNE JEBILIN
VERONELLA VALLENTENO BT. JENIS ERIN JAERY
ENDRIA GLOREY BT. SANIE OZE HEINA JAINUS
AMYLIE ELSIE JUHANES CHIRRONICA PETER
NELVIKA OMIKOL @JOS ERRON MOJOLI
JEFFRANCONSTANJLEY JIMMY LEIJAN BIN JULIAN
23
AZROY SAIBI
ANUGERAH KECEMERLANGAN
KOKURIKULUM

ANUGERAH PELAJAR TERBAIK UNIT


BERUNIFORM (UBER) - LELAKI
EMMASON NABIL ANAK EMPAGA
ANUGERAH PELAJAR TERBAIK UNIT
BERUNIFORM (UBER) - PEREMPUAN
ANGELA KALPIUS

ANUGERAH PELAJAR TERBAIK KO-AKADEMIK


& REKREASI (ACER) - LELAKI
JELETO ROTOP

ANUGERAH PELAJAR TERBAIK KO-AKADEMIK


& REKREASI (ACER) – PEREMPUAN
ALLEYSHA ELWINA PEIRUS

ANUGERAH PELAJAR TERBAIK SUKAN


PERMAINAN (SUPER) - LELAKI
MARK CLARANCE LIEWN
ANUGERAH PELAJAR TERBAIK SUKAN
PERMAINAN (SUPER) - PEREMPUAN
ARIMATIYA METTO
ANUGERAH KEJORA 2021
EROCKY LEE SAKARIM

ANUGERAH ENCAPAIAN TERBAIK


KOKURIKULUM PPKI
MELVIN WINNIAM
24
ANUGERAH KECEMERLANGAN
KOKURIKULUM
ANUGERAH PECAPAIAN ANTARABANGSA
9 KOKURIKULUM PPKI
HERONLEE KIOU CHIAI@WONG CHAI
ANUGERAH PELAJAR TERBAIK UNIT
10 BERUNIFORM (PISPA) TINGKATAN 6 2021
(LELAKI)
EDMEND JOHNNY
ANUGERAH PELAJAR TERBAIK UNIT
11 BERUNIFORM (PISPA) TINGKATAN 6 2021
(PEREMPUAN)
OZE HEINA JAINUS

ANUGERAH PELAJAR TERBAIK KOAKADEMIK


12 (MPP) TINGKATAN 6 2021 (LELAKI)
ROZAFENDY RIDZUAN

ANUGERAH PELAJAR TERBAIK KOAKADEMIK


13 (MPP) TINGKATAN 6 2021 (PEREMPUAN)
VERONELA VALENTINO JENIS

ANUGERAH PELAJAR TERBAIK SUKAN


14 PERMAINAN TINGKATAN 6 2021 (LELAKI)
CHRISTER WINNIAM

ANUGERAH PELAJAR TERBAIK SUKAN


15 PERMAINAN TINGKATAN 6 2021 (PEREMPUAN)
CHRISTINA AGAL
25
PENGHARGAAN KEPADA
INSTITUSI LUAR
SESB Cawangan Kota Marudu
Hospital Kota Marudu
Balai Polis, Kota Marudu
Majlis Daerah Kota Marudu
Jabatan Bomba & Penyelamat, Kota Marudu
Jabatan Pertahanan Awam, Kota Marudu
Klinik Pergigian, Hospital Kota Marudu
Bank Rakyat Kota Marudu
Bank Simpanan Nasional Kota Marudu
Alliance Bank Kota Marudu
Jabatan Air Kota Marudu
Sabah Kredit Cawangan Kota Marudu
Syarikat Pembekal Asrama
(Ana Mewah Enterprise)
Pengusaha Kantin Sekolah
(Dayang Enterprise)
Syarikat Pembersihan Sekolah
(Pemborong Ikhwan Enteprise)
Syarikat Keselamatan Sekolah
(1 Security Services Sdn Bhd)

26
ANUGERAH
KECEMERLANGAN
KURIKULUM
ANUGERAH KECEMERLANGAN
KURIKULUM
ANUGERAH PELAJAR TERBAIK
KESELURUHAN TINGKATAN SATU 2021
MASYITAH HAZIQAH BINTI RUSLAN
ANUGERAH PELAJAR TERBAIK
KESELURUHAN TINGKATAN DUA 2021
HERASANEXT LAIDIN

ANUGERAH PELAJAR TERBAIK


KESELURUHAN TINGKATAN TIGA 2021
CLAERA FONSEKA MEWAL

ANUGERAH PELAJAR TERBAIK


KESELURUHAN TINGKATAN EMPAT 2021
AVRIL ELFANIE HARUN

ANUGERAH PELAJAR TERBAIK STPM


PENGGAL 1 2021
SAFIKA SABARANG

ANUGERAH PELAJAR BERPOTENSI PPKI


ABDUL FIKRI ARI AIMAN BIN ABDUL LAMID

ANUGERAH PELAJAR BESTARI PPKI


ARIP MUHILIN

28
ANUGERAH KECEMERLANGAN
KURIKULUM
ANUGERAH PENCAPAIAN TERBAIK SPM 2019
CLAERA IVRA MEWAL 9A
VERA TAIRON 6A 3B
ROYSTON OSCAR MORRIS 6A 2B 1C
EY’RYNN RORIZAN ITOH 5A 3B 2C
CHRISTINA AGAL 4A 4B
KHAIRUL AKMAL BIN HAMDAN 4A 4B 1C
MICHELLE RULIN 4A 4B 1C
JENNY KALPIUS 4A 3B 2C
CHLOEY BETSY PAJOS 4A 2B 3C 1E
CHARLISON MEIUS 4A 3B 2C
ACLES JAUDIN 4A 3B 1D
INTAN SHAIDATUL AQMA BINTI NORSALLEH 4A 2B 2C 1E
MOHD HAMIZAN HUSAINI BIN HUSSEIN 4A 1B 2C 1D 1E
JACKREECHAN SULIDAN 4A 2C 1D 1E
SYLIO ANDER FRISCA RAMLI 4A 2C 2D 1E

ANUGERAH PENCAPAIAN TERBAIK SPM 2020


MARKRYAN MARCELEO MAJUNTING 8A 1B
DATU MOHD ASLAM IRSYAD BIN DARIKAH 7A 2B
KELLY VERELLYN JOSEPH 5A 4B
CLAIRE TIFFANY LIEWN 5A 2B 1C1E
VENNA ELFY BINTI VENSON 5A 2B 1C 1E
NURUL SHAFIKA BINTI NORSALLEH 5A 1B 1C 1D 1E
ILVALESTA SAIMIN 4A 4B 1D
BRENOVERA GOZY BENSON 4A 4B 1E
RIEXLER VEAN DEAXLER SAMIT 4A 3B 1D
EAFFY DONNA JURIMON 4A 3C 2D

29
ANUGERAH KECEMERLANGAN
KURIKULUM
ANUGERAH PENCAPAIAN TERBAIK SPM 2021
JULIE GRACE MOZEREN 9A
FLORLYNSIA MARINDING 8A 1C
SYLVIEGRACE CLARISEYANA RODYSIUS 7A 2B
ROSE ATIRAH SIMBULUK 7A 1B 1D
JAREAL METIN 6A 2B 1C
ALLEYSHA ELWINA BINTI PEIRUS 6A 2B 1C
NURUL SYAZWANI IZZATI BINTI JOLONA 5A 3B 1C
MASHYANA INDUYUN 5A 3B 1E
AUDREY TEOH 5A 1B 2C 1E
JELCY CHOLYN DIRIN 5A 1B 1D
JENDRYKEW AGUSTINUS 4A 4B 1C
AVRIL FRANCIE MOLISIN 4A 4B 1C
BARRECHIN JINJON 4A 3B 1C 1D
CLAIRACE M JENNY 4A 3B 1C 1D
EMMASON NABIL ANAK EMPAGA 4A 2B 2C 1E
YUNY LINUS 4A 1B 2C 1E
SURIANTY JUNIM 4A 1B 2C 2E
DAVE HENDERY 4A 1B 2C
BRITNEY COLE GEORGE 4A 1B 1C 2E
MEX ROLLAND JUSTIN 4A 2C 1E
NOOR AZUAH BINTI SAWAL 4A 2C 2D

30
ANUGERAH KECEMERLANGAN
KURIKULUM

ANUGERAH PENCAPAIAN TERBAIK STPM 2019


BRYAN JULIS 3.92
FELIX SAULUS SINSAM 3.67
DEE BRYEO SUBIN @ SIPIN 3.42
FATIN ANIS NADIA BINTI ANDAROD @ 3.42
ANDROD
FIFIAHRICKA BINTI JUIS 3.25
FINLEY WONG 3.17
RANDY OWEN SINUAR 3.09
ASDAN LAIMONG 3.08
REVICCA JUSTIN 3.08
ALEX BIN HAMID 3.00

ANUGERAH PENCAPAIAN TERBAIK STPM 2020


RAIENO BIN MANSAWIT 3.92
LYFIE MIEHCHIE MARIN 3.50
RAYCOLINECA DIKSON 3.42
IMRAN KHAN BIN RASHID 3.42
ACELEREST JEFFREY 3.33
LILIANTO TOTOIUS 3.17
ESTHERRICHELLIA 3.09
MELCY MELANIE 3.08
ESTHERLISNIE PETER 3.00

31
ANUGERAH
KHAS PENGETUA
MAKEP 2022
ANUGERAH PELAJAR
TERBAIK

ANUGERAH PELAJAR TERBAIK SPM 2019


CLAERA IVRA MEWAL

ANUGERAH PELAJAR TERBAIK SPM 2020


MARKRYAN MARCELEO MAJUNTING

ANUGERAH PELAJAR TERBAIK SPM 2021


JULIE GRACE MOZEREN

ANUGERAH PELAJAR TERBAIK STPM 2019


BRYAN JULIS

ANUGERAH PELAJAR TERBAIK STPM 2020


RAIENO BIN MANSAWIT

33
TOKOH IBU BAPA

IBU DAN BAPA KEPADA ADIK


JULIE GRACE MOZEREN,
CALON CEMERLANG SPM 2021

NAMA BAPA : MOZEREN BIN BARANGANGON


TARIKH LAHIR : 28 MEI 1980
PEKERJAAN : PETANI
ASAL : KG POMPODON, KOTA MARUDU
PENDIDIKAN : TAHUN ENAM

NAMA IBU : TORINA BINTI KOGOU


TARIKH LAHIR : 22 NOVEMBER 1982
PEKERJAAN : SURI RUMAH
ASAL : KG LOTONG, KOTA MARUDU, SABAH.
PENDIDIKAN : SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PERKONGSIAN BERSAMA IBU BAPA


• Mengingat anak untuk menjadikan agama sebagai
panduan hidup.
• berusaha membantu anak dengan menemaninya mendaki
bukit untuk menghadiri kelas online
• Sentiasa memberikan dorongan motivasi kepadanya
• Sewaktu peperiksaan dilaksanakan di rumah, kami
berusaha mewujudkan suasana peperiksaan sebenar di
rumah
• memastikan emosi dan kesihatan mental anak terjaga.
• sering mengingatkannya untuk tidak memaksa diri
• sering berpesan bahawa apapun juga keputusan yang
akan diperolehnya, kami akan sentiasa berbangga 34
kepadanya.
Setinggi-tinggi penghargaan dan
terima kasih kepada
Datu Roslin Bin Datu Siabok
Pegawai Pendidikan Daerah
Kota Marudu

Encik Niol Lompitou


YDP PIBG SMK Kota Marudu II
Sinar Photocopy Sdn Bhd

Guru-guru
PIBG
Ibu bapa
Semua AJK Induk dan AJK Pelaksana
Dan
Semua yang terlibat secara langsung atau tidak
langsung dalam menjayakan Majlis Anugerah
Kecemerlangan Pelajar SMK Kota Marudu II Kali
ke-15

Syabas dan tahniah kepada semua


penerima anugerah

SOFTCOPY ATURCARA
https://anyflip.com/djfvb/csgl/ 35

Anda mungkin juga menyukai