Anda di halaman 1dari 6

Jawab semua soalan.

1. a)

Tulis nombor 1 , 2, 3 dan 4 di dalam petak yang disediakan untuk menunjukkan


urutan kaedah saintifik yang betul.
Menjalankan eksperimen
Menulis laporan
Mengenal pasti masalah
Mengumpul data
(4 markah)

b)

Padankan jawapan yang betul antara cabang sains dengan kerjaya yang sesuai.

1.
Cabang Sains

Kerjaya

Perubatan

Doktor

Astronomi

Jurutera

Elektronik

Angkasawan
( 3 markah)

2.

a)

Tulis Benar atau Palsu bagi setiap yang berikut.

i)

1 cm = 100 mm

ii)

1km = 1 000 000 mm

iii)

1m = 1 000 cm

iv)

1mm = 0.1 cm
(4 markah)

b)

Aisya mahu mengukur panjang sebuah meja, satu klip kertas dan sebuah buku. Kenal
pasti imbuhan yang sesuai bagi pengukuran objek tersebut. Tulis milimeter,
sentimeter dan meter dalam ruangan yang disediakan di bawah.

(3 markah)
3.

a)

Lengkapkan Jadual tersebut


Kuantiti Fizik
i)

Unit SI

Panjang

ii)

Kilogram

iii)

Suhu

iv)

Masa
(4 markah)

b)

Rajah di bawah menunjukkan kedudukan mata semasa mengambil bacaan silinder


penyukat. Tandakan (
) pada jawapan yang betul dan (
) kedudukan mata
yang salah semasa mengambil bacaan.

(3 markah)

4.

a)

Berikan maksud setiap yang berikut.


i) Jisim :____________________________________________________________
____________________________________________________________
ii) Berat: ___________________________________________________________
________________________________________________________ ___
(4 markah)

b) (i) Puan Samsiah hendak membuat kek, tetapi dia tidak mempunyai neraca untuk
menyukat bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kek tersebut. Terangkan cara
yang boleh digunakan oleh Puan Samsiah untuk menyukat bahan-bahan tersebut.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(2 markah)
(ii) Nyatakan satu kelemahan cara yang dinyatakan di b(i)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(1 markah)
5.

a)

Padankan bahagian mikroskop di bawah dengan fungsinya.

Bahagian
Pentas

Fungsi
Menolong memfokuskan alur
cahaya ke atas spesimen.

Diafragma

Menyokong sisip kaca.

Kondenser

Mengawal kualiti cahaya yang


memasuki kanta.

(3 markah)

b)

Rajah di bawah menunjukkan satu sel haiwan dan sel tumbuhan. Tandakan (
struktur yang boleh dijumpai dalam kedua-dua sel haiwan dan sel tumbuhan.

(3 markah)
c)

Kloroplas mengandungi pigmen hijau klorofil yang diperlukan oleh tumbuhan untuk
menjalankan fotosintesis. Kloroplas hanya terdapat dalam sel tumbuhan. Rajah di
bawah menunjukkan struktur sel tumbuhan.

Label kloroplas pada rajah di atas.


(1 markah)
6.

a)

Tulis Ya atau Tidak yang menunjukkan maksud yang berikut.


Organisma unisel terdiri daripada satu sel sahaja manakala
organisma multisel terdiri daripada banyak sel
Organisma unisel terdiri daripada banyak sel manakala
organisma multisel terdiri daripada satu sel.
(2 markah)

b)

Padankan organisma unisel dan dan multisel.

Unisel

Multisel

(3 markah)

c)

Namakan sel manusia yang berikut.

(2 markah)

7.

Manusia merupakan organisma multisel yang kompleks kerana mempunyai pelbagai jenis
sel. Rajah di bawah menunjukkan organisasi sel dalam badan manusia.
Organisma
Sistem
M
Tisu
Sel
a)

Berdasarkan organisasi sel manusia yang diberikan,


Apakah M?
____________________________________________________________________
(1markah)

b)

Namakan dua organ yang membentuk sistem pencernaan.


i) _________________________________________________________________
ii) _________________________________________________________________
(2 markah)

c)

Jika M adalah ginjal, apakah kemungkinan sistem itu?


____________________________________________________________________
(1 markah)

d)

Berikut merupakan contoh-contoh sistem dalam badan.Namakan sistem tersebut.

i)_________________________

ii)____________________________
(2 markah)

c)

Setiap sistem dalam tubuh badan manusia perlu dijaga dengan berhati-hati supaya
proses kehidupan manusia tidak terganggu dan manusia dapat meneruskan
kelangsungan hidup dengan baik.Apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan
untuk memastikan sistem di dalam badan kekal sihat.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
((2 markah)

Anda mungkin juga menyukai