Anda di halaman 1dari 4

ALJABAR

(kedua)

Identitas Aljabar
1. (a + b)
2
= a
2
+ 2ab + b
2

2. (a b)
2
= a
2
2ab + b
2

3. a
2
b
2
= (a + b)(a b)
4. a
3
b
3
= (a b)( a
2
+ ab + b
2
)
5. a
3
+ b
3
= (a + b)( a
2
ab + b
2
)
6. (a + b)
3
= a
3
+ 3a
2
b + 3ab
2
+ b
3

7. (a b)
3
= a
3
3a
2
b + 3ab
2
b
3

8. (a + b)
n
=
n
C
0
a
n
+
n
C
1
a
n-1
b +
n
C
2
a
n-2
b
2
+
n
C
2
a
n-2
b
2
+ . . .+
n
C
n-1
ab
n-1
+
n
C
n
b
n

9. (a + b)
n
=

=
n
i 0
n
C
i
a
n
b
i
(Binonium Newton)
10. 1 + 2 + 3 + 4 + . . . + n =
2
) 1 ( + n n

11. 1 + 3 + 5 + 7 + . . . + (2n 1) = n
2

12. 2 + 4 + 6 + 8 + . . . + 2n = ) 1 ( + n n
13. 1 + 4 + 9 + 16 + . . . + n
2
=
6
) 1 2 )( 1 ( + + n n n

14. 1 + 8 + 27 + 64 + . . . + n
3
=
2
)
2
) 1 (
(
+ n n

15. a + (a + b) + (a + 2b) + . . .+ (a + (n 1)b) = ) ) 1 ( 2 (
2
b n a
n
+
16. a + ar
2
+ ar
3
+ ar
4
+ . . .+ ar
n 1
= 1 ;
1
) 1 (
>

r
r
r a
n

17. a + ar
2
+ ar
3
+ ar
4
+ . . .+ ar
n 1
= 1 ;
1
s

r
r
a

18.
1
1 1
) 1 (
1

=
n n n n

19. a
3
+ b
3
+ c
3
3 a b c = ( a + b + c ) ( a
2
+ b
2
+ c
2
a b b c c a )
20. a
2
+ b
2
= (a + b)
2
2ab
21. a
3
+ b
3
= (a + b)
3
3ab(a + b)
22. a
4
+ 4b
4
= (a
2
2ab + 2b
2
) (a
2
+ 2ab + 2b
2
)
23. a
4
+ 4b
4
= ((a b)
2
+ b
2
) ((a + b)
2
+ b
2
)
24. Secara khusus, untuk suku banyak berderajat 3 yaitu P(x) = a x
3
+ b x
2
+ c x + d, dipenuhi
25. x
1
+ x
2
+ x
3
= -
a
b

26. x
1
x
2
+ x
1
x
3
+ x
2
x
3
=
a
c

27. x
1
x
2
x
3
= -
a
d

28. Persamaan x
3
+ 3 x
2
2 x 2 = 0 mempunyai akar-akar | o , , . Tentukan persamaan-persamaan yang mempunyai
akar-akar:
a. | o 2 , 2 , 2 b. 2 , 2 , 2 | o c.
| o
1
,
1
,
1
d.
2 2 2
, , | o
29. . Jika 1 2 4
3 3
+ + = x maka
6
1
1
|
.
|

\
|
+
x
= ..... 4.
30. Jumlah akar-akar log
2x
3 + log
x
3 + log 3 = 0 adalah ..... 3 log
3 log

31. 7. Nilai x
1
.x
2
jika x
1
dan x
2
adalah akar-akar persamaan
4 , 0 log
5 log
4 log
5
. 5
2
3
=
x
x
x
x
adalah ..... 5/4
32. 8. Nilai x yang memenuhi 0 3 . 5 3 . . 2
3 log log 3 log
= x x
x
adalah ..... 10
33. 9. Jika | o, akar-akar persamaan kuadrat 0 1 log . 9 log . 3
4 2 2
= + x x maka o |
| o
log log + = ..... 19/4
34. 10. Jika u sin dan u cos merupakan akar-akar persamaan 2x
2
x + k = 0, maka nilai k = .....
35. 11. Persamaan kuadrat x
2
3x + 1 = 0 mempunyai akar-akar | o, maka harga
36. ( )( ) 1 1
2 2
+ + + | | o o = ..... -8
37. . Jika ( ) ( )
3 3
1 6 5 1 6 5 + = x maka x
3
+ 15x = ..... 1
38. 19. Nilai dari
1 2 8
1 2 8 1 2 8
4
4 4
+
+
adalah ..... 2
39. Jika 64 = = =
f
e
d
c
b
a
maka
3 2 2
3 2 2
4 5
4 5
f f d d b
e e c c a
+
+
= ..... 512
40. 23.
n n
| o , adalah akar-akar persamaan x
2
+ (2n+1) x + n
2
= 0. Nilai
41.
( )( ) ( )( ) ( )( ) 1 1
1
...
1 1
1
1 1
1
10 10 4 4 3 3
+ +
+ +
+ +
+
+ + | o | o | o
= ...... 29/45
42. 24.
2
3
2 2 3 2 2 3 = |
.
|

\
|
|
.
|

\
|
+
x x
, maka x =..... 2 log
2 1+

43. 25. Jika 1 =
+
+
+
+
+ b a
c
c a
b
c b
a
maka
b a
c
c a
b
c b
a
+
+
+
+
+
2 2 2
= ..... 0
44.
45.1. Jika A = 201320132013 x 2014201420142014 dan B = 2013201320132013 x 201420142014, maka
A B = ... (0)
2. Tentukan nilai dari
3 3 3 3 3
)
100
2013
9 .( )
100
2012
9 ...( )
100
3
9 .( )
100
2
9 .( )
100
1
9 (
3. Berapa nilai dari ).
2013
1
1 ).(
2012
1
1 )...(
4
1
1 ).(
3
1
1 ).(
2
1
1 ( + + + + + (1007)
4. 1 2 + 3 4 + 5 6 + . . . + 2013 = ... (1007)
5.
9900
1
...
20
1
12
1
6
1
2
1
+ + + + = . . . (
100
99
)
6. ...
16
16
8
9
4
4
2
1
+ + + + = . . . (6)
7.
2013 ... 3 2 1
1
...
4 3 2 1
1
3 2 1
1
2 1
1
1
+ + + +
+ +
+ + +
+
+ +
+
+
+ (
1007
2013
)
8. ...
) 324 91 ).( 324 79 ).( 324 67 ).( 324 55 (
) 324 97 ).( 324 85 ).( 324 73 ).( 324 61 (
4 4 4 4
4 4 4 4
=
+ + + +
+ + + +

9.
1 2013 2013
1
...
1 3 3
1
1 2 2
1
1 1 1
2 4 2 4 2 4 2 4
+ +
+ +
+ +
+
+ +
+
+ +
(
405183
2027091
)
10. Jika berlaku
z y x
6 3 2 = = , nyatakan z dalam x dan y. (
y x
xy
z
+
= )
11. Jika xy = 2 dan x
2
+ y
2
= 5 , maka nilai dari
x
y
y
x
+ = . . . (
2
5
)
12. Jika berlaku 5
2 3
4 3
=

+
y x
y x
, maka nilai dari ...
2
2 2
=
+
xy
y x
(3)
13. Jika 3 2 2 = +
x x
, maka nilai dari ... 8 8 = +
x x
(18)
14. Crilah nilai x yang memenuhi 3
) 1 (
2
2
2
= +
+
x
x
x
(
2
5 1
)
15.
7
2 2 2
2013 2012 2011
+ +
= . . . (
2011
2 )
16. Carilah nilai x yang memenuhi (x 1)
3
+ (x 2)
2
= 1 (1, -1, 2)

17. 2
15
. 3
6
. 5
3
. 7
2
. 11. 13 = n ! carilah nilai n.

18. 2
73
. 3
34
. 5
21
. 7
11
. 11
6
. 13
5
. 17
4
. 19
4
. 23
3
. 29
2
. 31
2
. 37
2
.41.43.47.53.59.61.67.71.73 = n !, nilai n yang
memenuhi adalah


19. 5
x+1
+ 5
6-x
= 11, nilai dari x
1
+ x
2
adalah (5)

20. Diketahui persamaan 54(6
x
) + 3
x
= 6(18
x
) + 9, nilai dari x
1
.x
2
= (-2)

1. Faktorkan: a. (x y)
3
+ (y z )
3
+ (z x)
3
.
b. (a + 2b 3c)
3
+ (b + 2c 3a)
3
+ (c + 2a 3b
)3

21. Diketahui r bilangan riel sedemikian sehingga 3
1
3
3
= +
r
r . Tentukan nilai dari
3
3
1
r
r + .
22. Selesaikan system persamaan:
34
14
4
3 3 3
2 2 2
= + +
= + +
= + +
z y x
z y x
z y x

23.Sumber : OSK, OSP, OSN, AIME , Canadian, dokumen pribadi