Anda di halaman 1dari 1

Doniya Bin Deris 590526-03-5367 Lot 628 Lrg Masjid Pdg Enggang, Kg Wa a!

"#e $e#, %5%00 Kota B#ar&, Ke'antan(

MEMOHON PERUMAHAN SPMB )e*erti di atas, saya Doniya Bin Deris, no ad *engena'an 590526-03-5367 +e erja se+agai +&r&# asar( )aya ,e,*&nyai 8 orang ana dan ana s&'&ng saya ,e,*&nyai ,asa'a# esi#atan( -nt& *engeta#&an t&an.*&an a,i se e'&arga te'a# ,enye/a r&,a# se'a,a 28 ta#&n se#ingga se arang( 2( Dengan ini, saya ,e,+enar an ,e'eta na,a ana saya iait& )iti 0ajar Maisara# Bt Doniya, no ad *engena'an 8802%0-03-5972 yang +er erja se+agai +&r&# 1t& ang ,asa 2 di *asar ,a'a, dan ,e,*&nyai *enda*atan se+anya 3M%500 se+&'an( 3( )aya +er#ara* agar *i#a t&an.*&an da*at ,e,+eri an erjasa,a yang se/ajarnya s&*aya a,i se e'&arga ,e,*&nyai r&,a# yang teta* &nt& a,i dia,i( 4( Kerjasa,a *i#a t&an.*&an a,at a,i #argai(

$ang Benar,

555555555555 1Doniya Bin Deris2