Anda di halaman 1dari 6

SEKOLAH KEBANGSAAN BAKERKONG, DARO

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

TAHUN 2

NAMA: TARIKH: ....

A. Kenal pasti 4 keperluan asas manusia untuk terus hidup. Warnakan jawapan yang betul. (8 Markah)

B. Kelaskan makanan yang berikut mengikut khasiatnya.

(18 Markah)

C. Kenal pasti 3 makanan yang baik untuk kesihatan kita. Warnakan jawapan yang betul. (6 Markah)

D. Isi tempat kosong dengan perkataan yang betul.

(10 Markah)

keracunan

pernafasan

berkhasiat

penyakit

kotor

1. Kita mesti mendapatkan makanan yang menjamin kesihatan diri.

____________________ untuk

2. Udara, air, makanan dan tempat perlindungan yang _________________ tidak baik untuk kesihatan kita. 3. Udara yang tercemar akan mengganggu _________________ kita. 4. Pengambilan air dan makanan yang tercemar akan menyebabkan kita mengalami ____________________ makanan. 5. Tempat tinggal dan persekitaran yang kotor boleh menyebarkan

____________________ yang berbahaya.

E. Tandakan (

) dalam kotak yang disediakan bagi 4 situasi yang dapat (8 Markah)

menjamin kesihatan kita.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.