Anda di halaman 1dari 3

SEKOLAH KEBANGSAAN BAKERKONG

96200 DARO, SARAWAK

PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA


2015
BAHASA IBAN
TAHUN 3

NAMA

: ________________________

TARIKH

: ________________________

A. Pilih lalu tusun urup di baruh tu awakka nyadi nama buah. (10 Markah)

B. Tipak patah sebut lalu tulis ngambika nyadi jaku kangau. (10 Markah)

C. Tembuka ayat di baruh tu ngena leka jaku nama ti betul. (10 Markah)
2

1. __________ (Aku, Nuan) enda nemu ngaga bubu tu aya, ku Laja madah ngagai Aya
Janang.
2.

Lemai nya _________ (kita, kami) sebuat enda belemai laban ka udah kelalu lelak bejalai
sehari-hari nya.

3.

Selabit ti digaga aki _________ (sida, nuan) nya manah amat.

4.

_______________________________ (Dato Seri Najib Tun Razak, Tun Abdullah Ahmad


Badawi) ia nya Menteri Besai Malaysia ke enam.

5.

Bukit Kelingkang antara menua ____________ (Sarawak, Sabah) enggau Indonesia.


D. Pilih lalu pasukka ngagai raban jaku ke betul. (10 Markah)
kompang
tinggi

pengelincha
manah

gadung
taman

Jaku Nama

buah rian
senang

Jaku Adjektif

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

E. Tulis ayat nipak gambar. (10 Markah)

likun
bup latih