Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu


Tahun : 3 Cerdik
Bil.Murid : 9 Orang
Tarikh : 4 Mac 2014
Masa : 90 Minit (9.15 Pagi - 10.45 Pagi)
Tema : Perpaduan
Tajuk : Hubungan Harmoni

STANDARD KANDUNGAN:
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN:
5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks.

OBJEKTIF
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
1. mengenal pasti sekurang-kurangnya lima kata hubung yang terdapat dalam teks petikan
Sambutan Hari Kebangsaan dan kata hubung yang terdapat dalam lirik lagu Boria Suka-suka -
Upin Ipin.
2. memahami penggunaan kata hubung dalam ayat dengan betul dalam ayat melalui permainan
Cari Pasangan.

PENGISIAN KURIKULUM
1) Ilmu : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (PSK)
2) Nilai : bersatu padu, kasih sayang, kerjasama, berani


SISTEM BAHASA
1) Tatabahasa : kata hubung
2) Kosa Kata : perpaduan


KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
1. BCB : perbincangan kumpulan
2. KP : verbal-linguistik, interpersonal
3. Kemahiran Belajar (KB) : kemahiran membaca, kemahiran mendengar
4. Kemahiran Berfikir (KBKK) : mengenal pasti, menghubungkait


ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
1. 1.8 Kesanggupan belajar daripada kesilapan
2. TMK
BAHAN BANTU MENGAJAR

Bahan Bantu Mengajar Kuantiti
Carta Teka Silang Kata (Kata Hubung) 1
Rajah Bunga 1
Kad Perkataan 6
Kad Padanan (Kata Hubung & Ayat) 4 set
Audio lagu Boria Suka-suka - Upin Ipin 1
Teks petikan Sambutan Hari Kebangsaan 9
Perisian Powerpoint Kata Hubung Gabungan 1
Lembaran kerja 9

PENGETAHUAN SEDIA ADA
1. Murid-murid pernah diajar membaca dialog pada pembelajaran lepas.

ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN
CATATAN
Cadangan Soalan :

1. Apakah golongan kata
bagi setiap perkataan
yang kamu isi pada teka
silang kata ini?

Cadangan Jawapan :

1. Kata hubungSet Induksi (5 minit)

1. Guru memaparkan carta Teka silang
kata (kata hubung) di hadapan kelas.
2. Beberapa orang murid dipilih secara
rawak untuk mengisi teka silang kata
dengan kata hubung yang betul.
3. Murid dan guru bersoal jawab tentang
apa yang akan dipelajari pada hari
ini.

KBT
- KBKK -
menghubungka
it
BBM
Carta Teka
silang kata
(kata hubung)

Nilai
- Berani
Mengenal pasti kad perkataan
yang merupakan kata hubung
dan melengkapkan rajah
bunga dengan kata hubung
yang betul.

Langkah 1 (15 minit)

1. Guru memberi penerangan tentang
kata hubung gabungan kepada murid
menggunakan perisian powerpoint
Kata Hubung Gabungan.
2. Murid diminta memberikan contoh
kata hubung yang diketahui oleh
mereka.
3. Guru memaparkan rajah bunga dan
kad perkataan di hadapan kelas.
KBT
- KP -
interpersonal

BBM
- Kad perkataan
- Perisian
powerpoint
Kata Hubung
Gabungan.
NILAI

4. Murid dipilih secara rawak untuk
memilih kad perkataan yang
mengandungi kata hubung dan
melekatkannya pada rajag bunga
yang dilekatkan di papan hitam.
5. Guru memberi pengukuhan.
- Berani

EMK
- 1.8
Kesanggupan
belajar
daripada
kesilapan
- TMK
Membaca teks petikan
Sambutan Hari Kebangsaan
dan mengenal pasti
sekurang-kurangnya lima kata
hubung yang terdapat dalam
teks petikan.
Langkah 2 (20 minit)

1. Murid diberikan teks petikan
Sambutan Hari Kebangsaan.
2. Beberapa orang murid di minta
membaca teks petikan tersebut
secara individu.
3. Murid membaca teks petikan secara
kelas.
4. Murid diminta menggariskan/ kata
hubung yang terdapat dalam teks
petikan tersebut.
5. Kemudian, murid diminta menyalin
semula ayat yang mengandungi kata
hubung yang digariskan itu.
6. Beberapa orang murid diminta
membentangkan jawapan mereka.
7. Guru memberi pengukuhan.
KBT
- KBKK -
mengenal pasti
- KB - kemahiran
membaca
- KP - verbal-
linguistik

BBM
- Teks petikan
Sambutan Hari
Kebangsaan

NILAI
- Perpaduan

ILMU
- PSK
Mendengar lagu Boria Suka-
suka dan menyenaraikan
kata hubung yang terdapat
dalam lagu.
Langkah 3 (15 minit)

1. Murid dibahagikan kepada tiga
kumpulan.
2. Murid mendengar lagu Boria Suka-
suka.
3. Murid dikehendaki berbincang dalam
kumpulan masing-masing dan
menyenaraikan kata hubung yang
terdapat dalam lagu tersebut.
4. Murid dipilih secara rawak untuk
membentangkan jawapan.
5. Guru memberi pengukuhan.
KBT
- KP - kemahiran
mendengar
- KP -
interpersonal
- KBKK -
mengenal pasti
- BCB -
perbincangan
kumpulan
BBM
- Audio lagu
Boria Suka-
suka - Upin
Ipin
NILAI
- Kerjasama
Permainan Cari Pasangan. Langkah 4 (15 minit)

1. Murid bermain permainan Cari
Pasangan.
2. 5 orang murid akan melekatkan kad
kata hubung pada baju mereka.
3. 5 orang murid lagi akan melekatkan
kat ayat pada baju mereka.
4. Murid perlu mencari pasangan
KBT
- KP -
interpersonal
- KBKK -
mengenal pasti
BBM
- Kad Padanan
(Kata Hubung
masing-masing bagi kata hubung
yang betul untuk setiap ayat.
& Ayat)
NILAI
- Kerjasama
Langkah 5 (10 minit)

1. Murid diberikan lembaran kerja.
2. Murid dikehendaki ayat-ayat yang
diberikan dengan kata hubung yang
sesuai.
BBM
- Lembaran kerja
Penutup
- Membuat rumusan isi
pelajaran.

Penutup (5 minit)
1. Murid dan guru bersoal jawab tentang
apa yang telah dipelajari.
2. Guru membuat rumusan tentang isi
pelajaran.