Anda di halaman 1dari 17

AYAT ­ AYAT MANZIL

Kitab Manzil adalah kumpulan pilihan ayat2 Al­Al­qur’an yang


dibacakan oleh Rasulullah, s.a.w. ke atas seorang Badui yang
sedang mengalami sejenis penyakit gila.

Selepas Rasulullah membacakan ayat2 itu, maka telah hilang


penyakit gila orang Badui itu. Ayat2 kumpulan ini bagus juga
dibuat amalan ratib harian dan bacaannya digunakan juga
sebagai keperluan perobatan dari segenap penyakit Zahir dan
Batin.

Kehebatan ayat2 ini telah di­confirm oleh seorang sahabah


Rasulullah, .s.a.w. bernama Ubai ibn Kaab, r.a. Hadith Sahih
mengenai kehebatan ayat2 Al­qur’an kumpulan ini boleh dirujuk
dalam kita "Hayatul Sahabah" jilid 3, mukasurat 374.

Orang tua2 menasihatkan agar kita membacakan ayat2 ini


untuk "mengobati" anak2 atau adik2 kita yang nakal (ataupun
isteri/suami) agar menjadi orang baik dan taat kepada Allah,
s.w.t. Test­lah sendiri ! Wallahu a'lam.

Di sini saya kirimkan sebagai Attachment salinan ayat2 Kitab


Manzil itu. Kalau apa yang dikeluarkan melalui internet tidak
begitu terang tulisannya, semaklah sendiri dari Al­Qur’an anda
menurut urutan di bawah ini:

1
Bacaan 1: Al­Fatihah
Bacaan 2: Surah Al­Baqarah (Surah 2) ayat 1­5.
Bacaan 3: Surah Al­Baqarah (Surah 2) ayat 163.
Bacaan 4: Surah Al­Baqarah (Surah 2) ayat 255­257.
Bacaan 5: Surah Al­Baqarah (Surah 2) ayat 284­286
Bacaan 6: Surah Al­Imran (Surah 3) ayat 18.
Bacaan 7: Surah Al­Imran (Surah 3) ayat 26­27.
Bacaan 8: Surah Al­A'raaf (Surah 7) ayat 54­56.
Bacaan 9: Surah Al­Israa' (Surah 17) ayat 110­111.
Bacaan 10: Surah Surah Al­Muminuun (Surah 23) ayat 115­118.
Bacaan 11: Surah Asy­Syafaat (Surah 37) ayat 1­11.
Bacaan 12: Surah A­Rahman (Surah 55) ayat 33­40.
Bacaan 13: Surah Al­Hasyr (Surah 59) ayat 21­24.
Bacaan 14: Surah Al­Jinn (Surah 72) ayat 1­4.
Bacaan 15: Surah Al­Kafiruun (Surah 109) ayat 1­6.
Bacaan 16: Surah Al­Ikhlas (Surah 112) ayat 1­4.
Bacaan 17: Surah Al­Falaq (Surah 113) ayat 1­5.
Bacaan 18: Surah An­Nas (Surah 114) ayat 1­6.

Contoh berdo'a: (Repeat: contoh saja) Ya, Allah.... jadikanlah


pembacaan
ayat2 Engkau ini sebagai obat untuk ..................(nama) agar dia
...................................... (misalnya: menjadi seorang yang
taqwa kepada Engkau ... ataupun mohon dibaikkan dari
penyakitnya, e.g.
nakal, suka bertengkar, malas sembahyang, dsb.) WALLAHU
A'LAM.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Maha benar ALLAH SWT atas semua Firman NYA

17