Anda di halaman 1dari 2

KATA GANTI NAMA TUNJUK

Digunakan untuk menyatakan sesuatu perkara atau benda-benda yang ditunjukkan. Kata ganti nama
tunjuk yang biasa digunakan ialah;
ini
itu
begini
begitu
demikian
Perhatikan penggunaannya dalam contoh-contoh ayat di bawah.

KATA GANTI NAMA
TUNJUK BAGI
PENGGUNAAN CONTOH AYAT
BEND
untuk menunjukkan
kedudukan yang dekat.
Berikan buku ini kepada !atimah.
Ini kereta baru abang saya.
ini
itu
untuk menunjukkan
kedudukan yang jauh.
Buku yang berada di atas
almari itu ialah buku saya.
ir sungai itu mengalir deras.
"#!$
BEND%KEDN
&enunjukkan si'at atau
cara membuat sesuatu
dalam jarak yang dekat.
Beginilah caranya menyirat jala.
Beginilah nasib diriku sejak
ketiadaan ibu dan bapa.
Begini
Begitu
&enunjukkan si'at atau
cara membuat sesuatu
dalam jarak yang jauh.
Begitulah cerita yang sebenarnya.
Bagaimana acuan( begiitulah
kuihnya.
Demikian
&enunjukkan cara sesuatu
itu berlaku.
Demikianlah cerita yang pernah
saya dengar.
Budak yang demikian tidak boleh
dimanjakan.
Kata ganti nama tunjuk )ini) dan )itu) dapat ber'ungsi dalam dua bentuk iaitu*
+. Subjek Ayat dan letaknya di depan kata nama.
,ontohnya*
Ini komputer.
Itu rumah "ally.
! Penentu dan letaknya di belakang kata nama.
,ontohnya*
Kotak ini berat.
"aya belajar di sekolah itu.
LATIHAN
+. Buku cerita di atas meja --------- kepunyaan adik.
.. /unalah duit ------- untuk membeli buku latihan kamu.
0. 1elaki yang berkemeja biru --------- abang saya.
2. Pasu bunga -------- dibeli oleh ayah di "arawak.
3. "uara burung merbuk """""""""" sangat merdu.
4awapan
1. itu ! ini #! itu $! ini %! itu

Anda mungkin juga menyukai