Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN TAHUNAN PENGURUSAN DIRI

BIDANG
URUS DIRI

OBJEKTIF
Membolehkan murid:
1.1 mengamalkan makan dan minum yang betul

1.2 mengamalkan cara makan yang betul

1.3 membuka dan memakai pakaian tanpa bantuan

1.4 mengenalpasti jenis pakaian mengikut situasi

1.5 berdadan

1.6 menguruskan diri semasa mencapai akil baligh

KEBERSIHAN DAN
KESIHATAN

2.1 Menyebut,menama dan melabel anggota badan


2.2 menyatakan fungsi anggota badan
2.3 menama dan melabel alat penjagaan diri
dan fungsi
2.4 membersihkan bahagian anggota badan

PENGGUNAAN TANDAS
DAN BILIK AIR

3.1 memaklumkan apabila perlu ke tandas


3.2 mengenalkan simbol dan perkataan tandas

3.3 menama dan memperkenalkan jenis tandas


3.4 menggunakan tandas dengan cara yang betul
3.5 menjaga kebersihan tandas dan bilik air
selepas menggunakannya

PENGURUSAN DALAM
DAN LUAR BILIK DARJAH

4.1 menyebut dan menyenarai alatan dalam bilik


darjah
4.2 mengenal kebersihan bilik darjah
4.3 menyusun benda-benda dalam bilik darjah/ruang
pada tempat yang sesuai

4.4 menjalankan tugas harian dalam bilik darjah

4.5 menceriakan kelas


4.6 menamakan perkakas dan kegunaannya untuk
membersihkan kawasan luar bilik darjah
4.7 Membersihkan dan mengemaskan persekitaran
luar bilik darjah

PENGURUSAN TEMPAT
TINGGAL

5.1 Mengenalpasti dan membezakan jenis ruang bilik


di rumah dan fungsinya
5.2 mengemas dan menyusun peralatan
peralatan di setiap ruang bilik
5.3 menjaga kebersihan ruang bilik
5.4 mematuhi peraturan penggunaan ruang/bilik

GURUSAN DIRI

KANDUNGAN
1.1.1 Peralatan yang digunakan untuk minum
1.1.2 Pelbagai cara minum
1.1.3 Adab sebelum dan selepas minum
1.2.1 Peralatan yang digunakan untuk makan
1.2.2 Cara makan
1.2.3 Adab sebelum dan selepas makan
1.3.1 Jenis-jenis pakaian
1.3.2 Prosedur membuka pakaian
1.3.4 Prosedur memakai pakaian
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

Uniform sekolah
Pakaian sukan
Pakaian Unit beruniform
Pakaian menghadiri majlis tertentu

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4

Kepala
Badan
Tangan
Kaki

1.6.1 Penjagaan sebelum ,semasa dan selepas haid

2.1.1 Fungsi anggota badan


2.2.2 Deria
2.3.1 Alat penjagaan diri
2.3.2 Fungsi alat penjagaan diri
2.4.1 Kepala
2.4.2 Badan
2.4.3 Tangan
2..4.4 kaki
3.1.1 Latihan memberitahu ke tandas
3.2.1 Simbol dan papan tanda

MINGGU

3.3.1 Jneis-jenis tandas


3.4.1 Cara menggunakan tandas
3.5.1 Penjagaan tandas dan bilik air di sekolah,
rumah dan tempat ibadat

4.1.1 Aalatan membersihkan bilik darjah


4.2.1 Peraturan menjaga kebersihan bilik darjah
4.3.1 Barang-barang sendiri di tempat khas
4.3.2 Kedudukan barang di tempat tertentu
4.3.3 Susunan peralatan yang telah digunakan
4.4.1 Pintu dan tingkap
4.4.2 Suis elektrik
4.4.3 Susunan perabot
4.5.1 Hiasan kelas
4.6.1 Alatan untuk membersihkan luar bilik darjah
dan fungsinya
4.7.1 kawasan kaki lima dan longkang
4.7.2 Kawasan sekitar bilik darjah
4.7.3 tempat makan

5.1.1 Jenis-jenis ruang bilik

5.2.1 Alatan setiap ruang/bilik

5.3.1 Cara-cara menjaga kebersihan ruang/bilik


5.4.1 Peraturan penggunaan ruang/bilik