Anda di halaman 1dari 5

Contoh Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Seni Visual Tahun 3

Mata Pelajaran

Pendidikan Seni Visual

Bidang

Membentuk dan Membuat Binaan

Aktiviti

Topeng

Tajuk

Haiwan Kesayangan

Masa

11.30 hingga 12.30 tengahari (1 jam)

Tahun/Kelas

Tahun 3 Tekun

Objektif

Pada akhir pelajaran ini murid akan dapat;


i.

membuat binaan topeng berdasarkan tema


haiwan kesayangan.

ii.

melakukan aktiviti melakar, menggunting dan


menampal hasil kerja mereka dengan betul.

iii.

menghargai hasil kerja tangan mereka


sendiri

Strategi Pengajaran & Pembelajaran :


1) Pedagogi

Kecerdasan pelbagai : Verbal Linguistik,


Kecerdasan pelbagai : Muzik, Simulasi

2) Sumber P&P

Puzzle Kucing, Topeng Haiwan, Video Lagu Bunyi


Binatang, Laptop dan LCD

Alat/bahan

i.

Gunting

ii.

Gam

iii.

Kad manila

Teknik Penghasilan

Guntingan/Cantuman/Tampalan/Gam

Pengetahuan sedia ada

Mengetahui haiwan-haiwan yang menjadi haiwan


peliharaan di rumah.

Nilai Murni

i.

Sikap bekerjasama dan tolong-menolong.

ii.

Sikap sayang kepada haiwan.

Langkah/

Isi pelajaran/

Aktiviti Pengajara dan

Masa

Isi kandungan

Pembelajaran

Set

Puzzle Kucing

Catatan

1.Guru memilih 3 orang murid Puzzle

Induksi

secara rawak untuk menyelesaikan Topeng

(5 minit)

puzzle di hadapan kelas.


2. Murid meneka gambar apa yang
terbentuk pada puzzle tersebut.
3.

Guru

mengaitkan

gambar

tersebut dengan pelajaran hari ini.


4. Guru menunjukkan beberapa
contoh topeng yang berbentuk
haiwan kepada murid.
Langkah 1
(10 minit)

Bahan yang diagihkan:

1.Guru memberi penerangan

Teknik

Kad manila,gunting,gam dan tentang cara-cara menghasilkan

Penghasilan

gelang getah.

topeng dan menyatakan bahan-

bahan yang diperlukan.

Lakaran

2.Guru mengagihkan bahan-bahan


kepada murid di samping

Bahan:kad

menekankan aspek kebersihan

manila

dan keselamatan semasa


melakukan aktiviti.
Cara membuat lakaran:
1. Lakaran

yang

dibuat

pada kertas manila kad


hendaklah mengikut saiz
muka murid.
2. Melukis

bentuk

muka

haiwan pada kad manila


seperti

lakaran

mata,

hidung, mulut, telinga dan

3.Murid melakar gambar muka


haiwan di atas kad manila
mengikut

idea

masing-masing

sambil dibimbing oleh guru.

lain-lain.

Langkah 2

Cara menggunting:

(15 minit)

1. Semasa menggunting,
pastikan mengikut
garisan lakaran yang
telah dibuat.
2. Untuk bahagian mata dan
telinga, tebukkan sedikit

1. Guru menunjukkan cara-

Teknik

cara menggunting mengikut

Penghasilan

lakaran yang telah dibuat tadi.

: guntingan

2. Setelah itu, murid sendiri


menggunting lakaran mereka

Bahan:

masing-masing.

gunting

3. Kemudian, guru menunjukkan

dan kemudian gunting

cara menebuk lubang bahagian

seperti langkah yang

mata dan membentuk sepasang

pertama tadi.

mata haiwan yang mereka buat.


4. Selepas

itu,

murid

diminta

menebuk pada bahagian telinga


topeng

haiwan

yang

telah

mereka buat.
5. Guru

membimbing

murid

memasukkan getah pada lubang


telinga

topeng

untuk

membolehkan dilekatkan pada


bahagian telinga murid.

Langkah 3

Cara Menampal/

1.Guru membimbing murid

(15 minit)

Mencantum/ Mengam:

membuat kemasan secara kreatif Penghasilan

1. Sebelum

pada topeng muka haiwan

menampal

Teknik
:

kertas warna, topeng tadi 2. Murid diminta untuk mewarna Tampalan/


telah
mengikut

diwarnakan
warna

yang

sesuai.

bentuk muka haiwan yang telah Cantuman/


dilukis dengan padanan warna Gam
yang sesuai.

Kolaj

2. Kertas warna juga telah 3. Guru menunjuk cara menampal


digunting terlebih dahulu

dan gamkan topeng

mengikut

kertas warna agar lebih cantik Tunjukcara

kreativiti

dengan Kaedah:

masing-masing

untuk

ditampal

pada 4. Guru membantu murid yang

permukaan topeng.
3. Semasa
dijalankan

dan menarik .
kurang mahir menampal.

aktiviti

ini
boleh

mengunakan teknik kolaj


untuk

menampal,

mencantum

dan

mengam.

Langkah 4

Aktiviti memakai topeng dan 1. Apabila

sudah

siap

,guru Nilai;

(10 minit)

membunyikan bunyi haiwan

meminta semua murid memakai Sayang

tersebut.

topeng masing-masing.

pada

2. Beberapa orang murid diminta binatang.


Arahan diberikan oleh guru

ke

hadapan

bagaimana menjalankan

keadaan

aktiviti ini.

mempamerkan

kelas

bertopeng

dalam
untuk Kaedah:

hasil mereka Simulasi

kepada kawan-kawan yang lain.


3. Guru juga meminta murid

berbunyi dan mengayakan


Contoh:

pergerakan seperti haiwan

Kecerdasan

yang dilukis pada topeng.

pelbagai:
Verbal
Linguistik

Bunyi Itik Kuek..kuek..


Pergerakan itik Berjalan
sambil

menggerakkan

kedua-dua

belah

tangan

seperti kepak itik.

Penutup

Menyanyikan lagu Bunyi

(5 minit)

Binatang

1. Guru menayangkan slaid lagu Nilai:


Bunyi Binatang.
2. Murid

dan

bersama

Kebersihan

guru

sambil

menyanyi

mengayakan Kecerdasan

pergerakan binatang tersebut.

pelbagai:

3. Guru dan murid membersihkan Muzik


kelas selepas selesai menyanyi.