Anda di halaman 1dari 10

PEMANTAPAN PROGRAM DAN AKTIVITI MASA SENGGANG (C6)

(KUMPULAN GURU WADEN)

A. PELAN STRATEGIK
ISU
Masalah
disiplin
pelajar di
hujung
minggu.

MASALAH

MATLAMAT

Tiada pengisian masa


lapang

Mengurangkan
masalah disiplin pada
hujung minggu.

Peralatan tidak
lengkap
Waden tidak
mengadakan aktiviti.

STRATEGI

1. Pertandingan Futsal
(lelaki dan
perempuan)
2. Penghasilan Projek
Murid
Murid dapat
3.
Program Motivasi
menggunakan masa
4. In-door Game,Video
dengan berfaedah.
Game
5. Tayangan
Filem/ilmiah/TV
6. Kebudayaan
- Nyanyian/karaok
e
- Tarian
- Lakonan
- Belajar alat
muzik
7.

INDIKATOR
PENCAPAIAN
Masa murid dapat
diisi dengan aktiviti
yang berfaedah.
Meningkatkan
pengetahuan murid.
Meningkatkan
kecerdasan murid
asrama dalam
semua aspek.

B. PELAN TAKTIKAL
BIL
PROGRAM
.
1.
Pertandingan
Futsal
(lelaki &
Perempuan)

2.

Penghasilan
Projek Murid

OBJEKTIF
Memberi peluang kepada
murid-murid
memperkukuhkan dan
memperkayakan
pendididkan jasmani, nilai
agama dan moral, sivik dan
lain-lain

Membantu para peserta


melengkapkan diri dengan

TANGGUNGJAW
AB
Pengetua, PK1,
PKHEM, PKKK,
Guru sukan/PJ,
warden, PPMA

TEMPOH
1 bulan
(Mac &April)

Pengetua, PK1,
PKHEM, PKKK,

1 bulan
(Mei)

INDIKATOR
PENCAPAIAN
Para peserta
dapat
menggunakan
kemahiran yang
dipelajari dalam
situasi-situasi
yang diberikan
& seterusnya
dalam
kehidupan
seharian mereka
(melalui
pemerhatian
warden, GBK,
PKHEM)
Para peserta
dapat

3.

Program Motivasi

cara-cara kemahiran hidup


dan menguruskan diri
sendiri dalam kehidupan
seharian mereka

warden, Guru
KH,PPMA

Membantu para peserta


menyedari tentang
emosi/hala tuju/dan
bagaimana menguruskan
diri sendiri mereka dan
cara-cara berkesan untuk
menguruskan emosi

Guru Besar PK1,


PKHEM, PKKK,
GBK, warden,
fasilitator
jemputan

2 peringkat
(Feb dan Jun)

menggunakan
kemahiran yang
dipelajari dalam
situasi-situasi
yang diberikan
& seterusnya
dalam
kehidupan
seharian mereka
(melalui
pemerhatian
warden, GBK,
PKHEM)
Para peserta
dapat
menggunakan
kemahiran yang
dipelajari dalam
situasi-situasi
yang diberikan
& seterusnya
dalam
kehidupan
seharian mereka
(melalui
pemerhatian
warden, GBK,
PKHEM)

4.

Indoor
Games/Video
Games

Membantu para peserta


memahami dan mengenali
permainan dalam seperti
main catur,chess ,main
seremban dan banyak lagi.

Tayangan
Menanam semangat serta
filem/ilmiah/video memupuk nilai-nilai murni
yang terdapat dalam
tayangan video untuk
kehidupan seharian.

Guru Besar PK1,


PKHEM, PKKK,
warden, Guru
sukan,PPMA

2 peringkat
(July dan Ogos)

Guru Besar PK1,


PKHEM, PKKK,
warden, Guru
bimbingan,PPMA

2 peringkat
(Sept )

Masa murid diisi


dengan perkara
berfaedah.

Berupaya membuat
penaakulan mana yang baik
dan mana yang buruk.

6.

Aktiviti

Sentiasa bersyukur sebagai


rakyat Malaysia yang
berbilang kaum kerana
hidup dalam keadaan yang
aman dan damai sejahtera.
Mewujudkan murid yang

Para pengawas
mampu
membantu
warden dalam
mengurus dan
mengawal
disiplin di
asrama (melalui
pemerhatian
warden, GBK,
PKHEM)
Masalah disiplin
dapat
dikurangkan.

Meningkatkan
pencapaian
akademik.
Menambah
pengetahuan
am pelajar.
Guru Besar PK1,

4 peringkat

Masalah disiplin

Kebudayaan
- Nyanyian/Kara
oke
- Tarian
- Lakonan
- Belajar alat
muzik

berilmu dan berdisiplin.


Membentuk minat
menambah ilmu
pengetahuan melalui
aktiviti kebudayaan.
Meningkatkan kecerdasan
murid yang pelbagai.

PKHEM, PKKK,
warden, Guru
muzik,PPMA

(Sept,October,N
ov)

dapat
dikurangkan.
Masa murid diisi
dengan perkara
berfaedah.
Menambah
pengetahuan
murid dalam
bidang
kebudayaan
(kecerdasan
seni)

C. PELAN OPERASI
Nama Projek 1 : Pertandingan Futsal(lelaki & Perempuan)
Objektif :
1.
Memberi peluang kepada murid-murid memperkukuhkan dan memperkayakan pendididkan jasmani,
nilai agama dan moral, sivik dan lain-lain.

2.

Merapatkan perhubungan di kalangan murid asrama dan menanam budaya bersukan di kalangan

murid asrama
Tempoh
: 2 peringkat (Mac dan April)
Kumpulan Sasaran : Semua pelajar asrama
Personal Terlibat : Pengetua, PK1, PKHEM, PKKK, Guru sukan/PJ, warden, PPMA
Proses Kerja
:
1. Warden menyediakan kertas kerja untuk program dan melantik ahli jawatankuasa
2. Mesyuarat ahli jawatankuasa kerja dipengerusikan oleh Guru Besar/PKHEM
3. Program dijalankan dengan kerjasama semua personal terlibat
4. Penilaian & dokumentasi
Kekangan : kerjasama daripada semua pihak
Pemantauan
: Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar dan dokumentasi disediakan oleh Guru
sukan/warden
Penilaian : Borang penilaian khas diberikan dan diisi oleh para peserta selepas bengkel dijalankan. Laporan
disediakan mengikut
dapatan daripada borang-borang penilaian.
D. PELAN OPERASI
Nama Projek 2 : Penghasilan Projek
Objektif :
1. Membantu para peserta melengkapkan diri dengan cara-cara kemahiran hidup dan menguruskan diri
sendiri dalam kehidupan seharian mereka
Tempoh
: 1 hari (Mei dan Jun)
Kumpulan Sasaran : Semua pelajar asrama
Personal Terlibat : Pengetua, PK1, PKHEM, PKKK, Guru KH, warden, PPMA
Proses Kerja
:
5. Warden menyediakan kertas kerja untuk program dan melantik ahli jawatankuasa
6. Mesyuarat ahli jawatankuasa kerja dipengerusikan oleh Guru Besar/PKHEM

7. Program dijalankan dengan kerjasama semua personal terlibat


8. Penilaian & dokumentasi
Kekangan : kerjasama daripada semua pihak
Pemantauan
: Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar dan dokumentasi disediakan oleh Guru KH/warden
Penilaian : Borang penilaian khas diberikan dan diisi oleh para peserta selepas bengkel dijalankan. Laporan
disediakan mengikut
dapatan daripada borang-borang penilaian.

Nama Projek 3 : Program Motivasi


Objektif :
1. Membantu para peserta menyedari tentang emosi/hala tuju/dan bagaimana menguruskan diri sendiri mereka

2.
3.
4.
5.

dan cara-cara berkesan untuk menguruskan emosi


Tempoh
: 2peringkat (Feb dan Jun )
Kumpulan Sasaran : Semua pelajar asrama
Personal Terlibat : Pengetua, PK1, PKHEM, PKKK, Guru KH, warden, PPMA
Proses Kerja
:
Warden menyediakan kertas kerja untuk program dan melantik ahli jawatankuasa
Mesyuarat ahli jawatankuasa kerja dipengerusikan oleh Guru Besar/PKHEM
Program dijalankan dengan kerjasama semua personal terlibat
Penilaian & dokumentasi
Kekangan : kerjasama daripada semua pihak
Pemantauan
: Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar dan dokumentasi disediakan oleh Guru
Bimbingan/warden
Penilaian : Borang penilaian khas diberikan dan diisi oleh para peserta selepas bengkel dijalankan. Laporan
disediakan mengikut
dapatan daripada borang-borang penilaian.

Nama Projek 4 : Indoor Games/ Video Games


Objektif :
6. Membantu para peserta menyedari tentang emosi/hala tuju/dan bagaimana menguruskan diri sendiri mereka
dan cara-cara berkesan untuk menguruskan emosi
Tempoh
: 2peringkat (Julai, Ogos )
Kumpulan Sasaran : Semua pelajar asrama
Personal Terlibat : Pengetua, PK1, PKHEM, PKKK, Guru KH, warden, PPMA
Proses Kerja
:
7. Warden menyediakan kertas kerja untuk program dan melantik ahli jawatankuasa
8. Mesyuarat ahli jawatankuasa kerja dipengerusikan oleh Guru Besar/PKHEM
9. Program dijalankan dengan kerjasama semua personal terlibat
10.
Penilaian & dokumentasi
Kekangan : kerjasama daripada semua pihak
Pemantauan
: Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar dan dokumentasi disediakan oleh Guru
Bimbingan/warden
Penilaian : Borang penilaian khas diberikan dan diisi oleh para peserta selepas bengkel dijalankan. Laporan
disediakan mengikut
dapatan daripada borang-borang penilaian.

Nama Projek 5 : Tayangan filem/ilmiah/video

Objektif
:
1.
Menanam semangat serta memupuk nilai-nilai murni yang terdapat dalam tayangan video untuk
kehidupan seharian.
2.
Berupaya membuat penaakulan mana yang baik dan mana yang buruk.
3.
Sentiasa bersyukur sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum kerana hidup dalam keadaan yang
aman dan damai sejahtera.
Tempoh
: 2peringkat (September )
Kumpulan Sasaran
: Semua pelajar asrama
Personal Terlibat : Pengetua, PK1, PKHEM, PKKK, GBK, warden, PPMA
Proses Kerja
:
7.
Warden menyediakan kertas kerja untuk program dan melantik ahli jawatankuasa
8.
Mesyuarat ahli jawatankuasa kerja dipengerusikan oleh Guru Besar/PKHEM
9.
Program dijalankan dengan kerjasama semua personal terlibat
10. Penilaian & dokumentasi
Kekangan : kerjasama daripada semua pihak
Pemantauan
: Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar dan dokumentasi disediakan oleh Guru
Bimbingan/warden
Penilaian : Borang penilaian khas diberikan dan diisi oleh para peserta selepas bengkel dijalankan. Laporan
disediakan mengikut
dapatan daripada borang-borang penilaian.

Nama Projek 6 : Aktiviti Kebudayaan


Objektif
:

Mewujudkan murid yang berilmu dan berdisiplin.


Membentuk minat menambah ilmu pengetahuan melalui aktiviti kebudayaan.
Meningkatkan kecerdasan murid yang pelbagai.
Tempoh
: 4 peringkat (sept,Oktober,November )
Kumpulan Sasaran
: Semua pelajar asrama
Personal Terlibat : Pengetua, PK1, PKHEM, PKKK, GBK, warden, PPMA
Proses Kerja
:
7.
Warden menyediakan kertas kerja untuk program dan melantik ahli jawatankuasa
8.
Mesyuarat ahli jawatankuasa kerja dipengerusikan oleh Guru Besar/PKHEM
9.
Program dijalankan dengan kerjasama semua personal terlibat
10. Penilaian & dokumentasi
Kekangan : kerjasama daripada semua pihak
Pemantauan
: Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar dan dokumentasi disediakan oleh Guru
Muzik/warden
Penilaian : Borang penilaian khas diberikan dan diisi oleh para peserta selepas bengkel dijalankan. Laporan
disediakan mengikut
dapatan daripada borang-borang penilaian.