Anda di halaman 1dari 1

Gangguan keseimbangan merupakan salah

endolimfa lebih tinggi daripada cairan perilimfa.

satu gangguan yang sering kita jumpai dan

Ujung saraf vestibuler berada dalam Iabiiin

dapat mengenai segala usia. Seringkali


pasien datang berobat walaupun tingkat
gangguan keseimbangan masih dalam taraf
yang ringan. Hal mi disebabkan oleh
tergangg unya aktivitas sehari-hari dan rasa
ketidakn yamanan yang ditimbulkannya.
Alat vestibuler (alat keseimbangan) terl etak
di telinga dalam (labirin), terlmndung oleh
tulang yang paling keras yang dimiliki oleh
tubuh. Labirin secara umum adalah telinga
dalam, tetapi secara khusus dapat diartikan

membran yang terapung dalam perilimfa, yang


berada dalam labirin tulang. Setiap labirin terdiri
dan 3 kanalis semi-sirkularis (kss), yaitu kss
horizontal (lateral), kss anterior (superior) dan
kss posterior (inferior). Selain 3 kanalis

mi

terdapat pula utrikulus dan sakulus.


Perlu diketahui letak geografi alat-alat
keseimbangan mi terhadap kepala (bidang
horizontal kepala) maupun terhadap permukaa n
bumi. Bidang horizontal kepala ialah bidang
yang melalui kedua sisi inferior orbita dan kedua
tengah-tengah hang telinga luar kanan dan kin.

sebagai alat keseimbangan. Labirin terdiri

Bidang yang melahul kedua kss horizontal

atas labirin tulang dan labirin membran.

membentuk 30 derajat dengan bid ang

Labirin membran terletak dalam labirin


tulang dan bentuknya hampir menurut
bentuk labirin tulang. Antara labirin
membran dan labirin tulang terdapat
perilimfa, sedang endolimfa terdapat di
dalam labirin membran. Berat jenis cairan

horizontal kepala dengan kedua ampula kanalis


semi sirkularis berada pada daerah lateral atas
dan depan dan titik perpotongan ketiga bidang
kanahis semi-sirkularis. Letak