Anda di halaman 1dari 4

Bahagian I Penetapan Sasaran Kerja Tahunan (2013)

Bil
1

Ringkasan
Aktiviti/Projek
Mengajar

Petunjuk Prestasi

Membuat
Perancangan P&P

Membantu dalam
pelaksanaan
pelbagai kegiatan
Kokurikulum/tugas
-tugas khusus

Dilantik menjadi Penolong Guru Tingkatan Peralihan A bersama Cikgu Moh Chen Chen
dan membantu semasa ketiadaan Guru Tingkatan dalam semua aktiviti melibatkan kelas
Peralihan A.
Membantu pelajar menguruskan kelas di sekolah.
Dilantik menjadi Guru Mata Pelajaran :
o Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
o Pendidikan Sivik dan Kenegaraan
o Amalan Bahasa Melayu
Dilantik menjadi Ketua Panitia ABM
Dilantik menjadi Penyelaras untuk MP PSK Tingkatan 2
Dilantik menjadi Pentaksir PBS untuk MP PSK Tingkatan 2 dan PJK Tingkatan 1
Menyediakan Rancangan Pengajaran/Pelajaran Tahunan dan Mingguan bagi mata
pelajaran PSK, ABM dan PJK dengan lengkap untuk sepanjang tahun dan melaksanakan
pengajaran mengikut rancangan yang disediakan.
Menghantar Buku Perancangan Mengajar menepati masa.
Menggunakan Alat Bantu Mengajar yang bersesuaian dalam P&P.
Penggunaan I Think dalam mengikut kesesuaian tajuk yang diajar.
Mempelbagaikan kaedah Pengajaran termasuk pendekatan yang sesuai mengikut
kemampuan dan tahap pelajar.

Kokurikulum:
Dilantik sebagai Guru Penolong Pemimpin bagi Persatuan Kadet Remaja Sekolah
Malaysia.
Bilangan Ahli: 74 orang.
Bilangan kali perjumpaan: 18 kali setahun.
Perjumpaan setiap hari Rabu (1.30 Tengahari-3.30 petang)
Aktiviti yang dijalankan:
o Mesyuarat Agung
o Aktiviti kawad kaki
o Perbincangan tugasan dalam kumpulan
o Mengiring 3 orang pelajar ke Perkhemahan Perdana KRS di SK Abg Alit,
Kabong pada 20 Okt- 24 Okt.
Menghadiri perjumpaan mengikut masa yang ditetapkan.
Melatih pelajar menjalani latihan kawad kaki sempena Hari Sukan Sekolah bagi Rumah
Biru.
Melatih pelajar menjalani latihan kawad kaki bagi Pertandingan Sempena Hari Badan
Beruniform.
Tugas-tugas Khas:
Dilantik sebagai Pegawai Aset/Setiausaha JKPAK Sekolah.
o Menghadiri Bengkel/Taklimat yang dianjurkan oleh PPD Sarikei/JPN
o Menyelia penerimaan aset yang dibeli dan merekod aset yang sudah diperiksa.
o Menyediakan Laporan Suku Tahunan Harta Modal dan Inventori.
o Sentiasa berbincang dengan pihak Pengurusan Sekolah Berkenaan dengan Aset
Kerajaan.

Menjaga disiplin
dan kebajikan
pelajar

Masalah disiplin pada awalnya memang pelajar tidak fahama dengan arahan guru namun
dapat diuruskan dan diatasi dengan baik.
Mengambil perhatian dan sentiasa peka terhadap kebajikan pelajar dengan memberi
peluang
kepada pelajar-pelajar yang layak untuk mendapatkan biasiswa serta pelbagai
bantuan yang seumpamanya.

Mentadbir dan
mengurus bilik
darjah/kelas

Mengadakan sudut mata pelajaran ABM dan Pendidikan Sivik Kenegaraan bagi kelaskelas yang diajar.
Menyediakan bahan-bahan atau maklumat penting tentang subjek- subjek yang diajar dan
sentiasa diperbaharui.
Dilantik sebagai penolong guru kelas bagi kelas PA. Sentiasa mengingatkan pelajar untuk
menjaga kebersihan kelas dan memastikan Ketua Tingkatan serta Penolong Ketua
Tingkatan menjalankan tugas mereka.

Disediakan oleh: Lee Dawata Dahlan

2. Latihan
(ii) Senaraikan program latihan ( seminar,kursus, bengkel dan lain-lain ) yang dihadiri dalam tahun yang dinilai.

Nama latihan (Nyatakan sijil jika ada)

Tarikh/ Tempoh

Tempat

1. Taklimat PBS Tingkatan 2 subjek


Geografi

3/1/2013

Bilik ERT

2. Guru Muda 1 Malaysia

29/1/2013

SMK Sacred Heart Sibu

3. Perjumpaan Pemimpin dan Penolong


Pengakap Daerah Sarikei

8/2/2013

PPD Sarikei

4. Program I Think, Pisa dan Hot

1/3/2013

Dewan kuliah

5. Program Rakan Erat Guru (REGU)

6/4/2013

Smk St. Anthony

6. Penggunaan I Pad dalam P&P

19/4/2013

Dewan Besar

7. Perjumpaan nazir dengan ahli panitia


Bahasa Malaysia

9/5/2013

Kelas 2A

8. Taklimat penuh nazir

10/5/2013

Bilik kuliah,STS

9. Microsof Excel

16/5/2013

Kelas 2A

10. Seminar & Bengkel Professional


Learning

26/6/2013

Dewan Kuliah

11. Teknik menjawab soalan PMR


Bahasa Malaysia

9/7/2013

Dewan Kuliah

SMK TINGGI SARIKEI (YBF 6101)


Borang Catatan Aktiviti / Sumbangan (Tambahan / Khas) Pegawai Tahun 2013
Nama Pegawai: Zamri Bin Mohamad

BI
L

PENAMBAHBAIKAN
PEMBAHARUAN KERJA

AKTIVITI-AKTIVITI MEMBERI NILAI


KEPADA ORGANISASI/
PERKHIDMATAN AWAM/ NEGARA

1. Meningkatkan proses p&p 1. Menjadi guru pentaksir PBS bagi subjek


menyediakan nota dalam p&p Geografi untuk tingkatan dua.
kepada pelajar bagi kelas yang di
2. Menjadi Penolong Pemimpin bagi
ajar.
Persatuan Pengakap di sekolah.
2. Pengumpulan soalan-soalan
ujian lepas untuk penyediaan 3. Menjadi guru penyelaras bagi subjek
Geografi tingkatan dua.
soalan.
3. Menggunakan Alat
Mengajar yang sesuai.

Bantu 4. Menjadi
tingkatan 4.

guru

penyelaras

EDMS

4. Menyediakan kertas soalan 5. Menjadi guru pembantu ICT di sekolah.


ujian yang bersesuai dengan 6. Menjadi pengadil dan mengadakan
pelajar tingkatan peralihan.
perlawanan sempenan pesta sukan dan
5. Melaksanakan Pentaksiran permainan futsal sekolah.
Berasaskan
Sekolah
(PBS)
mengikut masa yang ditetapkan.
6.
Menyediakan
Rancangan
Pengajaran Tahunan dengan baik
bagi subjek Geografi tingkatan
dua.

PENYEDIAAN KERTAS KERJA/ HASIL


PENULISAN/ PENERBITAN

PEMBENTANGAN DI
BENGKEL/ KURSUS/
PERSIDANGAN/ FORUM
DLL

1. Penghasilan kajian Lesson Study bagi


subjek Geografi.

TIADA