Anda di halaman 1dari 3

Rancangan Pengajaran Harian Sains Tingkatan 4

Kelas : Tingkatan 4 Perdagangan

Tempoh : 80 minit

Bilangan murid : 20 orang

Mata pelajaran : Sains

Tema : Perbandingan diantara proses mitosis dan meiosis

Liputan Kurikulum : a. Mengetahui peringkat-peringkat proses mitosis

b. Mengetahui peringkat-peringkat proses meiosis

c. Membandingkan peringkat-peringkat proses mitosis

dan meiosis

Hasil Pembelajaran : Memahami peringkat-peringkat proses mitosis dan meiosis

Objektif : a. Menyebut semua peringkat di dalam proses mitosis

Pembelajaran b. Menyebut semua peringkat di dalam proses meiosis

c. Menyebut 3 perbezaan antara peringkat mitosis

dan meiosis

Pengetahuan sedia : Pelajar berpengetahuan mengenai kromosom dan gen

ada

Keperluan khas : a. Sebuah komputer dan LCD untuk pembentangan pelajar

b. Setiap 2 orang pelajar dibekalkan dengan 1 komputer

untuk mencari maklumat di dalam internet

Persediaan guru : a. Lembaran kerja yang memerlukan pelajar mencari

maklumat mengenai proses mitosis, meiosis dan

perbandingan antara peringkat proses tersebut


Langkah Isi Pelajaran Kaedah Penyampaian Catatan

Persediaan Minta semua pelajar untuk membaca


doa
3 minit

Set Induksi Pengenalan Tunjukkan 5 gambar kemalangan yang Strategi P&P:


mengenai tajuk menyebabkan kecederaan
7 minit Kaedah : Kelas
Proses mitosis Tunjukkan pula 5 gambar ibubapa yang
dan meiosis mempunyai semakin ramai anak Teknik :
berlaku Menjawab
berulang kaji 1. Minta pelajar membezakan gambar soalan
pada sel haiwan tersebut ?

2.Adakah sel-sel di dalam gambar yang


ada pada orang yang cedera itu
bertambah apabila dia sembuh?

3.Adakah sel-sel di dalam gambar


ibubapa yang semakin ramai anak itu
mempunyai sel yang bertambah?

4.Adakah proses pertambahan tersebut


adalah sama?

Perkenalkan tajuk pelajaran hari ini

Langkah 1 Perkenalkan 2 Berdasarkan gambar yang ditunjukkan Strategi P&P:


cara tadi guru menerangkan dengan ringkas
5 minit pembahagian 2 cara pembahagian sel Kaedah : Kelas
sel Teknik :
Penerangan

Langkah 2 Pembelajaran Bentuk kumpulan yang terdiri daripada Strategi P&P:


Kendiri 2 pelajar dalam setiap kumpulan
25 minit Kaedah :
Pelajar diberikan 3 soalan yang Kumpulan
berkaitan dengan proses diatas.
Teknik :
1.Terangkan proses mitosis? Pembelajaran
kendiri
2.Terangkan proses meiosis?

3.Bandingkan antara kedua-dua proses


tersebut

Pelajar dikehendaki menjawab soalan


tersebut dengan melayari internet.

Guru bertindak sebagai fasilitator dan


beredar dari satu kumpulan ke satu
kumpulan untuk membantu pelajar

Langkah 3 Perbentangan 1.Kedua-dua pelajar dari satu Strategi P&P


kumpulan diminta bekerjasama
30 minit membentangan jawapan berkaitan Kaedah : Kelas
dengan proses mitosis Teknik :
2. Kumpulan kedua diminta Penerangan
membentangkan jawapan berkaitan berpandukan
dengan proses meiosis komputer grafik

3. Kumpulan ketiga diminta


membentangkan jawapan berkaitan
perbandingan antara proses mitosis
dan meiosis

Rumusan Kesimpulan Pelajat diminta menyalin gambar atau Strategi P&P


tayangan yang mereka perolehi di
7 minit dalam internet dan menghantarnya Kaedah : Kelas
kepada guru, bersama dengan soalan Teknik :
yang diberikan. Bimbingan
Guru membincangkan serta membuat
kesimpulan tentang apa yang telah
dipelajari pada hari tersebut

Penutup Membina Buku Pelajar diarahkan membuat Buku Skrap


Skrap dengan membincangan persamaan
3 minit dan perbezaan antara proses mitosis
dan meiosis.

Minta pelajar mengucapkan terimakasih


kepada guru.