Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


Kelas

: 6 Cemerlang

Tarikh

: 15hb Januari 2008

Hari

: Selasa

Masa

: 06.45 07.45

Tunjang/Tajuk
Bidang

: Kesihatan Diri dan Keluarga


: Pendidikan Kesihatan

Unit Pembelajaran

: 1.3 Menyayangi diri sendiri


1.3 (a) Keremajaan

1.3 (i) Konflik dalam diri

remaja
Hasil P

embelajaran

: Pada akhir pembelajaran ini, diharap pelajar

dapat;1. Kognitif Menyenaraikan konflik keluarga dan cara


penyelesaian.
remaja.
2. Afektif - Memahami masalah remaja masa kini.
Aktiviti

: 1. Murid membaca dan memahami maklumat pada


keratan-keratan
akhbar
2. Guru memberi penerangan dan contoh
3. Bersoal jawab/perbincangan

Bahan Bantuan P & P


Nilai
Berdisiplin

: Keratan-keratan akhbar/majalah masalah remaja.


Bekerjasama
Rajin

Berhati-hati
Yakin

Bersyukur

Toleransi

Hormat

Kebersihan

Refeleksi

: ____________________________________________________
____________________________________________________