Anda di halaman 1dari 3

NAMA : HAFIZ ZULHAZMI BIN JABIDIN

NOMBOR KAD PENGENALAN : 990902-12-6215

TAJUK EKSPERIMEN : HUBUNGAN ANTARA JISIM BANDUL DENGAN MASA YANG


DIAMBIL UNTUK MEMBUAT 20 AYUNAN LENGKAP
Tujuan : Mengkaji bagaimana panjang suatu bandul mempengaruhi tempoh ayunannya.
Inferens : Panjang suatu bandul mempengaruhi tempoh masa yang diambil untuk
menghabiskan 20 ayunan lengkap.
Hipotesis : Semakin pendek bandul, semakin pendek tempoh untuk 10 ayunan bandul.
Pembolehubah :
a)Dimalarkan: Jisim Bandul
b)Dimanipulasikan : Panjang Bandul
c)Bergerakbalas : Masa Bagi 20 Ayunan Lengkap
Bahan : Bandul, tali
Radas : Kaki retot dan pengapit, pembaris meter, jam randik

Prosedur :
1.Sediakan satu bandul ringkas dengan tali sepanjang 10 cm.
2.Tarik bandul pada suatu kedudukan dan kemudian lepaskan.
3.Catat mas bagi 10 ayunan lengkap di dalam jadual.
4.Ulangi eksperimen dengan menggunakan panjang bandul yang berbeza-beza seperti
dalam jadual.
5.Lukis graf yang menunjukkan masa bagi 10 ayunan lengkap melawan panjang
bandul.
Keputusan :
Eksperimen

Panjang bandul (cm)

1
2
3
4
5

10
20
30
40
50

Masa bagi 10 ayunan


lengkap (s)

Analisis :
1.Nyatakan perbezaan dalam masa bagi bandul panjang dan bandul pendek untuk
melakukan 20 ayunan lengkap
-Bandul yang lebih panjang mengambil masa yang lebih panjang untuk melakukan 20
ayunan lengkap / Bandul yang lebih pendek mengambilmasa yang lebih pendek untuk
melakukan 20 ayunan lengkap.
2.Apakah inferens yang dapat dibuat bagi eksperimen ini?
-Masa bagi 20 ayunan lengkap lebih pendek kerana bandul lebih pendek.
3.Berdasarkan keputusan dalam jadual, plotkan graf masa bagi 20 ayunan lengkap
melawan panjang bandul.
4.Nyatakan hubungan antara panjang bandul dengan masa bagi 20 ayunan lengkap
-Semakin panjang bandul, semakin panjang masa bagi 20 ayunan lengkap/ Semakin
pendek bandul, semakin pendek masa bagi 20 ayunan lengkap.
5.Ramalkan masa yang diambil bagi 60cm panjang bandul untuk melakukan 20 ayunan
lengkap
-Lebih dari 20s

Perbincangan :
1. Bagaimanakah panjang bandul mempengaruhi tempoh masa untuk melengkapkan
20 ayunan.
-Panjang bandul menyebabkan tempoh masa yang diambil untuk melengkapkan 20
ayunan ialah kerana panjang bandul menentukan kelajuan ayunan bandul.Oleh itu
semakin panjang bandul,semakin perlahan kelajuan ayunan/semakin pendek
bandul,semakin pantas ayunan.
Kesimpulan :
1.Masa yang diambil untuk bandul membuat satu ayunan lengkap berkadar terus
dengan panjang bandul.