Anda di halaman 1dari 2

EKSPERIMEN BANDUL RINGKAS

Inferens Panjang bandul ringkas mempengaruhi tempoh ayunan bandul


ringkas
Hipotesis Semakin bertambah panjang bandul ringkas semakin bertambah
tempoh ayunan bandul ringkas
Tujuan Untuk mengkaji hubungan antara panjang bandul ringkas dan
tempoh ayunan bandul ringkas
Pembolehub Dimanipulasikan :Panjang bandul ringkas
ah Bergerakbalas :Tempoh ayunan bandul ringkas
Dimalarkan :Jisim bandul
Bahan dan Bandul, benang 70cm, kaki retort dan pengapit, jam randik,
Radas pembaris meter,
Susunan
Radas

Prosedur 1) Semua radas disusun seperti dalam rajah di atas


2) Panjang benang dilaraskan supaya panjang , l = 10cm
3) Bandul diayun untuk memulakan ayunan melalui sudut yang
kecil ( tidak lebih daripada 10 )
4) Masa yang diambil untuk 20 ayunan lengkap, t diambil
menggunakan jam randik
5) Tempoh bandul ringkas, T ( iaitu masa yang diambil untuk satu
ayunan lengkap) dikira dengan menggunakan:

Tempoh, T = Masa untuk 20 ayunan lengkap


20

6) Langkah 3 hingga 5 diulang untuk l = 20.0 cm, 30.0 cm, 40.0


cm, 50.0 cm, dan 60.0 cm
7) Graf T2 melawan l diplotkan

Pengumpula Panjang Masa yang diambil untuk 20 ayunan


n Data l (cm) lengkap Tempoh
t1 t2 tpurata T (s)
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
Langkah 1) Sudut ayunan bandul mestilah sama untuk setiap ayunan yang
berjaga-jaga dilakukan
2) Mata mestilah serenjang dengan skala pembaris untuk
mengelakkan ralat paralaks
3) Kenalpasti ralat jam sifar jam randik.Ubah ralat sifar tersebut
supaya kembali kepada titik ukuran yang asal.
4) Kipas mestilah ditutup supaya tidak berlaku ralat semasa
eksperimen dijalankan.
Daripada graf yang telah diplot, y meningkat secara linear dengan x.
Kesimpulan Hipotesis diterima.

Tempoh ayunan bandul ringkas bertambah apabila panjang bandul


ringkas bertambah.