Anda di halaman 1dari 6

EKSPERIMEN TINGKATAN 4 DAN 5 Nama:______________________________

Kertas 3 : 12 markah
BAB 2: DAYA DAN GERAKAN

SUSUNAN RADAS TUJUAN EKSPERIMEN PEMBOLEHUBAH PROSEDUR


Untuk mengkaji hubungan antara P.manipulasi: jisim plastisin 1. radas disusun seperti rajah di atas.
inersia jisim dengan inersia 2. plastisin berjisim 50g dipasang pada hujung neraca
P.bergerak balas : tempoh ayunan inersia dan jaraknya dari tepi meja ditetapkan.
Inersia tidak boleh diukur neraca inersia 3. neraca inersia disesarkan ke bawah dan tempoh masa
jadi inersia boleh untuk 10 ayunan diambil dengan menggunakan jam
Apit-G diwakilkan dengan tempoh P.dimalarkan : kekerasan neraca randik.
Neraca inersia
ayunan neraca inersia ( inersia 4. eksperimen diulang dengan menggunakan jisim 100g,
tempoh ayunan tinggi 150g, 200g dan 250g.
Plastisin bermaksud inersia tinggi)

1. radas disusun seperti rajah di atas.


F= ma Untuk mengkaji hubungan antara P.manipulasi: jisim/ bil troli 2. tali kenyal pada sebuah troli diregangkan sehingga ia
jisim dengan pecutan sampai ke bahagian hadapan troli itu dan panjangnya
p.bergerak balas : pecutan troli dikekalkan apabila troli itu bergerak ke bawah landasan.
3. pita detik yang dihasilkan dipotong kepada 5 jalur
p.dimalarkan : sudut kecondongan dengan setiap jalur ada 10 titik.
landasan/kekenyalan tali kenyal 4. eksperimen ini diulang dengan menggunakan bilangan
troli 2, 3, 4 dan 5.

1. radas disusun seperti rajah di atas.


F= ma Untuk mengkaji hubungan antara P.manipulasi: daya/bil tali getah 2. 1 tali kenyal pada sebuah troli diregangkan sehingga ia
daya dengan pecutan. sampai ke bahagian hadapan troli itu dan panjangnya
p.bergerak balas : pecutan troli dikekalkan apabila troli itu bergerak ke bawah landasan.
3. pita detik yang dihasilkan dipotong kepada 5 jalur
p.dimalarkan : jisim troli/ bil troli dengan setiap jalur ada 10 titik.
4. eksperimen ini diulang dengan menggunakan bilangan
tali getah 2,3,4 dan 5.

1. radas disusun seperti rajah di atas.


Kekenyalan spring-Hukum Hooke Untuk mengkaji hubungan antara P.manipulasi: berat pemberat berslot, 2. panjang awal spring, X0 ditentukan dengan merekod
perubahan panjang spring,x F/ jisim pemberat berslot bacaan awal kedudukan jarum tanpa pemberat berslot.
dengan daya yang dikenakan ke 3. pemberat berslot 50g diletakkan pada spring.
atasnya,F P.bergerak balas : perubahan 4. Panjang akhir spring,Xf diambil dengan melihat
panjang spring,X kedudukan jarum pada pembaris meter.
5. eksperimen ini diulang dengan menggunakan pemberat
P.dimalarkan : pemalar spring,K/ berslot 100g, 150g, 200g dan 250g.
kekerasan spring 6. pemanjangan spring dikira dengan formula :
Pemanjangan spring = Xf-Xo
BAB 3: DAYA DAN TEKANAN

SUSUNAN RADAS TUJUAN EKSPERIMEN PEMBOLEHUBAH PROSEDUR


Untuk mengkaji hubungan antara P.manipulasi: kedalaman cecair,h 1. radas disusun seperti rajah di atas.
Tekanan cecair tekanan cecair dengan kedalaman 2. corong tisel diletakkan dalam selinder penyukat pada
cecair. P.bergerak balas : tekanan cecair, P kedalaman, h=0.1 m.
(diwakili oleh perbezaan paras air 3. Perbezaan paras air dalam manometer,X diukur
dalam manometer,x) (mewakii tekanan)
4. eksperimen diulang dengan menggunakan kedalaman
P.dimalarkan : ketumpatan cecair h=0.2 m, 0.3 m, 0.4 m dan 0.5 m.

Untuk mengkaji hubungan antara P.manipulasi: ketumpatan cecair 1. radas disusun seperti rajah di atas.
Tekanan cecair tekanan cecair dengan 3
2. air (ketumpatan 1000kg/m ) diisi kedalam selinder
ketumpatann cecair. P.bergerak balas : tekanan cecair, P penyukat
(diwakili oleh perbezaan paras air 2. corong tisel diletakkan dalam selinder penyukat pada
dalam manometer,x) kedalaman, h=0.5 m.
3. Perbezaan paras air dalam manometer,X diukur
P.dimalarkan : kedalaman cecair,h (mewakii tekanan)
4. eksperimen diulang dengan menggunakan alcohol
3
(ketumpatan 800kg m ) dan minyak (ketumpatan 400kg/
3
m ).

Untuk mengkaji hubungan antara P.manipulasi: isipadu air yang 1. radas disusun seperti rajah di atas.
Prinsip Archimedes daya tujah dengan isipadu air disesarkan. (diwakilkan oleh 2. Berat rod besi di udara diukur dengan menggunakan
yang disesarkan. kedalaman rod besi dalam air) neraca spring,Wo.
2. Rod besi dimasukkan ke dalam air secara menegak
P.bergerak balas : daya tujah. pada kedalaman,L = 5.0 cm dan berat rod besi pada ketika
Neraca spring
itu diukur dengan menggunakan neraca spring, Wf.
P.dimalarkan : ketumpatan cecair 3. daya tujah dikira dengan menggunakan formula :
Rod besi Daya tujah = Wo Wf.
Pembaris meter 4. ekperimen diulangi dengan menggunakan kedalaman
Tin
rod besi, h= 10cm, 15 cm, 20 cm dan 25 cm.
eureka

Air

Air yang dikumpulkan


Blok kayu
Selinder
penyukat
BAB 4: HABA (termasuk Hukum gas)

SUSUNAN RADAS TUJUAN EKSPERIMEN PEMBOLEHUBAH PROSEDUR


Untuk mengkaji hubungan antara P.manipulasi: isipadu gas, V 1. radas disusun seperti rajah di atas.
Hukum Boyle tekanan gas,P dengan isipadu 2. omboh ditekan sehingga isipadu dalam picagari
3
gas,V P.bergerak balas : tekanan gas,P mencapai 100cm .
3. Tekanan gas, P diukur dengan menggunakan tolok
P.dimalarkan : suhu udara,T Bourdon.
4. eksperimen diulang dengan menggunakan isipadu gas
3 3 3 3
200 cm ,300 cm , 400 cm dan 500 cm

Untuk mengkaji hubungan antara P.manipulasi: suhu gas,T 1. radas disusun seperti rajah di atas.
Hukum Charles isipadu gas,V dengan suhu gas, T 2. tiub kapilari yang diisi dengan asid sulfurik pekat diikat
P.bergerak balas : panjang turus dengan pembaris dengan hujungnya berada pada 0
udara,x (mewakili isipadu udara) pembaris.
o
3. air dipanaskan sehingga mencapai 20 C.
P.dimalarkan : tekanan gas,P 4. panjang turus udara,x diukur dengan melihat bacaan
pada pembaris.
5. eskperimen diulangi dengan menggunakan suhu udara
o o o o
40 C, 60 C, 80 C dan 100 C.

Untuk mengkaji hubungan antara P.manipulasi: suhu gas,T 1. radas disusun seperti rajah di atas.
o
Hukum Tekanan tekanan gas,P dengan suhu gas, 2. air dipanaskan sehingga mencapai 20 C.
T P.bergerak balas : Tekanan gas,P 3. tekanan gas , P diukur dengan menggunakan tolok
Bourdon
P.dimalarkan : isipadu gas 4. eskperimen diulangi dengan menggunakan suhu udara
o o o o
40 C, 60 C, 80 C dan 100 C.
BAB 5: CAHAYA DAN PENGLIHATAN

SUSUNAN RADAS TUJUAN EKSPERIMEN PEMBOLEHUBAH PROSEDUR


Untuk mengkaji hubungan antara P.manipulasi: Jarak objek,U 1. radas disusun seperti rajah di atas.
Pembesaran linear kanta pembesaran linear,M dengan 2. objek diletakkan 10.0 cm di hadapan kanta.
jarak objek, U P.bergerak balas : pembesaran 3. skrin digerakkan supaya imej tajam kelihatan dan jarak
linear,M imej, V diukur dengan menggunakan pembaris meter.
4. eksperimen diulang dengan menggunakan jarak
P.dimalarkan : saiz objek/panjang objek,U= 20.0 cm, 30.0 cm, 40 cm, dan 50 cm.
focus kanta 5. pembesaran linear dikira menggunakan formula:
M = V/U

Untuk mengkaji hubungan antara P.manipulasi: sudut tuju, i 1. radas disusun seperti rajah di atas.
Pembiasan cahaya sudut tuju,i dengan sudut bias, r 2. garis normal dilukis di atas kertas putih dan
P.bergerak balas : sudut bias, r berserenjang dengan permukaan tepi bongkah kaca.
o o o o o
3. sudut tuju,i = 10 , 20 ,30 ,40 dan 50 ditandakan
P.dimalarkan : indeks biasan pada garis normal yang dibuat itu
bongkah kaca. 4. sinar cahaya disinarkan pada sudut tuju tersebut dan
sudut bias,r yang terhasil ditanda dan diukur dengan
menggunakan protaktor.
5. eksperimen diulangi dengan menyinarkan cahaya
o o o o
melalui sudut tuju, i =20 ,30 ,40 dan 50

BAB 7: GELOMBANG

SUSUNAN RADAS TUJUAN EKSPERIMEN PEMBOLEHUBAH PROSEDUR


Untuk mengkaji hubungan P.manipulasi: kedalaman air, h 1. radas disusun seperti rajah di atas.
Gelombang air antara panjang gelombang, 2. air diisi ke dalam tangki riak dengan kedalaman 2.0 cm.
dengan kedalaman air, h P.bergerak balas : panjang gelombang, 3. satu perspeks berketebalan 0.2 cm diletakkan di dalam
tangki riak. (kedalaman air, h = 2.0 cm 0.2 cm = 1.8 cm)
4. Motor penggetar dan lampu dihidupkan.
P.dimalarkan : frekuensi motor 5. stroboskop digunakan untuk membekukan gelombang
penggetar yang terhasil.
6. panjang gelombang, iaitu jarak antara jalur gelap
dengan jalur gelap yang berturutan diukur dengan
menggunakan pembaris meter.
7. eksperimen diulang dengan menggunakan perspeks
berketebalan 0.4 cm, 0.6 cm, 0,8 cm dan 1.0 cm.
Interferens G.bunyi
(x = D/a) Untuk mengkaji hubungan P.manipulasi:jarak antara 2 speaker, a 1. radas disusun seperti rajah di atas.
antara jarak antara bunyi kuat 2. jarak antara laluan pendengar dengan speaker ditetapkan
yang berturutan,x dengan P.bergerak balas : jarak antara bunyi kepada 5m.
jarak pemisah antara 2 kuat yang berturutan,x 3. jarak antara 2 speaker ,a ditetapkan keada 1m.
speaker ,a 4. penjana audio dihidupkan dan pendengar melalui laluan
P.dimalarkan : jarak tegak antara laluan yang dibuat.
1.0 m
pendengar dengan speaker,D / panjang 5. jarak antara 2 bunyi kuat yang berturutan, x diukur
gelombang bunyi, dengan menggunakan pembaris meter.
6. eksperimen diulangi dengan menggunakan jarak pemisah
5.0 m antara 2 speaker,a = 2m, 3m, 4m dan 5m.

Interferens G.bunyi (x = D/a) Untuk mengkaji hubungan P.manipulasi: jarak tegak pendengar dari 1. Alatan disusun seperti dalam rajah di atas
antara jarak antara bunyi kuat speaker, D. 2. Jarak antara dua pembesar suara, a ditetapkan iaitu 1.0 m.
yang berturutan,x dengan 3. Penjana audio dihidupkan dan Seorang pendnegar
jarak tegak pendengar dari P.bergerak balas : jarak antara bunyi berjalan secara perlahan di laluan yang berjarak tegak dari
speaker, D. kuat yang berturutan,x pembesar suara, D = 0.5 m.
5. Jarak antara dua bunyi kuat, X yang didengari diukur
P.dimalarkan : jarak antara 2 speaker, a dengan menggunakan pembaris meter.
6. Eksperimen diulangi dengan menggunakan D= 1.0 m, 1.5
m, 2.0 m dan 2.5 m
0.5 m

BAB 8: ELEKTRIK

SUSUNAN RADAS TUJUAN EKSPERIMEN PEMBOLEHUBAH PROSEDUR


Untuk mengkaji hubungan antara P.manipulasi: Arus,I 1. radas disusun seperti rajah di atas.
Hukum Ohm- Rintangan arus,I dengan beza keupayaan,V 2.suis dihidupkan dan rheostat dilaraskan supaya arus
yang mematuhi Hukum Ohm. P.bergerak balas : Beza keupayaan mengalir adalah 0.2 A.
yeng merentasi dawai,V 3. Beza keupayaan,V yang merentasi dawai konstantan
diukur dengan menggunakan voltmeter.
P.dimalarkan : 4. eksperimen diulang dengan menggunakan arus,I = 0.4 A,
ketebalan/panjang/jenis dawai 0.6 A, 0.8 A dan 1.0 A.

Untuk mengkaji hubungan antara P.manipulasi: panjang dawai, 1. radas disusun seperti rajah di atas.
Faktor mempengaruhi rintngan rintangan,R dengan panjang 2. seutas dawai konstantan yang panjangya, l =10 cm
dawai. P.bergerak balas : rintangan dawai disambungkan antara klip buaya.
3.suis dihidupkan dan rheostat dilaraskan supaya arus
P.dimalarkan : ketebalan/jenis mengalir adalah 0.2 A.
dawai/arus dalam litar. 4. Beza keupayaan,V yang merentasi dawai konstantan itu
* untuk faktor ketebalan dan jenis diukur dengan menggunakan voltmeter.
dawai, eksperimen sama digunakan 5. eksperimen diulang dengan menggunakan panjang
Cuma diubah panjang dawai dawai kosntantan,l = 20.0 cm, 30.0 cm, 40.0 cm dan 50.0
dengan ketebalan ataupun jenis cm.
dawai. 6. Rintangan, R dikira dengan menggunakan formula:
R = V/I
BAB 8: KEELEKTROMAGNETAN

SUSUNAN RADAS TUJUAN EKSPERIMEN PEMBOLEHUBAH PROSEDUR


Untuk mengkaji hubungan antara P.manipulasi: bilangan lilitan 1. radas disusun seperti rajah di atas.
elektromagnet bilangan lilitan gegelung dengan gegelung 2 sebanyak 10 lilitan gegelung dillilit pada rod besi..
kekuatan elektromagnet. 3. arus ditetapkan dengan melaraskan rheostat kepada 1.0 A.
P.bergerak balas : bilangan klip 4. bilangan klip kertas yang diangkat direkodkan.
*untuk faktor arus, eksperimen kertas yang diangkat (mewakili 5. eksperimen diulang dengan menggunakan bilangan lilitan
sama digunakan, cuma diubah arus kekuatan elektromagnet) gegelung 20, 30, 40 dan 50 lilitan.
yang dialirkan dan bilangan
gegelung yang digunakan P.dimalarkan : arus yang
ditetapkan iaitu 10 lilitan. digunakan.

Untuk mengkaji hubungan antara P.manipulasi: ketinggian,h 1. radas disusun seperti rajah di atas.
Arus aruhan magnitud arus aruhan terhasil /kelajuan magnet dilepaskan 2 sebanyak 10 lilitan gegelung dillilit pada rod besi
dengan ketinggian/ kelajuan berlubang.
magnet dilepaskan. P.bergerak balas : magnitud arus 3. ketinggian magnet bar ditetapkan pada h= 10.0 cm dan
aruhan yang terhasil dilepaskan menegak ke bawah.
* kelajuan,v = tinggi,h/ masa jatuh 4. bacaan maksimum miliammeter diambil sebagai nilai
Masa ditetapkan dan bilangan lilitan P.dimalarkan : bilangan lilitan magnitud arus aruhan uang terhasil.
gegelung juga ditetapkan. gegelung 5. eksperimen diulang dengan menggunakan
ketinggian,h = 20cm, 30cm, 40 cm dan 50 cm.

Untuk mengkaji hubungan antara P.manipulasi: bilangan lilitan 1. radas disusun seperti rajah di atas.
Arus aruhan magnitud arus aruhan terhasil gegelung 2 sebanyak 10 lilitan gegelung dillilit pada rod besi
dengan bilangan lilitan gegelung berlubang.
yang digunakan. P.bergerak balas : magnitud arus 3. ketinggian magnet ditetapkan pada h= 50.0 cm dan
aruhan yang terhasil dilepaskan menegak ke bawah.
4. bacaan maksimum miliammeter diambil sebagai nilai
P.dimalarkan : ketinggian magnet magnitud arus aruhan uang terhasil.
bar dilepaskan 5. eksperimen diulang dengan menggunakan bilangan lilitan
20, 30, 40 dan 50 lilitan.

Untuk mengkaji hubungan antara P.manipulasi: bilangan lilitan 1. radas disusun seperti rajah di atas.
transformer bilangan lilitan gegelung gegelung selinder,Ns 2 sebanyak 10 lilitan gegelung primer,Np dillilit pada teras
sekunder, Ns dengan beza besi lembut.
keupayaan sekunder,Vs P.bergerak balas : beza 3. sebanyak 20 lilitan gegelung sekunder,Ns dililit pada teras
keupayaan sekunder,Vs besi lembut.
4. bekalan kuasa dihidupkan dan beza keupayaan primer,Vp
Bekalan P.dimalarkan : bilangan lilitan ditetapkan kepada 2.0 V.
kuasa gegelung primer,Np 5.Beza keupayaan sekunder,Vp diambil dengan
menggunakan voltmeter.
6. eksperimen diulang dengan menggunakan bilangan lilitan
gegelung sekunder,Ns = 30, 40, 50 dan 60 lilitan.

Anda mungkin juga menyukai