Anda di halaman 1dari 4

Borang Pentaksiran

Kelas : _______________________

Tarikh :__________________

Nama Pentaksir : ____________________________________________________________


Senarai Semak Guru
1. Tandakan ( / ) bagi lakuan guling hadapan yang dapat dilakukan oleh murid.

Bil

Nama

Dagu rapat
ke dada

Bahagian
belakang
bawah tengkuk
mencecah
lantai

Catatan

Senarai Semak Guru

Borang Pentaksiran

Nama Pentaksir

: _____________________________________________

Kelas

: ______________________________

Tarikh

: ______________________________

Tandakan ( / ) bagi lakuan guling hadapan yang dapat dilakukan oleh murid.
Bil

Nama

Dagu rapat ke dada

Bahagian belakang
bawah tengkuk
mencecah lantai

Catatan