Anda di halaman 1dari 1

LAPORAN KECERIAAN DAN KEBERSIHAN TAHUN 2014

Sepanjang tahun 2014 keceriaan dan kebersihan kolej kediaman sangat


memberangsangkan. Cuma terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh
penghuni kolej kediaman. Antaranya ialah :
1. Masalah

kucing

yang

sering

membuang

najis

merata-rata

tempat

membuatkan ramai penghuni kolej kediaman tidak berasa selesa.


2. Tandas yang boleh digunakan adalah terhad kerana kebanyakan tandas di
setiap aras mempunyai kerosakan yang kecil seperti pam rosak dan tidak
mempunyai paip atau hose.
3. Kebersihan tandas agak kurang memuaskan kerana kerja pembersihan
dilakukan secara berkala iaitu 2 hari sekali.
4. Pintu sliding di bilik TV mempunyai masalah untuk ditutup menyebabkan
kucing masuk dan membuang najis merata-rata tempat.
5. Karpet di bilik TV juga perlu ditukar kerana sudah tidak selesa untuk
digunakan.
Saya berharap agar segala masalah di atas dapat diatasi untuk menjamin
keceriaan dan kebersihan kolej kediaman pada masa akan datang.
Sekian terima kasih.

Yang benar

.....................................
(NOOR FARADZILLA ISWANA BINTI OMMAR)
AJK KECERIAAN DAN KEBERSIHAN
KOLEJ KEDIAMAN FATIMAH

Anda mungkin juga menyukai