Anda di halaman 1dari 1

Senarai Bahan Bantu Belajar

P. Islam Agama
Sumber
(TMK)

BUKU TEKS

1. Buku Teks :Pendidikan Agama Islam


KBSR / KSSR
- TAHUN 1 - TAHUN 2 - TAHUN 3
- TAHUN 4 - TAHUN 5 - TAHUN 6
2. Buku Aktiviti Pendidikan Agama Islam
KBSR / KSSR
- TAHUN 1 - TAHUN 2 - TAHUN 3
- TAHUN 4 - TAHUN 5 - TAHUN 6
3. Buku Rujukan:
i.
Gerak Kerja Prima Pendidikan
Islam , (Badrul Shazman,
Sasbadi, Petaling Jaya. 2005)

1. Perisian MS Word.
2. Perisian MS Excel.
3. Slaid MS Power Point
4. Internet
5. Komputer
6. Projektor LCD
7. Printer

ii.

Buku panduan pengajaran dan


pembelajaran Pendidikan Islam ,
(Bahagian Kurikulum Pendidikan
Islam dan Moral, Jabatan
Pendidikan Islam dan Moral,
Kementerian Pelajaran Malaysia)

iii.
4. Buku Rampaian KBSR/KSSR Pendidikan
Agama Islam ( Program j-Qaf).Tahun 1,
2,3,4,5,& 6 2013.

8. Rakaman Video

Bahan Bantu Belajar


1. Permainan Keretaapi
2. kad Imbas Bahasa arab ( Tahun 3)
3. Kad Imbas Jawi
4. Permainan Tinting
5. Permainan Bowling
6. Sahiba Jawi
7.Carta Solat J-Qaf