Anda di halaman 1dari 2

UJIAN akhir MENTORING

DKM ULUL AL-BAAB


TAHUN AJARAN 2015-2016
Nama
NRP
Shift
Pementor

:
:
: 1 (08.00 09.00)
: Siti Rodiah

Nilai

Pilihlah jawaban yang paling tepat!


1. Secara bahasa, akhlak adalah bentuk jamak dari khuluq yang bermakna.. kecuali
a. As-sajiyah

b. Ath-thobiah

c. Al-adat

2.

Merupakan doa
a. Masuk Masjid

3.

d. Al-ikhlash

b. Selesai Makan

c. Masuk WC

d. Mau Makanmerupakan doa

a. Membasuh tangan kanan


b. Berkumur-kumur c. Niat
4. Shalat merupakan Agama
a. Benteng

b. Pondasi

d. Membasuh muka

c. Tiang

d. Dinding

5. Di bawah ini, harus di baca GHUNNAH apabila ada


a. Mim bertasydid

c. Nun mati menghadapi huruf ha

b. Mim mati bertemu huruf Kha

d. Nun mati menghadapi huruf Ain

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan baik, benar dan jujur!


1.

Tuliskan pengertian akhlak yang saudari ketahui dan fahami!

2.

Tuliskan salah satu doa yang sering dibaca dalam kehidupan sehari-hari beserta
artinya!

3.

Tuliskan hal-hal yang disunnahkan berwudhu!

4.

Tuliskan syarat-syarat sah shalat!

5.

Tuliskan 4 kesalahan umum dalam membaca Al-quran!

6.

Apabila bagaimana suatu MAD di baca 2 harokat?

7.

Berikan contoh hukum bacaan GHUNNAH dengan baik dan benar!

8.

Bagaimana cara kita memuliakan masjid?

9.

Bagaimana kriteria managemen masjid yang baik itu?

10. Beri Tanda pada Ayat Dibawah ini, kemudian berapa harokat dibacanya?^SEMANGAT MENGERJAKAN
Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya (Al-Hadits)

UJIAN akhir MENTORING


DKM ULUL AL-BAAB
TAHUN AJARAN 2015-2016

^SEMANGAT MENGERJAKAN
Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya (Al-Hadits)