Anda di halaman 1dari 16

SUD

UT
KOM

UNI
TI

ASE
AN

PENGAL
AN

Vietna
m

Myanm
ar

Brunei

Kemboj
a

Ni Hao

Indone
sia
Singap
ura
Kuma
sta

Laos
Thailan
d
Ming
Go La

Malaysi
a
Xin
Chao
Salam
at

Filipina
Sawad
dee

Sabai
dee

Salam
at
Shuo
Sa Dai

Salam
at

Warna logo
iaitu biru,
merah, putih
dan kuning

warna utama
bendera
negara
negara
ASEAN

Warna biru

melambangk
an
keamanan
dan
kestabilan

Warna Merah

semangat
dan
dinamisme

Warna
Putih

ketulenan

Warna
Kuning

kamakmuran

Sepuluh
tangkai
padi

impian Bapa
Penemuan ASEAN
yang kesepuluh
negara di Asia
Tenggara bersatu
dan bersahabat.

Bulatan

kesatuan ASEAN

Bendera ASEAN
Bendera ASEAN membawa erti
ASEAN yang stabil, aman, bersatu
dan dinamik.

Lambang ASEAN

One Vision, One Identity, One Community