Anda di halaman 1dari 1

BORANG BILIK PANGGILAN/PENYELIA PESERTA

MAJLIS SUKAN SMK ZAINAB (1), KOTA BHARU KELANTAN


LAPORAN HAKIM BILIK PANGGILAN/PENYELIA PESERTA
NO. ACARA : ................
ACARA :..................................
KATEGORI : A / B
AKHIR/SARINGAN (
GILIR
AN

NOMB
OR
PESER
TA

NAMA PESERTA

1
2
3
4
5
6
7
8

Tarikh : .............................
Masa : ........................
.................................................
Tandatangan Ketua Bilik Panggilan

PASUKAN

CATATAN